На головну сторінку

 

Порівняльна таблиця звань (рангів, степенів) військовослужбовців українських армій 1917-20

автор - Євген Пінак

Класи та звання Російської армії

на 1917 р.

(лінійна піхота)

УНР

 

Наказ ГСВС УНР від 17.12.1917 ч.74 ті інші

Українська Держава

 

Наказ ВО від 16.06.1918 ч.221 та інші

УНР

 

Наказ ГУ Війська УНР від 08.01.1919 ч.28

УНР

 

Наказ ВДА УНР від 09.04.1919 ч.80

УНР

 

Наказ ГУ Війська УНР від 24.04.1919 ч.276 та інші

Класи та звання Австро-Угорської армії

на 1918 р.

(лінійна піхота)

ЗУНР

 

ІХ Розпоряд ДСВС

від 13.11.1918

ЗО УНР

 

XLVI Розпоряд ДСВС

від 22.04.1919

ЗО УНР

 

Наказ Військам від 21.06.1919

ч. 39

(зі змінами)

Наказ ГК УНР від 12.03.1920 ч.8

(звання муштрових)

І. Генерал-фельдмаршал

-

-

-

-

-

I. Фельдмаршал(Feldmarschall)

-

-

-

-

ІІ. Генерал от инфантерии

Отаман фронту/ Отаман армії/ Отаман корпусу

Генеральний Бунчужний

Корпусний отаман

Кошовий отаман

Кошовий отаман

III. Генерал дер Інфантеріє (General der Infantrerie)

-

Ґенеральний сотник

Генерал-сотник

Генерал-Полковник

ІІІ. Генерал-лейтенант

Отаман дивізії

Генеральний Значковий

Дивізійний отаман

Отаман

Отаман

IV. Фельдмаршал-льойтнант (Feldmarschal-leutnant)

-

Ґенеральний поручник

Генерал- поручник

Генерал-Поручник

IV. Генерал-майор

Отаман бригади

Генеральний Хорунжий

Бригадний отаман

V. Генерал-майор (Generalmajor)

-

Ґенеральний четар

Генерал-четар

Генерал-Хорунжий

VI. Полковник

Полковник

Полковник

Полковник

Полковник

Полковник

VI. Оберст (Oberst)

Полковник

Полковник

Полковник

Полковник

VII. Подполковник

Осаул

Військовий старшина

Військовий старшина

Осаул

Осаул

VII. Оберстльойтнант (Oberstleutnant)

Осаул

Підполковник

Підполковник

Підполковник

Курінний

Курінний

-

 

-

-

-

-

VIII. Майор (Major)

Отаман

Отаман

Отаман

Підполковник /Сотник

VIII. Капитан

Сотенний (Сотник)

Сотник

Сотник

Сотник

Сотник

IX. Гауптман (Hauptmann)

Сотник

Сотник

Сотник

Сотник

IX. Штабс-Капитан

Сотник /Значковий

Сотник /Чотарь

Сотник /Чотарь

-

-

-

-

Сотник /Поручник

X. Поручик

Півсотенний

Значковий

Хорунжий

Чотарь

Чотарь

X. Обер-льойтнант (Oberleutnant)

Поручник

Поручник

Поручник

Поручник

XII. Подпоручик

Хорунжий

Хорунжий

Хорунжий

XI. Льойтнант (Leutnant)

Четар

Четар

Четар

Хорунжий

XIII.  Прапорщик

-

XII. Фенріх (Fahnrich)

Хорунжий

Хорунжий

Хорунжий

Хорунжий /Підхорунжий

Подпрапорщик

-

-

-

-

Під-хорунжий

Штабс-фельдфебель (Stabsfeldwebel)

Бул.ст. десятник

Булавний десятник

Булавний десятник

Підхорунжий

-

-

-

-

-

-

Кадет-Аспірант (Kadett-Aspirant)

-

Підхорунжий

-

Хорунжий /Підхорунжий

Фельдфебель

Бунчужний

Бунчужний

Бунчужний

Бунчужний

Бунчужний

Фельдфебель (Feldwebel) 

Ст. десятник

Старший десятник

 

Старший десятник

 

Бунчужний

Старший унтер-офицер

Чотовий

(Чотар)

Чотовий

Чотовий

Чотовий

Чотовий

Цугсфюрер (Zugsfuhrer)

Десятник

Десятник

Десятник

Чотовий

Младший унтер-офицер

Ройовий

Ройовий

Ройовий

Ройовий

Ройовий

Корпорал (Korporal)

Вістун

Вістун

Вістун

Ройовий

Ефрейтор

Козак

Гуртковий (?)

