На головну сторінку

 

Цей наказ наразі є останнім базовим документом, який запровадив нову форму в Збройних Силах України. 

Є.Пінак

Зміст (клікніть, щоб перейти):

[Правила] [Малюнки форми]

[Малюнки знаків розрізнення, емблем]

[Малюнки розташування на формі нагород та іншої символіки]

 


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2017 № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2017 р.
за № 1502/31370

Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв

На виконання пункту 7 статті 7 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою упорядкування носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв, що додаються.

2. Начальнику Тилу Збройних Сил України у місячний строк розробити та подати на затвердження План переходу військовослужбовців Збройних Сил України на носіння нової військової форми одягу та забезпечити його своєчасне виконання.

3. Носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 01 січня 2019 року.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.11.2017 № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2017 р.
за № 1502/31370

ПРАВИЛА
носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок носіння військової форми одягу відповідно до наказу Міністерства оборони України від 18 липня 2017 року № 370 “Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за № 1047/30915 (далі - наказ “Про затвердження Зразків”), військовослужбовцями Збройних Сил України (далі - військовослужбовці) та ліцеїстами військових ліцеїв (далі - ліцеїсти).

2. Право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці, військовозобов’язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти, а також особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Громадянам, які звільнені з військової служби із зарахуванням у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, дозволяється носіння військової форми одягу, яка встановлена на момент звільнення.

3. Військову форму одягу носять у суворій відповідності з цими Правилами. Предмети військової форми одягу повинні відповідати встановленим у наказі “Про затвердження Зразків” описам, бути ретельно припасованими й утримуватися в бездоганному стані.

4. Встановлено такі види військової форми одягу:

парадна (парадно-вихідна);

повсякденна;

польова (службова морська);

спеціальна (робоча);

спортивна.

Кожна із зазначених військових форм поділяється на літню та зимову, а також демісезонну повсякденну і польову (службову морську) форму одягу.

5. Військова форма одягу призначена для носіння:

1) парадна (парадно-вихідна) - на парадах та під час:

вручення військовим частинам* державних нагород, бойових прапорів та інших відзнак;

__________
*Під військовою частиною маються на увазі органи військового управління, з’єднання, військові частини, кораблі, військові навчальні заклади, відділення (факультети, кафедри) військової підготовки при цивільних закладах вищої освіти, кафедри медицини катастроф та військової медицини цивільних закладів вищої освіти, установи, підприємства та організації Міністерства оборони України.

одержання державних нагород, прийняття військової присяги, проведення ритуалу випуску з військового навчального закладу;

річного свята військової частини, дата якого визначена її статутом;

відрекомендування визначеним Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України посадовим особам під час призначення на посаду і присвоєння військового звання;

підйому Військово-морського прапора на кораблі, який стає до бойового складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вручення кораблю державної нагороди або іншої відзнаки;

призначення до складу почесної варти;

2) парадно-вихідна - у святкові дні; на урочистих засіданнях та офіційних прийомах; під час покладення квітів (вінків) до пам’ятників і на могили воїнів; в інших випадках за рішенням командира військової частини;

3) повсякденна - під час роботи (чергувань, якщо при цьому не передбачено носіння зброї) у штабах, управліннях, установах і закладах, а також у всіх інших випадках, коли не передбачено носіння парадної (парадно-вихідної), польової (службової морської), робочої (спеціальної) форм одягу;

4) польова (службова морська) - під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, маневрів, навчальних занять (польових або на військовій техніці), на бойових чергуваннях (чергуваннях) та вахті під час несення служби у добовому наряді (зі зброєю), у період ліквідації аварій та катастроф, надзвичайних ситуацій;

5) робоча (спеціальна) - під час виконання господарських, будівельних робіт, а також під час обслуговування техніки та озброєння;

6) спортивна - під час проведення спортивних занять і змагань, а також під час індивідуальних тренувань (спортивний одяг і взуття).

Дозволяється носити парадно-вихідну форму одягу у вихідні дні та в позаслужбовий час за межами військової частини.

6. За належністю військова форма одягу поділяється на:

1) військову форму одягу Сухопутних військ Збройних Сил України (далі - СВ ЗСУ);

2) військову форму одягу Повітряних Сил Збройних Сил України (далі - ПС ЗСУ);

3) військову форму одягу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - ВМС ЗСУ);

4) військову форму одягу Високомобільних десантних військ Збройних Сил України (далі - ВДВ ЗСУ);

5) військову форму одягу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (далі - ССО ЗСУ).

Під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, маневрів, польотів, навчальних занять, на бойових чергуваннях та під час несення служби у добовому наряді носиться необхідне спорядження, визначене відповідними нормами забезпечення.

Під час несення бойового чергування у спеціальних фортифікаційних спорудах - рішенням відповідного командира (начальника) військової частини дозволяється замість черевиків з високими берцями носити черевики (напівчеревики) хромові.

Курсанти військових навчальних закладів (далі - курсанти), ліцеїсти та військовослужбовці строкової військової служби під час звільнення у місто носять парадно-вихідну форму одягу.

За рішенням відповідного начальника дозволяється використовувати польову (службову морську) форму одягу під час виконання завдань повсякденної діяльності у військових частинах.

7. Окремі зразки історичної (спеціальної) парадно-церемоніальної форми одягу, знаків розрізнення на ній та правила їх носіння затверджуються Міністром оборони України.

8. Форма одягу оголошується на період конкретних заходів командиром військової частини або старшим начальником відповідно до вимог цих Правил з урахуванням особливостей виконання службових завдань.

Під час оголошення форми одягу вказуються її назва і за необхідності назви додаткових або уточнюючих предметів (наприклад, “Літня повсякденна форма одягу, в пуловері”).

Форма одягу для стройових оглядів, шикувань та службових нарад оголошується особами, що проводять ці заходи.

