На головну сторінку

 

Порівняльна таблиця звань військових урядовців та нестройових українських армій 1917-20

автор - Євген Пінак

Класи та звання Російської армії

на 1917 р.

(лінійна піхота)

Класи посад та відповідні цивільні звання Російської імперії

на 1917 р.

УНР

 

Класи посад урядовців Наказ ВО УНР від 24.04.1918 ч.118

Українська Держава

 

Наказ ВО УД від 16.06.1918 ч.221

Українська Держава

 

Наказ ВО від 27.07.1918 ч.364

УНР

 

Наказ ГУ Війська УНР від 08.01.1919 ч.28

УНР

 

Наказ ГК УНР від 30.03.1920 ч.16

УНР

 

Наказ ГК УНР від 13.09.1920 ч.031

Класи  урядовців Австро-Угорської армії на 1918 р. (назви посад - за посиланням)

ЗО УНР

 

XLVI Розпоряд ДСВС

від 22.04.1919

ЗО УНР

 

Наказ Військам від 21.06.1919

ч. 39

(зі змінами)

Наказ ГК УНР від 12.03.1920 ч.8

(звання немуштрових)

І. Генерал-фельдмаршал

І. Канцлер

І.(?)

-

 

-

 

-

I.

-

-

-

ІІ. Генерал от инфантерии

ІІ. Действитель-ный тайный советник

ІІ. (?)

Генеральний Бунчужний

Державний адміністратор

Адміністративний отаман головного управління

Генеральний дорадчий

Генеральний Радник

ІІІ.

Ґенеральний сотник

Генерал-сотник

Генерал-Полковник

ІІІ. Генерал-лейтенант

III. Тайный советник

III. (?)

Генеральний Значковий

Державний дорадчий

Адміністративний отаман управління

Генеральний адміністратор

Генеральний Лавник

IV.

Ґенеральний поручник

Генерал- поручник

Генерал-Поручник

IV. Генерал-майор

IV. Действитель-ный статский советник

IV.

Генеральний Хорунжий

Державний ранговий

Адміністративний отаман

Генеральний ранговий

Генеральний Ранговий

V.

Ґенеральний четар

Генерал-четар

Генерал-Хорунжий

-

V. Статский советник

V.

Полковник

Старший адміністратор

Адміністративний Полковник

Булавний дорадчий

Радник

VI.

Полковник

Полковник

Полковник

VI. Полковник

VI. Коллежский советник

V.

Булавний дорадчий / Булавний адміністратор

Радник / Дорадчий

VII. Подполковник

VII.Надворный советник

VI.

Військовий старшина

Старший дорадчий

Адміністративний Військовий старшина

Булавний адміністратор/ Дорадчий

Дорадчий / Адміністратор

VII.

Підполковник

Підполковник

Підполковник

VII.

Адміністративний Курінний

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII.

Отаман

Отаман

Підполковник /Сотник

VIII. Капитан

VIII. Коллежский асессор

VII.

Сотник

Адміністратор

Адміністративний Сотник

Дорадчий

Адміністратор

IX.

Сотник

Сотник

Сотник

IX. Штабс-Капитан

IX. Титулярный советник

Значковий

Дорадчий

Адміністратор /Ранговий

Адміністратор /Лавник

-

-

-

Сотник /Поручник

X. Поручик

X. Коллежский секретарь

VIII.

Хорунжий

Ранговий

Адміністративний Хорунжий

Ранговий

Лавник

X.

Поручник

Поручник

Поручник

XII. Подпоручик

XII. Губернский секретарь

Ранговий

XI.

Четар

Четар

Хорунжий

XIII.  Прапорщик

XIV. Коллежский регистратор

-

XII.

Хорунжий

Хорунжий

Хорунжий /Підхорунжий

Подпрапорщик

Кандидат на классный чин

-

-

-

-

Кандідат на ранг

Підранговий

-

Булавний десятник

Булавний десятник

Під-хорунжий, лікарський помішник

Фельдфебель

Нестроевой старшого разряда

-

-

-

-

Вахтер

-

-

Старший десятник

Старший десятник

Бунчужний

Старший унтер-офицер

X.

(Писар І розряду)

-

-

-

Не муштровий старшого клясу

-

-

Десятник

Десятник

Старший писар, не муштровий старшого розряду.

Младший унтер-офицер

XI.

(Писар ІІ розряду)

-

-

-

Не муштровий молодшого клясу

-

-

Вістун

Вістун

Молодший писарь, не муштровий молодшого розряду.