Козак

Козак

Гуртковий

Гефрайтер (Gefreiter)

Ст. стрілець

Старший стрілець

Старший стрілець

Гуртовий

Рядовой

Козак

Козак

Інфантеріст (Infanterist)

Стрілець

-

Стрілець

Козак

 Примітки:

 1. Знак "-" означає, що таке звання відповідним наказом (наказами) не передбачалось.
 2. З грудня 1917 р. по червень 1918 р., а також з січня по квітень 1919 р. у військах УНР існували "звання по посадам", тобто звання військового відповідало тій посаді, яку він займав в даний момент. Однак за час існування такої системи так і не було затверджено чіткого еквівалента усіх посад певній умовній назві, тож система "персональних" звань фактично продовжувала існувати. З іншого боку, навіть після квітня 1919 р. знаходились люди, які продовжували титулувати себе "по посаді". Усі "звання по посаді" даються в цій таблиці в еквіваленті.
 3. Хоча звання Прапорщик Російської армії і Фенріх (Fahnrich) Австро-Угорської армії були багато чим схожі (наприклад, умовами отримання такого звання), проте перше звання безумовно відносилось до офіцерських чинів, а друге – ні, хоча і входило до XII класу Табелі про ранги Австро-Угорської імперії. Саме тому в наказі ч.8 Прапорщик автоматично відносився до Хорунжого, а Фенріх/Хорунжий ГА – лише якщо пробув на фронті не менше 6 місяців.
 4. В Російській імперії в V, XI та XIV  класах Табелі про ранги не було військових звань.
 5. З 1907 р. в Росії між званнями Прапорщика та Підпрапорщика існувало підстаршинське звання Зауряд-прапорщик, однак воно присвоювалось дуже рідко і не знайшло еквівалента при встановленні українських військових звань.
 6. З 1915 р. в Австро-Угорщині між званнями Фельдмаршала (Feldmarschall) та Генерала дер інфантеріє (General der Infantrerie) було запроваджено в ІІ класі Табелі про ранги звання Генерал-оберст (Generaloberst), яке не знайшло еквівалента при встановленні українських військових звань.
 7. З 1915 р. в Австро-Угорщині між званнями Фенріх (Fahnrich) та Штабс-фельдфебель (Stabsfeldwebel) існувало звання Офіцірштеллфертреттер (Offizierstellvertreter), яке відносилось до XII класу Табелі про ранги Австро-Угорської імперії. Це звання офіційно не присвоювалось в ГА (хоча на практиці його все одно іноді присвоювали всупереч численним заборонам). Всі вояки, що мали таке звання, офіційно іменувались "Місто-старшина" і носили відзнаки вищого підстаршинського звання ГА (Булавний старший десятник чи Булавний десятник).
 8. Кадет-Аспірант (Kadett-Aspirant) було чимось середнім між званням та посадою кандидатів на офіцерське звання (в Російській армії йому відповідала схожа посада Вольноопределяющийся). Офіційно Кадет-Аспірант прирівнювався до фельдфебеля.
 9. Згідно наказу Військового Міністра УНР від 29.03.1918 ч.142 вищім званням було звання Отаман корпусу, зате під званням Півсотенний було введено "звання по посаді" Хорунжий (яке не відповідало жодному класу цивільних урядовців). В інших наказах того часу замість Отаману фронту існував Отаман армії, а іноді ці два звання існували разом.
 10. За часів існування рангів по посадам звання Підполковник було розділено на два: Осаул/Військовий старшина, який був помічником командира полку, та Курінний, який командував куренем.
 11.  За часів Української Держави звання Гуртковий офіційно не вводилось, хоча і передбачалось штатами.
 12.  Наказом ГУ Війська УНР від 24.04.1919 ч.276 та іншими наказами весни/літа 1919 р. нові звання офіційно не вводились, а лише запроваджувались відзнаки звань. Можливо, звання були запроваджені спеціальними наказами раніше, але документів про це відшукати до сих пір не вдалося.
 13.  Згідно наказу ч.8 Отаман (Major) отримував звання Підполковник армії УНР, якщо мав 2 повних роки старшинства. Якщо він їх не мав, то отримував звання Сотник.
 14.  Згідно наказів ч.221, ч.80 та  ч.8 Штабс-Капитан  отримував звання Сотник, якщо мав 2 повних роки старшинства в ранзі. Якщо він їх не мав, то отримував відповідно звання Значковий (наказ ч.221), Чотарь (наказ ч.80) чи Поручник (наказ ч.8).
 15.  Згідно наказу ч.8 Фенріх/Хорунжий ГА отримував звання Хорунжий армії УНР, якщо пробув на фронті не менше 6 місяців. Якщо пробув менше – тоді отримував звання Підхорунжий.
 16.  Згідно наказу ч.8 Кадет-Аспірант (Kadett-Aspirant) отримував звання Хорунжий армії УНР, якщо пробув на фронті не менше 1 року. Якщо пробув менше – тоді отримував звання Підхорунжий.
 17. У наказі ч.8 не було еквівалента для звання Штабс-фельдфебель/Булавний десятник ГА, однак за аналогією із польськими званням Штабовий сержант, яке наводились в цьому наказі, це звання мало відповідати підхорунжому армії УНР.
 

[Догори]