9. Форма одягу для несення патрульної служби, чергування, а також для військовослужбовців, які несуть контрольно-пропускну (вартову) службу в приміщеннях, оголошується відповідними начальниками.

10. Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється відповідними наказами начальника гарнізону (старшого морського начальника) та дорученнями командувачів видів Збройних Сил України, ВДВ ЗСУ, ССО ЗСУ.

11. Форма одягу військовослужбовців ВМС ЗСУ, які мають корабельні звання, оголошується:

командуванням ВМС ЗСУ;

старшими морськими начальниками;

старшими на рейдах;

командирами з’єднань кораблів, що перебувають у поході (на бойовій службі).

12. Військовослужбовці носять форму одягу, відповідно до виду ЗСУ, встановлену для військової частини, де вони проходять військову службу, військового звання, а також залежно від завдання, що виконується, відповідно до пункту 5 цього розділу.

Для СВ та ВДВ ЗСУ колір форми одягу - захисний (“меланж”), для ПС ЗСУ - синій (“меланж”), для ВМС ЗСУ - чорний (білий), для ССО ЗСУ - темно-сірий (“меланж”).

На визначених предметах військової форми одягу військовослужбовці (кому встановлено) носять емблеми відповідно до своєї військової спеціальності.

13. Військовослужбовці військових частин, які не належать до видів ЗСУ, ВДВ ЗСУ і ССО ЗСУ, носять військову форму одягу СВ ЗСУ, але із визначеними для них емблемами на відповідних предметах військової форми одягу.

14. Військовослужбовці військових оркестрів носять форму одягу за видом Збройних Сил України, до якого належить військова частина, з емблемою, яка встановлена для військових диригентів і музикантів.

15. Особи офіцерського, сержантського та старшинського складу, які переміщені для проходження військової служби в структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, в Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, інші органи військового управління, що не належать до видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, носять військову форму одягу, яку вони мали на день переміщення.

Особи офіцерського, сержантського та старшинського складу, які переміщені для проходження служби до інших видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ, носять форму одягу, установлену для військової частини, після закінчення строку носіння форми одягу, яку вони мали на день переміщення.

16. Слухачі (ад’юнкти, докторанти) військових навчальних закладів з числа осіб офіцерського складу носять військову форму одягу, яку вони мали до прибуття на навчання.

Курсанти військових навчальних закладів видів ЗСУ носять форму одягу за видом ЗСУ, до якого належить навчальний заклад. Якщо заклад вищої освіти не належить до виду ЗСУ, форма одягу встановлюється начальником навчального закладу.

Курсанти (слухачі), що не мають офіцерських звань, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, носять військову форму одягу, встановлену за видом ЗСУ, до якого належить заклад вищої освіти.

Курсанти (слухачі) військових навчальних закладів з числа сержантського та старшинського складу зберігають право на носіння форми одягу, встановлену для цієї категорії військовослужбовців.

Військовослужбовці змінного складу короткострокових курсів (шкіл) і навчальних закладів носять ту форму одягу, в якій вони прибули на навчання.

Військовослужбовці штатних підрозділів охорони та забезпечення військових навчальних закладів носять форму одягу за видом ЗСУ, до якого належить військовий навчальний заклад.

17. Порядок носіння військової форми одягу під час несення служби у складі варт визначається Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

18. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, дозволяється носити цивільний одяг у позаслужбовий час, а за окремою вказівкою - у службовий час.

19. Військовослужбовцям строкової служби під час перебування у відпустці, а курсантам, ліцеїстам - і в позаслужбовий час дозволяється носити за межами військової частини цивільний одяг.

20. Спеціальний (робочий) одяг та льотно-технічне обмундирування використовують військовослужбовці, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення, під час бойового чергування, на навчаннях, маневрах, під час виконання польотів та підготовки до них, на заняттях з військовою технікою і під час виконання робіт у гаражах, парках, майстернях, на аеродромах, у лабораторіях, лікувальних закладах, на складах, кораблях, у військових частинах.

Десантний одяг використовують військовослужбовці, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення під час підготовки та здійснення стрибків з парашутом. Порядок та варіанти використання десантного одягу, інших елементів екіпіровки та засобів індивідуального захисту до одягу визначає командир військової частини.

Льотний одяг використовують військовослужбовці ВДВ ЗСУ, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення, під час проведення занять, зборів з повітрянодесантної підготовки, спеціальної підготовки підрозділів десантного забезпечення, під час проведення технічного огляду та регламентних робіт з повітрянодесантною технікою та майном.

В усіх інших випадках носити спеціальний (робочий) одяг не дозволяється.

Порядок носіння спеціального одягу, льотно-технічного обмундирування і головного убору до нього, засобів індивідуального захисту та інших елементів екіпіровки визначає командир військової частини.

Спеціальний одяг зберігається поза спальними приміщеннями підрозділу у спеціальних шафах, кімнатах для зберігання речей на окремих стелажах і вішалках, в особистих кабінетах (приміщеннях).

21. Військовослужбовцям, ліцеїстам, а також іншим особам, визначеним цим наказом, яким надано право носіння військової форми одягу, забороняється носити:

предмети військової форми одягу, спорядження, нагрудні знаки і знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків (кольорів) та такі, що прийшли у непридатний стан;

одночасно предмети з різних форм одягу, а також предмети військової форми одягу разом з цивільними;

знаки розрізнення, що скасовані;

забруднені та невипрасувані предмети військової форми одягу, а також предмети, які втратили колір;

деформовані та неправильно підібрані погони;

взуття з пошкодженим верхом та зношеними каблуками;

сумки яскравих кольорів.

Військовослужбовцям-жінкам при перебуванні у військовій формі одягу дозволяється носити сумки однотонних неяскравих кольорів.

