На головну сторінку

 

Однострій Директорії УНР (виписки з наказів)

Орфографія оригіналу збережена.


Іменем Директорії Симон Петлюра 8 січня 1919 року, ствердив наказ Головної Управи Війська УНР (число 28) "Про уніформу для старшин, урядовців і козаків Армії Української Народньої Республіки з їх штабами, управліннями та інституціями".

ЗВИЧАЙНА ПОХІДНА ФОРМА:

1. Шапка сірого барашку, з шликом, обшитим брузументом та кокардою.

2. Жупан сивого сукна (зразка сірої дивізії), на стоячому комірі відзнаки рангів по посадам, кольорові петлиці по роду зброї, довжиною 2 вершки і вишиною відносно коміру, стрічки вширки 4-5 м/м; отаманські з двох сплетених старшинських шириною біля 10 м/м.

Шаровари з того сукна, що і жупан, але покрою «брідж». На комірі, рукавах жупана ті по боках шаровар вшивається кант по роду зброї. Чоботи з довгими халявами чорні.

ПАРАДНА УНІФОРМА:

1. Шапка чорного барашку, з сукняною вставкою по кольору зброї, обшитою брузументом срібним, з білим султаном, з кокардою під ним — для усіх однакова.

2. Синій жупан історичний, обшитий срібним бузументом, на комірі, полах, знизу та на рукавах вугловаті клапани, які повинні бути кольорові по роду зброї, пояс з матерії по роду зброї. Шаровари козацькі широкі і у всіх червоні. Чоботи чорні, халяви до колін.

ВІДМІНИ КОЛЬОРІВ ПО РОДУ ЗБРОЇ СЛІДУЮЧІ:

Піхота — малиновий.

Артилерія — червоний.

Кінниця — жовтий.

Інженерні і технічні частини — чорний.

Штаби і всі головні управління — краповий.

Санітарні інституції — цимоновий.

Ветеринарні інституції — фіолетовий.

Повітровий флот — чорний.

Генеральний штаб — білий.

Корпус військових топографів — синій.

Ранги по посадам відзначаються па петлицях коміра стрічками і зірками згідно додаваємої таблиці з малюнками.

РАНГИ ПО ПОСАДАХ:

 

Для старшин

хорунжий

сотник

курінний

військовий старшина

Полковник

Бригадний отаман

Дивізійний отаман

Корпусний отаман

Наказний отаман

 

Для урядовців:

адміністративний хорунжий

адміністративний сотник

адміністративний курінний

Адміністративний Військовий Старшина

адміністративний Полковник

адміністративний Отаман

адміністративний Отаман Управління

адміністративний Отаман Головного Управління

 

Для козаків:

Ройовий

Чотовий

Бунчужний

Армії наказую одягнутись одночасно, як козакам, так і старшинам і урядовцям.

Підписали: В. о. Військового міністра Отаман Осецькнй

Головний інтендант отаман Доньков


 

Наказом (ч. 276) Головної Управи Війська Української Народної Республіки від 24 квітня 1919 року було затверджено опис похідної уніформи.

“1. ПОХІДНА КАСКЕТКА — для старшин і козаків всіх родів зброї — з сукна, по можливості захистного кольору з сукняним або шкіряним підборідним ремінцем. Козирок, підборідний ремень і ґудзики захистного кольору. Кокарда по зразку встановленого наказом війську Української Народної Республіки від 26 січня 1919 р. Ч. 31.

(Тут помилка. Наказ під числом 31 датується 7.01.1919 року: «Як наслідок ганебної пам'яті гетьманщини до цього часу бувають випадки, що дехто, з так званого несвідомого елементу, звертається до військових установ на російській мові.

Згідно ухвали Ради Міністрів од 23 грудня 1918 року, наказую Війську Українському в усіх установах вживати як ізустно, так і в митувані виключно державну мову. В. О. Військового Міністра Отаман Осецький. Начальник Головного Штабу Отаман Хілобоченко).

2. Похідний Мундир — (френч) для старшин і козаків всіх родів зброї з сукна по можливості захистного кольору з стоячим закотистим коміром і чотирма кишенями з контр-складками, дві кишені на грудях і дві бокових.

