На головну сторінку

 

УГОДА між Україною і Російською Федерацією про військово-морську символіку Чорноморського флоту на перехідний період

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.09.92 р.

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 03.09.92 р.

Україна і Російська Федерація, керуючись положеннями статті 7 Угоди між Україною і Російською Федерацією про принципи формування ВМС України та ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР від 3 серпня 1992 року,

погодились про таке:

Стаття 1

На перехідний період з 1 жовтня 1992 року кораблі та судна Чорноморського флоту як основний /кормовий/ військово-морський прапор несуть військово-морський прапор Чорноморського флоту, опис якого міститься у Додатку до цієї Угоди.

Стаття 2

При знаходженні кораблів і суден Чорноморського флоту в територіальних і у внутрішніх водах третіх держав та інших випадках, згідно з діючим Корабельним Статутом, кораблі і судна Чорноморського флоту протягом перехідного періоду піднімають Державні прапори України і Російської Федерації.

Стаття 3

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення перехідного періоду.

Здійснено у м. Києві і Москві 3 вересня 1992 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Україну

За Російську Федерацію

/підпис/

Леонід Кравчук

/підпис/

Борис Єльцин

 

 

ДОДАТОК до Угоди між Російською Федерацією і Україною про військово-морську символіку Чорноморського флоту на перехідний період 

1. Опис Військово-морського прапора Чорноморського флоту на перехідний період /до 1995 року включно/.

1/ Військово-морський прапор Чорноморського флоту являє собою біле полотнище з блакитною смугою, яка проходить вздовж нижнього пругу прапора. Розміри прапора: відношення ширини прапора до його довжини - один до півтора; ширина блакитної смуги дорівнює 1/6 ширини прапора.

2/ Вимпел військових суден являє собою вузьку конічну смугу червоного кольору, з косицями, яка має біля шкаторини Військово-морський прапор Чорноморського флоту зменшеного розміру. Відношення довжини вимпела до ширини прапора 30:1 /на катерах 12:1/; довжина вирізу косиць дорівнюється 1/7 довжини вимпела. Розхил косиць - 1/2 ширини прапора.

2. Прапор суден /катерів/ допоміжного флоту, гідрографічних суден /катерів/, пошуково-рятувальних суден Чорноморського флоту на перехідний період являє собою синє полотнище, яке має в крижі зображення Військово-морського прапора Чорноморського флоту. Відношення ширини прапора до довжини - один до півтора. Розмір Військово-морського прапора в крижі - 1/4 усього полотнища.

На прапорах гідрографічних і пошуково-рятувальних суден /катерів/ додатково в центрі правої половини прапора в білому колі, обрамленому чорним окантуванням, розміщено зображення маячного знака чорного кольору чи водолазного шолому чорного кольору.

3. Підняття та спускання Військово-морського прапора. Військово-морський прапор на суднах Чорноморського флоту підіймається на ходу на гафелі /на кормовому флагштоці/; при стоянці на якорі /бочці, швартових/ на кормовому флагштоці.

Порядок і час підняття Військово-морського прапора суднами Чорноморського флоту проводиться у відповідності до діючого Корабельного Статуту.

Гюйс, що визначає належність судна до 1 чи 2 рангу, під час перехідного періоду на суднах Чорноморського флоту не підіймається

4. У відповідності до статті 2 цієї Угоди Державний прапор Російської Федерації підіймається на реї лівого борту. Державний прапор України - правого борту. 

5. При піднятті державних прапорів Російської Федерації і України у відповідності до статті 2 цієї Угоди оркестр виконує почергово Гімни держав. При піднятті прапорів з приводу державних свят Російської Федерації першим виконується Гімн Російської Федерації, з приводу державних свят України першим виконується Гімн України. 

6. У випадках, не передбачених цим Додатком, застосовуються положення діючих Корабельного Статуту та Керівництва про взаємовідносини з іноземними морськими суднами та владами.

[Догори]