22. Військовослужбовцям, ліцеїстам та іншим визначеним цими Правилами особам при перебуванні у військовій формі одягу рекомендовано утримуватись від:

використання навушників від електронних пристроїв під час пересування пішки, якщо це не передбачено службовою необхідністю;

носіння в кишенях предметів, що виступають назовні чи переповнюють їх;

носіння рюкзаків (сумок), що своїми шлейками закривають погони на плечах.

ІІ. Форма одягу військовослужбовців Збройних Сил України

1. Форма одягу військовослужбовців офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу Збройних Сил України

Таблиця 1

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня
(мал. 2, 3, 5, 6, 16, 17, 27, 28, 38, 39, 49, 50, 60, 61, 71, 72, 82, 83, 93, 94
додатка 1)

Зимова
(мал. 1, 4, 15, 26, 37, 48, 59, 70, 81, 92
додатка 1)

Кашкет (берет), кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, черевики чорного кольору, рукавиці чорного кольору (чорного для військовослужбовців ВМС ЗСУ та ССО ЗСУ), кашне білого кольору

Таблиця 2

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
додатка 1)

Демісезонна
(мал. 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98
додатка 1)

Зимова
(мал. 9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97
додатка 1)

Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольору

Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою кольору основної тканини, черевики або напівчеревики чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою кольору основної тканини, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ

Таблиця 3

Парадно-церемоніальна форма одягу (для Почесної Варти)

Літня (мал. 198-201 додатка 1)

Зимова (мал. 194-197 додатка 1)

Кашкет, кітель і штани кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, заправлені у черевики з високими берцями або чоботи хромові, сорочка білого кольору з краваткою кольору основної тканини, рукавиці шкіряні білого кольору. Поверх кітеля аксельбант та поясний ремінь золотого кольору для офіцерського складу та білого кольору для інших військовослужбовців

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, заправлені у черевики з високими берцями або чоботи хромові, сорочка білого кольору з краваткою кольору основної тканини, рукавиці шкіряні білого кольору, кашне білого кольору. Поверх пальта зимового поясний ремінь золотого кольору для офіцерського складу та білого кольору для інших військовослужбовців

2. Форма одягу військовослужбовців-жінок

Таблиця 1

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня (мал. 203, 204 додатка 1)

Зимова (мал. 202 додатка 1)

Кашкет (берет), кітель жіночий і спідниця кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору, краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель жіночий і спідниця кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору, краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 2

Повсякденна форма одягу

Літня (мал. 209
додатка 1)

Демісезонна (мал. 208
додатка 1)

Зимова (мал. 207
додатка 1)

1

2

3

Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), куртка і спідниця кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан”, краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору

Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), плащ демісезонний, куртка і штани навипуск (або спідниця) кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан”, краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан”, краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору та кашне кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ

3. Форма одягу курсантів військових навчальних закладів (крім ВМС ЗСУ), військовослужбовців сержантського, рядового складу і ліцеїстів

Таблиця 1

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня (мал. 182 додатка 1)

Зимова (мал. 181 додатка 1)

Кашкет, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 2

Повсякденна форма одягу

Літня (мал.185 додатка 1)

Зимова (мал. 184 додатка 1)

Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), повсякденний кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, повсякденний кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою кольору основної тканини, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ

Погони кольору, визначеного для виду ЗСУ, носять на пальті зимовому, куртці зимовій, плащі демісезонному, кітелі, пуловері, джемпері, сорочці кольору “тан”, сорочці білого, чорного кольору (з коротким та довгим рукавом).

Берет залежно від виду, роду військ встановленого кольору (мал. 235-245 додатка 2).

Пілотки залежно від виду, роду військ встановленого кольору (мал. 246-249 додатка 2).

Дозволяється носити:

берет кольору “марун” у ВДВ ЗСУ та кольору “сталь” у ССО ЗСУ в усіх випадках за рішенням органу управління;

берет замість кашкета польового (кепі бойового) з літньою польовою формою одягу;

кашкет з повсякденною формою одягу;

з літньою та демісезонною повсякденною формою одягу пілотку для військовослужбовців ВДВ ЗСУ;

шапку зимову із зимовою повсякденною формою одягу при температурі повітря - 0 градусів і нижче;

кашкет замість шапки зимової із зимовою парадно-вихідною формою одягу;

кітель замість куртки із літньою повсякденною формою одягу;

сорочку білого або чорного кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) (мал. 7, 18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, 95, 183, 205 додатка 1) та сорочку білого або чорного кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу (мал. 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96, 206 додатка 1);

пуловер та джемпер кольору основної тканини з погонами під час перебування в приміщеннях службових будівель та робочих кабінетах;

пуловер з V-подібним вирізом горловини із сорочкою і краваткою (мал. 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80, 91, 102, 212 додатка 1);

джемпер з круглим вирізом горловини без сорочки і краватки, а також з курткою поза строєм (мал. 241, 242 додатка 1);

сорочку кольору “тан” з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою) (мал. 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100, 186, 210 додатка 1) та сорочку кольору “тан” з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою) та без краватки, без повсякденного кітеля з літньою повсякденною формою одягу (мал. 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90, 101, 211 додатка 1);

плащ-накидку з чохлом у дощову погоду;

плащ демісезонний з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу в холодну погоду;

пальто зимове замість куртки зимової;

рукавиці шкіряні білого та чорного кольору з літньою парадно-вихідною формою одягу;

туфлі і чобітки цивільного зразка з парадно-вихідною і повсякденною формою одягу для військовослужбовців-жінок;

колготки чорного або сірого кольору з парадно-вихідною і повсякденною формою одягу для військовослужбовців-жінок;

парасольку чорного або темно-синього кольору в дощову погоду;

польову форму одягу замість повсякденної для курсантів ВВНЗ.