На рукава нашиваються чохли (обшлага) кутком. Кутик приладного сукна по роду зброї. На комірі нашиваються петлиці приладного сукна кольору по роду зброї, шиїрокостью 3,1/2 сант., довжиною 5 сант. Кольор сукна для петлиць відповідно роду зброї. Погони вузькі (1 верш. ширин.) такого ж захистного сукна. Спідній кінець погона пришивається, верхній застібається на ґудзик захистного кольору. Мундир застібається на п'ять ґудзиків, котрі можуть бути костяні або ремінні захистного кольору.

3. Штани — для старшини і козаків всіх родів зброї — по можливості захистного кольору. Покрой — (полугаліфе) з легким бріджем.

4. Шинель — з сірого сукна покрою чумарки без ґудзиків, на гапликах. Чохли (обшлага) на рукавах кутком. Куток як на мундирі приладного сукна кольору по роду зброї. На комірі вшиваються петлиці приладного сукна кольору по роду зброї, широкості 3, 1/2 сант., довжина 5 сант. Погони з того ж сукна (шириною 1 верш.) одним краєм вшиті, другим застібаються на ґудзик.

5. КОЛЬОР ПРИЛАДНОГО СУКНА ДЛЯ ПЕТЛИЦЬ — відповідно роду зброї.

ПІХОТА — блакитний

КІННОТА — жовтий

АРТИЛЕРІЯ — червоний

ТЕХНІЧНІ ВІЙСЬКА — чорний

ЗАЛІЗН. ВІЙСЬКА — зелений

АВІАЦ.-ПОВІТРОВІ ВІЙСЬКА — краповий

ШТАБИ ТА УПРАВЛІННЯ — малиновий з білим кантом

СТАРШИНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ — чорний з білим кантом

ІНТЕНДАНТСЬКИЙ КОРПУС — темно-блакитний

САНІТАРНІ ЧАСТИНИ — коричньовий

ВЕТЕРИНАР. ЧАСТИНИ — фіолетовий.

6. ВІДЗНАКИ ПО ПОСАДАМ, СТУПІНЯМ І РОДАМ ЗБРОЇ визначаються на комірі і чохлах, як на мундирі, так і на чумарці.

а) ВІДЗНАКИ ПО ПОСАДАМ І СТУПІНЯМ — на чохлах (обшлагах); для козаків — з жовтого канту, для старшин — з жовтої стьожки (тясми) ріжної широкости, згідно додаваємих малюнків.

б) СПЕЦІЯЛЬНІ ЗНАКИ ПО РОДУ ЗБРОЇ — на комірі мундира і чумарки згідно додаваємих малюнків, спеціальні знаки можуть бути метальові жовтого металу, вшити сукняні жовтого кольору або трафарет — жовтої фарби.

Додаток: Малюнки уніформи, відзнаки по посадам і спеціальні знаки по родам зброї. З ч. 1 по 18 включно.”

 

Вказаний опис був доповнений 30 червня 1919 року (ч. 32):

А. Для старшин і козаків:

1. Замість чумарки для старшин і козаків встановлюється шинель з сірого сукна, згідно додаваємих малюнків. Чохли на рукавах кутком. Куток як на мундирі приладного сукна по роду зброї. На комірі нашиваються петлиці, як на комірі мундира, приладного сукна, кольору, по роду зброї, широк, з 1/2 сант. довжиною — 5 сант. Погони з того ж сукна 1 верш, широк.). Одним краєм вшиті, другим застибаються на гудзику.

2. Похідна каскетка для старшин залишається по зразку, встановленому наказом Головної Управи Війська У. Н. Р. від 24 квітня б. р. Ч. 276 — але ж околиш мусить бути приладного сукна по роду зброї і кантами по краях його, як вказано в п. 5 наказу ч. 276 для петлиць.

При находженні старшин в бойових умовах, або при находженні їх в районі найблизчому фронту, на кольорові околиці каскеток стьожка одягається під кокарду і затягається рухомою пряжкою.

3. Кокарда встановлюється для старшин і козаків, згідно додаваємих малюнків.

Кокарда ця встановлюється виключно для військових службовців.