Ефрейтор

Нестроевой младшего разряда

-

-

-

-

Гуртковий

-

-

Старший стрілець

Старший стрілець

Гуртковий

Рядовой

-

-

-

-

Козак

-

-

-

Стрілець

Козак

 

Примітки:

 1. Знак "-" означає, що таке звання відповідним наказом (наказами) не передбачалось.
 2. З грудня по червень 1918 р., а також з січня по квітень 1919 р. у військах УНР існували "звання по посадам", тобто звання військового відповідало тій посаді, яку він займав в даний момент. Однак за час існування такої системи так і не було затверджено чіткого еквівалента усіх посад певній умовній назві, тож система "персональних" звань фактично продовжувала існувати. З іншого боку, навіть після квітня 1919 р. знаходились люди, які продовжували титулувати себе "по посаді". Усі "звання по посаді" даються в цій таблиці в еквіваленті.
 3. Згідно Табелі про ранги Російської імперії станом на 1917 р. в XI та XIII класах звань і посад урядовців не було, тож Прапорщик (ХІІІ клас) вважався вище Колезького реєстратора (XIV клас), хоча обидва ці звання були першими в лінійці відповідно військових та цивільних звань.
 4. В Російської імперії станом на 1917 р. існувало два розряди нестройових – Старший (відповідав унтер-офіцерам) та Молодший (відповідав солдатам). Самі звання нестройових були на загал чимось середнім між власне званням та назвою посади (як і в Австро-Угорській імперії).
 5. Згідно Табелі про ранги Австро-Угорської імперії в II класі військових звань не було до 1915 р., коли було запроваджено звання Генерал-оберст (Generaloberst).
 6. В Австро-Угорської імперії в  XII класі було лише одне звання військового урядовця – Практикант (Praktikant), що було аналогом російського звання Кандидат на классный чин, але входило до Табелі про ранги.
 7. Згідно Табелі про ранги Австро-Угорської імперії станом на 1918 р. існувало 19 підгруп військових урядовців. Усі вони мали власні назви звань, які на загал йшли від V чи VI до XI чи XII класів, але були і виключення (детальніше про можна дізнатись за цим посиланням). Ці звання, скоріше за все, не були запроваджені в ЗУНР/ЗО УНР жодним нормативним актом, але продовжували вживатись на практиці. Аналогічна ситуація існувала і для нестройових підстаршин.
 8. Згідно наказу Військового Міністра УНР від 29.03.1918 ч.142 вищім званням було звання Отаман корпусу, зате під званням Півсотенний було введено "звання по посаді" Хорунжий (яке не відповідало жодному класу цивільних урядовців). В інших наказах того часу замість Отаману фронту існував Отаман армії, а іноді ці два звання існували разом.
 9. Згідно наказу ВО УНР від 24.04.1918 ч.118 еквіваленти перших трьох класів не встановлювались, тож вказані тут приблизно.
 10. Згідно наказу ВО УНР від 24.04.1918 ч.118 VI клас відповідав осавулу, а VII – курінному та сотенному.
 11. Згідно наказу ВО УНР від 24.04.1918 ч.118 IX клас присвоювався урядовцям, які не володіли українською мовою.
 12. Згідно наказу ч.8 Отаман (Major) отримував звання Підполковник армії УНР, якщо мав 2 повних роки старшинства. Якщо він їх не мав, то отримував звання Сотник.
 13. Згідно наказу ч.16 Коллежский советник отримував звання Булавний дорадчий, якщо мав понад 5 років старшинства в ранзі. Якщо він їх не мав, то отримував звання Булавний адміністратор.
 14. Згідно наказу ч.16 Надворный советник отримував звання Булавний адміністратор, якщо мав понад 4 роки старшинства в ранзі. Якщо він їх не мав, то отримував звання Дорадчий.
 15. Згідно наказу ч.16 Титулярный советник отримував звання Адміністратор, якщо мав понад 2 роки старшинства в ранзі. Якщо він їх не мав, то отримував звання Ранговий.
 16. Згідно наказу ч.031 Коллежский совітник отримував звання Радник, якщо мав понад 5 років старшинства в ранзі. Якщо він їх не мав, то отримував звання Дорадчий.
 17. Згідно наказу ч.031 Надворный советник отримував звання Дорадчий, якщо мав понад 4 роки старшинства в ранзі. Якщо він їх не мав, то отримував звання Адміністратор.
 18. Згідно наказу ч.031 Титулярный советник отримував звання Адміністратор, якщо мав понад 2 роки старшинства в ранзі. Якщо він їх не мав, то отримував звання Лавник.

 

[Догори]