4. Форма одягу ліцеїстів військових ліцеїв (крім ВМС ЗСУ)

Таблиця 1

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня

Зимова

1

2

Кашкет, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка з краваткою кольору основної тканини, черевики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, куртка зимова, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка з краваткою кольору основної тканини, черевики чорного кольору, кашне, рукавички

Таблиця 2

Повсякденна і польова форма одягу

Літня

Зимова

Кашкет польовий камуфльованого кольору, костюм літній польовий, черевики з високими берцями, ремінь брючний

Шапка зимова, костюм вітровологозахисний зимовий, костюм літній польовий, черевики з високими берцями, ремінь брючний, рукавички зимові

Погони носять на кітелі, сорочці, кітелі костюма літнього польового, куртці вітровологозахисній зимовій.

Дозволяється носити за вказівкою начальника ліцею:

берет з літньою повсякденною формою одягу;

парадно-вихідну форму одягу як повсякденну (на заняттях у класах);

черевики чорного кольору замість черевиків з високими берцями з повсякденною формою одягу;

сорочку з краваткою без куртки з парадно-вихідною формою одягу.

5. Форма одягу вищого офіцерського складу ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Парадна форма одягу

Літня (мал. 104 додатка 1)

Зимова (мал. 103 додатка 1)

1

2

Кашкет (берет), тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 105 додатка 1)

Зимова (мал. 103 додатка 1)

Кашкет (берет), кітель і штани навипуск, кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 3

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 111 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 110 додатка 1)

Зимова
(мал. 109 додатка 1)

Кашкет, берет встановленого кольору, (пілотка чорного кольору для авіації), куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Кашкет, берет встановленого кольору, пілотка чорного кольору, плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка зимова, встановленого кольору, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору

6. Форма одягу адміралів ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Парадна форма одягу

Літня (мал. 116 додатка 1)

Зимова (мал. 115 додатка 1)

Кашкет, тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 117 додатка 1)

Зимова (мал. 115 додатка 1)

Кашкет, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск, кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 3

Повсякденна форма одягу

Літня (мал. 123 додатка 1)

Демісезонна (мал. 122 додатка 1)

Зимова (мал. 121 додатка 1)

1

2

3

Кашкет, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Кашкет, берет, плащ демісезонний, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору

7. Форма одягу осіб офіцерського і старшинського складу (у військовому званні “старшина” та вище) берегового компонента ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Парадна форма одягу

Літня (мал. 128 додатка 1)

Зимова (мал. 127 додатка 1)

Кашкет (берет для військовослужбовців підрозділів спеціального призначення ВМС ЗСУ), тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 129 додатка 1)

Зимова (мал. 127 додатка 1)

Кашкет (берет для військовослужбовців підрозділів спеціального призначення ВМС ЗСУ), кітель і штани навипуск кольору визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 3

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 135 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 134 додатка 1)

Зимова
(мал. 133 додатка 1)

1

2

3

Берет встановленого кольору, пілотка чорного кольору, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Берет встановленого кольору, пілотка чорного кольору, плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору

8. Форма одягу офіцерського і старшинського складу (в корабельному званні “головний корабельний старшина” і вище) військовослужбовців ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Парадна форма одягу

Літня (мал. 140, 152 додатка 1)

Зимова (мал. 139, 151 додатка 1)

Кашкет, тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 141, 153 додатка 1)

Зимова (мал. 139, 151 додатка 1)

Кашкет, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 3

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 147, 158 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 146, 157 додатка 1)

Зимова
(мал. 145, 156 додатка 1)

Кашкет, куртка і штани чорного кольору навипуск, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Кашкет, берет, плащ демісезонний, тужурка і штани чорного кольору навипуск, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, тужурка і штани чорного кольору навипуск, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору

9. Форма одягу осіб сержантського та рядового складу берегового компонента ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Парадна форма одягу

Літня (мал. 163 додатка 1)

Зимова (мал. 162 додатка 1)

Кашкет, берет відповідного кольору або пілотка чорного кольору, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 164 додатка 1)

Зимова (мал. 162 додатка 1)

Кашкет, берет встановленого кольору або пілотка чорного кольору, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Таблиця 3

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 169 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 168 додатка 1)

Зимова
(мал. 167 додатка 1)

Берет встановленого кольору або пілотка чорного кольору, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Берет встановленого кольору або пілотка чорного кольору, плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору “тан” з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору

10. Форма одягу осіб старшинського (у корабельному званні до “головний старшина” включно) та рядового складу ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Парадна форма одягу

Літня (мал. 174 додатка 1)

Зимова (мал. 173 додатка 1)

Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани білого кольору навипуск, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка чорного кольору і штани навипуск чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 175 додатка 1)

Зимова (мал. 173 додатка 1)

Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка чорного кольору і штани навипуск чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Таблиця 3

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 179 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 178 додатка 1)

Зимова
(мал. 177 додатка 1)

Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольору

Кашкет-безкозирка або берет встановленого кольору, плащ демісезонний, фланелівка чорного кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, фланелівка чорного кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору

11. Форма одягу курсантів військових навчальних закладів та ліцеїстів військового ліцею ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Парадна форма одягу

Літня (мал. 188 додатка 1)

Зимова (мал. 187 додатка 1)

Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани чорного кольору навипуск, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка темно-синього кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 189 додатка 1)

Зимова (мал. 187 додатка 1)

Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка чорного кольору і штани навипуск чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Таблиця 3

Повсякденна форма одягу

Літня (мал. 192 додатка 1)

Зимова (мал. 191 додатка 1)

Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка зимова, куртка зимова, фланелівка чорного кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Погони чорного кольору військовослужбовці ВМС ЗСУ носять на пальті, куртці зимовій повсякденній, куртці демісезонній повсякденній, кітелі, пуловері, джемпері, сорочці кольору “тан” (з коротким та довгим рукавом), сорочці білого кольору (з коротким та довгим рукавом).