4. Відзнаки по рангам встановлюються для муштрованих старшин з золотого бузумента, для немуштроваїннх і військово-адміністративних — срібного брузумента, широкість котрого встановлена Наказом Головної Управи Війська У. Н. Р. 1919 р. Ч. 276.

5. Всім штатним значковим (осавулам) встановлюється аксельбант — по додаваємому малюнку захистного кольору.

в. Остриги належать виключно тільки старшинам і козакам, котрі несуть службу верхи.

б) УНІФОРМА ДЛЯ УРЯДОВЦІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОФІЦІІ

1. Каскетка — зразку, встановленого для старшин і козаків Наказом Головної Управи Військ УНР від 24 квітня ч.276, але ж чорного сукна, околиш — кольору відповідно роду зброї.

Кокарда — яка встановлена для старшин і козаків.

2. Похідний мундир (френч) — з чорного сукна з отложним коміром, з чотирма кишенями з контр-складками, дві вішені на грудях і дві — бокових, згідно додаваємого малюнку.

Погони вузькі (1 верш. широк.) такого ж чорного сукна. Спідній кінець пришивається, верхній застібається на ґудзики чорного кольору. Мундир застібається на 4 чорних кістяних ґудзика.

Пояс жовтої шкіри з металевою пряжкою.

3. Штани чорного кольору покрою полугаліфе з легким бриджем, або довгі штани.

4. Шинель чорного сукна, згідно додаваємого малюнку, на котру нашиваються петлиці приладного сукна кольору по роду зброї, широкості — 3, 1/2 сант., довжиною — 5 сант. Погони того ж сукна (1 верш, широк.), одним краєм вшиті, другим застібаються на ґудзики.

5. Відзнаки по клясам посад визначаються по чохлах мундирів з срібного брузумента ріжної широкості, згідно додаваємих малюнків.

Додаток: Малюнки уніформи і відзнаки по клясам посад для урядовців.


 

30 липня 1919 року по Управлінню Головного начальника Постачання видається наказ ч.113: «Уніформа, котра оголошена в наказі Головної Управи Війська У. Н. Р. ч. 276 від 24 квітня 1919 року, змінена і доповнена наказом від 30 червня 1919 року, не може бути негайно уведена в життя за браком і дорожнечею матеріалів, а тому § 2 наказу Війську Дієвої Армії У. Н. Р. (Ч. 193) від 4 червня 1919 року касується відносно обов'язків нової форми, котра буде введена поступово.

Маючи на увазі, що війська мусять мати свої відзнаки для відріжнення від ворога, наказую негайно утворити і розіслати стройовим військам відзнаки Головної кокарди, а також відзнаки нарукавні по родам зброї та рангам до полковників включно, по розпорядженню головного Інтендантського Управління, згідно подаваємому списку відзнаків.

Стройові всякі, які будуть без цих відзнаків поблизу ворога, можуть бути прийняті за зрадника або дезертира з відповідальністю по надзвичайному суду.

Додаток: опис відзнаків.

ОПИС

відзнаків нарукавних по комірі: по рангам — правих, по родам зброї — лівих і головної кокарди:

Ф. 1. Головна кокарда діаметром 28—29 міліметрів, наружне поле жовте, внутрішнє — блакитне, тризуб — жовтий. До кокарди припаю­ються дві лапки, широкости 3 мм; довжиною по 20 мм.

Ф. 2. Нарукавний відзнак — тризуб високостю 100— 101 мм; широкостю 88— 89 мм. Тризуб матерчатий, фарби по родам зброї, форми по малюнку.

Матерчатий тризуб міститься на лівим рукаві з наружної сторони, трохи наперед по середині, помеж плечевим швам рукава та ліктем, з пришивом в 12 місцях, показаних на малюнках хрестами.

Ф. Ф. 3—15. Відзнаки по рангам, носяться на комірі спереду зліва. Вони робляться з сукняних або метальових жовтих крапок діаметром 7—8 мм та полосок широкостю 7—8 мм довжиною 24—25 мм. Для отаманів, відзнаки згідно малюнку.

Ф. Ф. 16—23. Відзнаки метальові на комірі високостю 34—35 мм, фігури по родам зброї, фарбою жовті. Вони нашиваються нитками спереду коміра справа».

