На головну сторінку

 

Угода між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту

УГОДА
між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту

 

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.05.97 р.

ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 24.03.99 р.

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 12.07.99 р.

Україна і Російська Федерація, що далі іменуються Сторонами, 

діючи відповідно до Угоди між Україною і Російською Федерацією по Чорноморському флоту від 9 червня 1995 року,

погодилися про таке:

Стаття 1

1. Чорноморський флот Російської Федерації використовує зазначені у статтях 2 і 3 цієї Угоди об'єкти Чорноморського флоту в м. Севастополі та інші пункти базування і місця дислокації корабельного складу, авіації, берегових військ, об'єкти оперативного, бойового, технічного і тилового забезпечення на умовах та протягом строку дії Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року та Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

2. Порядок використання об'єктів Чорноморського флоту, за винятком згаданих у статтях 2 і 3 цієї Угоди, визначається Українською Стороною. Перелік та параметри об'єктів, які використовує Україна, містяться у Додатку N 1.

Стаття 2

1. Основна база Чорноморського флоту Російської Федерації знаходиться в м. Севастополі.

2. На основній базі Чорноморського флоту Російської Федерації розміщуються його штаб та інші органи управління, а також військові формування, підприємства, організації та установи Чорноморського флоту Російської Федерації. Перелік і параметри об'єктів, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації у м. Севастополі, містяться у Додатку N 2.

Стаття 3

1. Чорноморський флот Російської Федерації використовує також такі пункти базування і місця дислокації:

31-й випробувальний центр з відповідними об'єктами забезпечення; 

аеродром Гвардійське з об'єктами забезпечення;

військовий санаторій "Ялта" - у м. Ялта;

830-й пост зв'язку та ретрансляції в м. Ялта і 1001-й пункт високочастотного зв'язку в населеному пункті Прибережне Судацького району, порядок використання яких визначається окремою угодою між міністерствами оборони Сторін;

2436-й склад ракетного палива на станції Мамут.

2. Перелік і параметри зазначених об'єктів, пунктів базування і місць дислокації містяться в Додатку N 3.

Стаття 4

Перелік військових кораблів та суден зі складу Чорноморського флоту, що належать відповідно до цієї Угоди кожній із Сторін, міститься в Додатку N 4.

Стаття 5

Поділ між Сторонами озброєнь, військової техніки та засобів забезпечення сил берегової оборони, морської піхоти та морської авіації наземного базування Чорноморського флоту здійснюється відповідно до Додатків N 5 і N 6.

Стаття 6

1. Розподіл між Сторонами об'єктів, а також поділ кораблів, суден, озброєнь, військової техніки та іншого майна Чорноморського флоту здійснюються за спільним планом, що розробляється Міністерством оборони України і Міністерством оборони Російської Федерації.

2. Оцінка стану, приймання та передача об'єктів, кораблів, суден, озброєння, військової техніки та іншого майна Чорноморського флоту здійснюються двосторонньою комісією.

Стаття 7

1. Звичайні озброєння і техніка, що обмежуються Договором про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року, знаходяться в частинах морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Ці озброєння і техніка розміщуються на території України на тимчасовій основі і не перевищують 132 бойових броньованих машин і 24 артилерійських одиниць калібру 100 міліметрів і вище. Дані кількості звичайних озброєнь і техніки розміщуються на території України відповідно до "Протоколу про звичайні озброєння і техніку, що належать до категорій, які обмежуються Договором, і знаходяться в силах берегової оборони, морській піхоті і Ракетних військах стратегічного призначення", який є невід'ємною частиною Угоди про принципи і порядок виконання Договору про звичайні збройні сили в Європі від 15 травня 1992 року.

Розміщення згаданих вище звичайних озброєнь і техніки на території України здійснюється відповідно до пунктів 1(B), 1(C) і 2  статті V Договору про звичайні збройні сили в Європі на строк дії цієї Угоди. З цією метою Україна після виведення Російською Федерацією з території України всіх озброєнь та військової техніки, що обмежуються Договором про звичайні збройні сили в Європі та не ввійшли у вищезазначені рівні, відповідним чином коригує раніше надане нею повідомлення про розгортання на тимчасовій основі додаткових кількостей звичайних озброєнь і техніки на своїй території.

2. Бойові літаки морської авіації наземного базування Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово знаходиться на території України, не перевищують 22 одиниць. Дана кількість бойових літаків розміщується на території України відповідно до "Спільної Заяви Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Російської Федерації, України та Республіки Грузія у зв'язку з Договором про звичайні збройні сили в Європі" до Угоди про принципи та порядок виконання Договору про звичайні збройні сили в Європі від 15 травня 1992 року. 

3. Чисельність особового складу в частинах морської піхоти та морської авіації наземного базування Чорноморського флоту Російської Федерації не перевищує кількості, зазначеної у Додатку N 2.

Стаття 8

Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди розв'язуються Змішаною комісією, що утворюється відповідно до статті 24 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

Якщо Змішана комісія не зможе розв'язати переданий їй спір, то він буде розв'язуватися дипломатичним шляхом у якнайкоротший термін.

Стаття 9

Додатки NN 1 - 6 до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.

Стаття 10

Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання і набуває чинності з дати останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Обмін повідомленнями про виконання процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою, буде здійснено одночасно з обміном повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року і Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаєморозрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

Ця Угода діє протягом строку дії Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

Вчинено м. Києві 28 травня 1997 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Україну 

За Російську Федерацію 

 

У зв'язку з дуже великим розміром цього документу, я розбив додатки до його на п'ять  окремих частин:

Частина 1 (Додаток №1)

Частина 2 (Додаток №2 та №3)

Частина 3 (Додаток №4 - початок)

Частина 4 (Додаток №4 - закінчення)

Частина 5 (Додаток №5 та №6)


[Догори]