У підрозділах спеціального призначення ВМС ЗСУ носиться берет встановленого кольору з усіма передбаченими формами одягу.

Дозволяється носити:

берет темно-синього кольору з плащем демісезонним та курткою зимовою;

берет встановленого кольору або пілотку чорного кольору (у підрозділах авіаційного компонента ВМС ЗСУ) замість кашкета із зимовою парадною (парадно-вихідною) формою одягу;

берет замість кашкета польового (кепі бойового) з літньою польовою формою одягу;

тужурку замість куртки з літньою повсякденною формою одягу;

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) (мал. 106, 118, 124, 130, 142, 148, 154, 159, 165 додатка 1) та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля (тужурки) з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу (мал. 107, 108, 119, 120, 125, 131, 132, 143, 144, 149, 155, 160, 166 додатка 1);

сорочку кольору “тан” (білого кольору для військовослужбовців, які мають корабельні звання) з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) (мал. 112, 136, 170 додатка 1) та сорочку кольору “тан” з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою повсякденною формою одягу (мал. 113, 137, 171 додатка 1);

пуловер та джемпер кольору основної тканини з погонами під час перебування в приміщеннях службових будівель та робочих кабінетах;

пуловер з V-подібним вирізом горловини із сорочкою і краваткою (мал. 114, 126, 138, 150, 161, 172 додатка 1);

джемпер з круглим вирізом горловини без сорочки і краватки, а також з курткою поза строєм (мал. 241, 242 додатка 1);

службову морську форму встановленого зразка замість повсякденної форми одягу за рішенням командира корабля (військової частини, навчального закладу);

кашкет або берет відповідного кольору (пілотку у підрозділах авіаційного компонента ВМС ЗСУ) з літньою повсякденною формою одягу;

плащ демісезонний залежно від погодних умов у будь-яку пору із зимовою та літньою формою одягу;

пальто зимове замість куртки зимової;

бушлат замість куртки зимової із зимовою повсякденною формою одягу;

рукавиці шкіряні чорного кольору з літньою парадно-вихідною формою одягу.

ІІІ. Правила носіння польової (морської службової) форми одягу

1. У пунктах постійної дислокації (далі - ППД) та під час виконання повсякденних завдань:

1) 1-ППД-Л (літня) (мал. 214 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15о до 40о С;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний.

2) 2-ППД-Л (літня) (мал. 215 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15о до 40о С;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; костюм вітровологозахисний демісезонний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний.

При вітряній погоді дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного демісезонного (мал. 216 додатка 1), під час опадів малої та середньої інтенсивності - костюм вітровологозахисний демісезонний або куртку костюма вітровологозахисного демісезонного поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин повинен бути стягнутий технічним шнуром.

3) 3-ППД-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 10о до 15о С;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна демісезонна (сорочка); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний.

4) 4-ППД-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 10о до 15о С;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна демісезонна (сорочка) або фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; костюм вітровологозахисний демісезонний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або при вітряній погоді дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного демісезонного; костюм вітровологозахисний демісезонний або куртку костюма вітровологозахисного демісезонного поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин повинен бути стягнутий технічним шнуром.

5) 5-ППД-Д (демісезонна) (мал. 218 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 5о до 10о С;

опади: відсутні або вітер і дощ.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна демісезонна (сорочка) або фуфайка (з короткими рукавами); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; костюм вітровологозахисний демісезонний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або при вітряній погоді дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного демісезонного. У разі відсутності опадів та вітру за окремим рішенням командира військової частини костюм вітровологозахисний демісезонний може не використовуватися, а куртка костюма-утеплювача може використовуватися як верхній одяг (мал. 217 додатка 1).

6) 6-ППД-Д (демісезонна) (мал. 219 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 0о до 5о С;

опади: відсутні або вітер і дощ чи сніг.

Шкарпетки літні або шкарпетки зимові (трекінгові); труси; білизна натільна демісезонна (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний; рукавички демісезонні.

За рішенням командира військової частини:

куртка вітровологозахисна зимова використовується без куртки з плащової тканини (мал. 220 додатка 1);

замість шапки зимової шапка-феска (шапка-підшоломник).

7) 7-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від 0о до -5о С;

опади: відсутні або вітер і дощ чи сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні.

За рішенням командира військової частини куртка вітровологозахисна зимова використовується без утеплювача або з утеплювачем.

8) 8-ППД-З (зимова) (мал. 221 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від -5о до -10о С;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий.

За рішенням командира військової частини дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без застосування утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

куртку вітровологозахисну зимову без утеплювача або з утеплювачем;

шарф-трубу зимову.

9) 9-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -10о до -15о С;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням командира військової частини дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або із застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

куртку вітровологозахисну зимову без утеплювача або з утеплювачем;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних (за потреби).

10) 10-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -15о до -20о С;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням командира військової частини дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або із застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних (за потреби).

11) 11-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -20о до -35о С;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; штани костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням командира військової частини дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або із застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

штани костюма-утеплювача як додатковий шар утеплення (надягаються поверх кальсон зимових);

штани вітровологозахисні зимові із застосуванням утеплювача (надягаються поверх штанів костюма-утеплювача (за потреби));

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних (за потреби).

2. Під час виконання бойових та навчально-бойових завдань:

1) 1-Б-НБ-Л (літня) (мал. 222-224 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 25о до 40о С;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; сорочка бойова; кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова; шарф-труба літній; черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний.

За рішенням командира військової частини дозволяється носити:

при підвищенні температури повітря вище 25о С сорочку бойову з підкоченими на один відворот рукавами;

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова (за потреби);

шарф-трубу літній (за потреби).