 

У додаток до цього наказу 27 серпня з'явився ще один (Ч. 136): «дозволяю всім військовим лікарям надіти відзнаки на зразок старшинських: з визначенням по лівому боці коміра відзнаки фаху, на правому — рангу, згідно малюнку, оголошеному наказом від 24 квітня, ч. 276. Т. в. о. Військового міністра полковник Петров».


 

7 вересня 1919 року було оголошено Наказ міністра фінансів Б. Мартоса від 7 серпня 1919 р. (ч. 16) про встановлення службової уніформи для частин Окремого Кордонного корпусу:

«Затверджую для частин Окремого Кордонного корпусу Службову уніформу по зразку похідної уніформи Військ Української Народньої Республіки, згідно наказам Головної Управи Війська (ч. 276) від 24 квітня й (ч. 32) від 30 червня б. р. (біжучого, тобто нинішнього року), з такими змінами:

1. Для старшин і козаків — штани сіро-сині з жовтими кантами. З браку сіро-синього сукна дозволяю, тимчасово, замінити його захисним.

2. Приладне сукно — жовте, з блакитною стьожкою навкруги петлиць і кутка, широкість стьожки 2/3 сан. На каскетках старшин околиш жовтий, з блакитними кантами.

3. Спеціальний знак (по роду зброї) на петлицях: крис і шабля навхрест, меж ними сторчком палиця Меркурія. Знак метальовий білого металю, або трафарет білою фарбою, чи вишитий сукном.

Додаток: "Зразки петлиці кутка, з вказівками відзнак по посадам, ступеням і рангам"».

 

Для тих, хто скінчив військові академії, наказом т. в. о. військового міністра полковника В. Петрова і т. в. о. головного інтенданта полковника В. Серебренникова15 вересня 1919 року (ч. 198) було також окремо затверджено опис похідної уніформи:

«Старшини, котрі, скінчили військові академії, повинні мати кашкети з чорним оксамитовим околишем і нарукавні відзнаки також з чорного оксамиту. Нарукавний відзнак мусить мати один кант, а кашкети три канти по роду; зброї. Підборідний ремінь кашкетів — позументовий».


 

15 червня 1920 року Головний отаман Військ УНР Симон Петлюра затвердив «Додаток до опису похідної уніформи, оголошеному в наказі Головної Управи Військ від 30 квітня 1920 р. за ч. 16»:

«1. В зміну відзнака на петлицях, встановленого для генералів армії УНР, встановити відзнаком цього рангу Державний герб у лавровому вінку з зірками. Зірки покладаються — у генерал-хорунжого — одна зірка, яка нашивається з того боку герба, який обернутий в бік плеча; у генерал-поручника — дві (з обох боків герба) і у генерал-полковника — три (третя зірка над гербом).

Зазначена зміна відноситься і до урядовців у рангах — Генерального Рангового, Генерального Адміністратора і Генерального Дорадчого.

2. Встановити для службовців військ комунікацій нижчезазначені відзнаки:

а) кашкетка має верх та козирок з сукна блакитного кольору, а околиш малиновий — з білими кантами;

б) комір френча — блакитного сукна, має петлиці малинового кольору з білим кантом;

в) шинель має ті ж петлиці, що і френч, але ж комір шинелі одного кольору зі всею шинелею;

г) на погонах відзнак «колесо Меркурія» малого розміру;

д) на лівому рукаві шинелі та френча той же відзнак «колесо Меркурія», але розміру по ширині рукава і з Державним гербом зверху.

3. Встановити для комендантів станцій такі відзнаки уніформи:

а) каскетка має верх темно-жовтий, а околиш та козирок — блакитні.

б) френч та кітель мають ті ж відзнаки, що і у військ комунікацій, причому нарукавний знак («колесо Меркурія» та герб) носяться на перев'язі малинового кольору, яка має ширину 2 вершки.

4. Всі металеві або вшиті відзнаки військ комунікацій та комендантів станцій (смужки, зірки, герби та інш.) повинні бути золоті або зроблені жовтою фарбою.

Підписали: Військовий міністр Генштабу полковник, Сальський, Начальник Генерального штабу генерал-хорунжий Сінклер.

З оригиналом вірно: Начальник Наказного Персонального Відділу підполковник Якубовський».


[Догори]