2) 2-Б-НБ-Л (літня).

Погодні умови:

температура повітря: від 15о до 25о С;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; сорочка бойова; кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова; шарф-труба літній; черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний; костюм вітровологозахисний демісезонний.

За рішенням командира військової частини може використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або при вітряній погоді дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного демісезонного (мал. 225 додатка 1).

Костюм вітровологозахисний демісезонний або куртка костюма вітровологозахисного демісезонного надягаються поверх костюма літнього польового або сорочки бойової, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин повинен бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний надягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного демісезонного.

3) 3-Б-НБ-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 5о до 15о С;

опади: відсутні або дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова; шарф-труба літній; черевики з високими берцями (демісезонні); ремінь брючний; костюм вітровологозахисний демісезонний; білизна натільна демісезонна (сорочка); куртка костюма-утеплювача; шапка-феска (шапка-підшоломник); рукавички демісезонні.

За рішенням командира військової частини може використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Дозволяється:

під час опадів малої та середньої інтенсивності або при вітряній погоді носити тільки куртку костюма вітровологозахисного демісезонного;

у разі різкого зниження температури або під час довгострокового перебування в умовах штормової погоди з інтенсивними опадами використовувати додаткові елементи польової форми одягу для додаткового утеплення: білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, шапку-феску (шапку-підшоломник), рукавички демісезонні. У разі використання вказаних елементів польової форми одягу забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку зимову), куртку костюма-утеплювача як верхній одяг. Також забороняється надягати куртку костюма-утеплювача поверх куртки костюма літнього польового.

Костюм вітровологозахисний демісезонний або куртка костюма вітровологозахисного демісезонного надягаються поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин повинен бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний надягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного демісезонного. У разі опадів великої інтенсивності або різкого зниження температури костюм вітровологозахисний демісезонний надягається поверх костюма літнього польового або інших шарів одягу.

4) 4-Б-НБ-Д (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від 5о до -10о С;

опади: відсутні або дощ, сніг, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); шарф-труба літній; черевики з високими берцями; ремінь брючний; костюм вітровологозахисний демісезонний; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); куртка костюма-утеплювача; шапка-феска (шапка-підшоломник); рукавички демісезонні; утеплювач куртки вітровологозахисної зимової; утеплювач штанів вітровологозахисних зимових; шкарпетки-вкладиші утеплювальні.

За рішенням командира військової частини може використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Дозволяється:

під час опадів малої та середньої інтенсивності або при вітряній погоді носити тільки куртку костюма вітровологозахисного демісезонного;

у разі різкого зниження температури або під час довгострокового перебування в умовах штормової погоди з інтенсивними опадами використовувати додаткові елементи польової форми одягу для додаткового утеплення: білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, шапку-феску (шапку-підшоломник), рукавички демісезонні, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових, шкарпетки-вкладиші утеплювальні. У разі використання утеплювача куртки вітровологозахисної зимової та утеплювача штанів вітровологозахисних зимових ці елементи форми одягу мають бути пристебнуті (зафіксовані) зсередини костюма вітровологозахисного демісезонного на спеціальних ґудзиках.

Костюм вітровологозахисний демісезонний або куртка костюма вітровологозахисного демісезонного надягаються поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин повинен бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний надягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного демісезонного. У разі опадів великої інтенсивності або різкого зниження температури костюм вітровологозахисний демісезонний надягається поверх костюма літнього польового або інших шарів одягу.

У разі використання окремих елементів польової форми одягу забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових як верхній одяг. Також забороняється надягати куртку костюма-утеплювача поверх куртки костюма літнього польового.

5) 5-Б-НБ-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -10о до -30о С;

опади: відсутні або сніг, вітер.

Шкарпетки зимові (трекінгові); черевики з високими берцями; ремінь брючний; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони), куртка вітровологозахисна зимова; штани вітровологозахисні зимові; костюм-утеплювач; шапка-феска (шапка-підшоломник); шапка зимова; шарф-труба зимовий; рукавички демісезонні; рукавички зимові; шкарпетки-вкладиші утеплювальні; бахіли утеплені.

У разі використання окремих елементів польової форми одягу забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових як верхній одяг. За зазначених погодних умов костюм літній польовий як верхній одяг та утеплювач шарів одягу не застосовується. За рішенням командира військової частини залежно від інтенсивності дій особового складу в польових умовах та від погодних умов (різке коливання температури, інтенсивність опадів тощо) задля найкращого теплообміну військовослужбовців дозволяється надягати та знімати окремі утеплювальні шари одягу: штани костюма-утеплювача, куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових, рукавички зимові, бахіли утеплені, шкарпетки-вкладиші утеплювальні.

Як головний убір за зазначених погодних умов використовується шапка зимова. У разі застосування захисного шолома замість шапки зимової використовується виключно шапка-феска (шапка-підшоломник). Під час зниження температури та (або) при інтенсивних опадах та вітрі у разі використання захисного шолома разом із шапкою-фескою (шапкою-підшоломником) використовується капюшон куртки вітровологозахисної зимової, який надягається поверх захисного шолома та фіксується регулюючими стяжками капюшона поверх шолома (мал. 226 додатка 1). Використання шапки-фески (шапки-підшоломника) у польових умовах як основного головного убору (без застосування захисного шолома) за рішенням командира військової частини дозволяється лише при температурі не нижче -10о С та за відсутності опадів.

При температурі повітря нижче -5о С обов’язково повинні застосовуватися шкарпетки-вкладиші утеплювальні як додатковий шар утеплення. Шкарпетки-вкладиші утеплювальні надягаються поверх шкарпеток зимових.

При температурі повітря нижче -10о С та (або) при інтенсивних опадах і великій кількості опалого снігу обов’язково повинні застосовуватися бахіли утеплені, які надягаються поверх черевиків з високими берцями. Обов’язково мають застосовуватися рукавички зимові, які надягаються поверх рукавичок демісезонних.

Усі види польової (морської службової) форми одягу, що може використовуватися як верхній одяг, мають текстильні застібки (“петлі”) для кріплення знаків розрізнення, тактичних шевронів та ідентифікаторів національної приналежності.

У разі відсутності текстильних застібок на окремих видах польової уніформи (сорочка бойова, костюм вітровологозахисний демісезонний, сорочка-поло, куртка костюма-утеплювача) використовуються лише ті знаки розрізнення, тактичні шеврони та ідентифікатори національної приналежності, для яких передбачено місце кріплення.

На сорочці-поло та куртці костюма-утеплювача фон знаків розрізнення, тактичних шевронів та ідентифікаторів національної приналежності повинен бути на тон темніше кольору тканини, написи та малюнки - кольору тканини.

На лівій частині грудей розташовується нагрудний знак встановленого зразка (мал. 224, 228-230 додатка 2, мал. 12 додатка 3).

На правій частині грудей розташовується нагрудний знак встановленого зразка з прізвищем військовослужбовця (мал. 223, 225-227 додатка 2, мал. 12 додатка 3).

На центральній частині грудей розташовується ідентифікатор встановленого зразка, що відображає військове звання військовослужбовця.

На текстильній застібці, що розташована у верхній частині лівого рукава, розміщується нарукавний знак встановленого зразка з нарукавною емблемою виду Збройних Сил України, роду військ або органу військового управління, якому підпорядковується військова частина (мал. 198-222 додатка 2, мал. 12 додатка 3).

На текстильній застібці, що розташована на верхній частині правого рукава, розміщується нарукавний знак встановленого зразка з нарукавною емблемою військової частини.

Для курсантів військових навчальних закладів замість нарукавної емблеми підпорядкованості на лівому рукаві розташовується нарукавний знак розрізнення за курсами навчання (мал. 271-275 додатка 2, мал. 12 додатка 3).

Під час виконання бойових завдань використання інших ідентифікаційних емблем забороняється. Носіння повнокольорових емблем на польовій формі одягу забороняється.

Куртка костюма літнього польового в штани костюма літнього польового не заправляється. Штанини штанів костюма літнього польового у черевики з високими берцями не заправляються.

При температурі повітря вище 25о С дозволяється носити куртку костюма літнього польового з підкоченими на один відворот рукавами.

Куртка костюма літнього польового в штани костюма літнього польового може бути заправлена в разі використання бронежилета модульного захисного балістичного або ременя розвантажувального тактичного захисного.

Сорочка бойова використовується виключно у разі носіння бронежилета модульного захисного балістичного і повинна бути заправлена в штани костюма літнього польового.

Усім категоріям військовослужбовців під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється мати бороду та вуси за умови, що вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження.

Носіння окремих предметів форми одягу, а саме костюма маскувального спеціального, костюма маскувального зимового, маски спеціальної, балаклави, шарфа-сітки маскувального, сітки протимоскітної, чобіт гумових визначається командиром (начальником).

ІV. Правила носіння окремих предметів військової форми одягу

1. Головні убори

Шапку зимову, шапку зимову повсякденну, шапку-феску (шапку-підшоломник), кашкет, кашкет-безкозирку і кашкет польовий (кепі бойове), панаму літню польову носять прямо, без нахилу, щоб козирок кашкета та панами літньої польової знаходився на рівні брів, а нижній край шапки зимової, шапки зимової повсякденної, берета - на 2-4 см вище брів. Берет та пілотку носять з невеликим нахилом у правий бік.

Шапку зимову повсякденну носять відповідно до норм забезпечення.

Пілотку носять військовослужбовці авіаційних військових частин, а також військовослужбовці ВДВ ЗСУ з повсякденною формою одягу.

Для осіб військового звання генерала армії України на козирку шапки зимової повсякденної та кашкета міститься гаптований орнамент встановленого зразка у вигляді чотирьох зустрічних гірлянд з дубового листя. На кашкеті міститься гаптований позумент.

Для осіб офіцерського складу (від військового звання полковника до генерал-полковника) на козирку шапки зимової повсякденної та кашкета міститься гаптований орнамент встановленого зразка у вигляді двох зустрічних гірлянд з дубового листя.

Військовослужбовці шапку зимову повсякденну, кашкет (крім польового) носять із знаком золотистого кольору визначеного зразка (мал. 266-268 додатка 2).

На беретах військовослужбовці ЗСУ носять беретний знак відповідно до виду та роду військ (мал. 250, 251, 253-265 додатка 2).

На пілотках військовослужбовці ЗСУ носять знак відповідно до виду та роду військ (мал. 252, 254 додатка 2).

Кашкет польовий (кепі бойове) усі військовослужбовці носять з нашивною кокардою захисного кольору (мал. 269 додатка 2).

Центр знака має знаходитись над переніссям в місці, передбаченому конструкцією. На шапці зимовій повсякденній знак знаходиться на відстані 15 мм від верхньої оздоблювальної строчки до початку знака.

Центр знака на пілотці має знаходитись на лівому боці в центрі на відстані 20 мм від переднього краю до початку знака.

Беретний знак розміщують зліва від центру на місці внутрішнього клапана для кріплення беретного знака на відстані 2 мм від верхнього краю оздоблювальної строчки до нижнього краю знака. Центр знака має знаходитись над лівим оком.

Знятий головний убір в строю і під час виконання стройових прийомів тримається так, як зазначено в Стройовому статуті Збройних Сил України.

2. Верхній одяг

Пальто зимове носять з парадною (парадно-вихідною) формою одягу, застебнутим на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік з відгорнутими у вигляді лацканів бортами.

На погонах носять знаки розрізнення відповідно до військового звання.

Плащ демісезонний (куртку зимову) носять особи офіцерського, сержантського, старшинського і рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, курсанти застебнутим на ґудзики, крім верхнього, на правий бік з відгорнутими у вигляді лацканів бортами, в холодну погоду дозволяється носити застебнутим на верхній ґудзик.

Кітель, тужурка застібаються на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік.

Штани носять навипуск з напівчоботами, черевиками і напівчеревиками.

Предмети верхнього військового одягу мають бути встановлених зразків, чистими і випрасуваними. Штани повинні мати поздовжні складки. На решті предметів запрасовувати складки не дозволяється. Клапани кишень кітеля, тужурки, куртки і брюк польових повинні бути назовні, знаки розрізнення правильно та охайно пришитими (прикріпленими).

3. Сорочки, краватки, кашне, рукавички, аксельбант (плечовий шнур)

Сорочки застібаються на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік і носяться з погонами та краваткою. Заправляються у штани. Носяться з кітелем, тужуркою, курткою, курткою зимовою (плащем демісезонним) і пуловером з V-подібною горловиною. Комір сорочки ззаду повинен виступати над коміром кітеля на 5-10 мм.

В окремих випадках дозволяється носити поза строєм з літньою повсякденною формою одягу і при зовнішній температурі 20о С градусів і вище сорочку з короткими рукавами із суцільнокрійним поясом, стягнутим у бокових швах еластичними стрічками.

Дозволяється носити особам офіцерського, старшинського складу та військовослужбовцям-жінкам:

сорочку білого (чорного для військовослужбовців ССО) кольору з погонами і краваткою без кітеля (тужурки) з літньою парадно-вихідною формою одягу і без кітеля у позаслужбовий час з літньою повсякденною формою одягу;

сорочку кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, затвердженого Міністром оборони України, з погонами і краваткою без кітеля (тужурки, куртки) з літньою повсякденною формою одягу, а в службових приміщеннях, на заняттях в аудиторіях - у будь-яку пору року;

сорочку кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, затвердженого Міністром оборони України, з довгими рукавами з погонами без краватки, кітеля, тужурки, куртки із розстебнутим верхнім ґудзиком у службових приміщеннях у будь-яку пору року;

сорочку кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, затвердженого Міністром оборони України, з короткими рукавами з погонами без кітеля (тужурки, куртки повсякденної) з літньою повсякденною формою одягу при зовнішній температурі 25о С і вище як без краватки з розстебнутим верхнім ґудзиком, так і з краваткою із застебнутим верхнім ґудзиком.

Сорочка-поло носиться з польовою формою одягу в ППД і при зовнішній температурі 25о С і вище (мал. 213 додатка 1).

Сорочки повинні бути встановленого зразка, чистими, ретельно припасованими і випрасуваними, з правильно підібраними погонами. Носити сорочки, які вицвіли, не випрасувані, з деформованими та забрудненими погонами забороняється.

Майка носиться під сорочкою з парадною (парадно-вихідною), повсякденною формою одягу, заправленою у штани.

Краватку класичну носять військовослужбовці офіцерського складу. Краватку-регат носять військовослужбовці рядового та сержантського складу, ліцеїсти із сорочкою і прикріплюють до неї затискач установленого зразка між третім і четвертим ґудзиком зверху. Зав’язана краватка повинна торкатися нижнім кінцем пряжки ременя. Краватка завжди повинна бути чистою і випрасуваною. Носити краватки, які вицвіли і не випрасувані, не дозволяється.

Військовослужбовці-жінки носять краватку-стрічку кольору основної тканини із застібкою (металевий гачок і петля).

Краватка матроська носиться з фланелівкою та застібається на металевий гачок з петлею.

Комір формений матроський носиться поверх коміра форменки і фланелівки та кріпиться у нижній частині коміра на дві наскрізні петлі.

Кашне носять акуратно заправленим під комір пальта, плаща, куртки зимової. Верхній край кашне при парадній (парадно-вихідній) формі одягу повинен рівномірно виступати над коміром на 1-2 см.

Рукавички обов’язково носять із зимовою парадною формою одягу. Рукавички білого кольору можуть видаватися військовослужбовцям і ліцеїстам, що беруть участь у параді. З іншими формами одягу носити рукавички необов’язково. Під час військового вітання рукавички не знімають. Військовослужбовцям і ліцеїстам дозволяється носити рукавички чорного кольору із зимовою парадно-вихідною, повсякденною та польовою формами одягу.

Рукавички шкіряні носять військовослужбовці офіцерського складу. Рукавички трикотажні носять військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Аксельбант розміщується на правій частині грудей та кріпиться під лацканом кітеля за нитяну петлю таким чином, щоб вузол знаходився зліва на рівні верхнього краю кишені з однієї сторони. З іншого краю аксельбанта до основи кітеля пришивається (двома строчками) шльовка під правим погоном впритул до оздоблювальної строчки (мал. 10 додатка 3).

Плечовий шнур розміщується на правій частині грудей, до основи кітеля пришивається (двома строчками) шльовка під правим погоном впритул до оздоблювальної строчки (мал. 11 додатка 3).

Під час особливих заходів парадна форма одягу може включати аксельбант, плечовий шнур та пояс парадний з пряжкою для всіх категорій військовослужбовців, крім Почесної Варти.

4. Взуття, шкарпетки

Взуття має бути кольору встановленого зразка, полагодженим і начищеним; черевики і напівчеревики мають бути акуратно зашнуровані. Носити взуття з пошкодженим верхом і зношеними підборами не дозволяється. Кросівки дозволяється носити поза строєм і в час, вільний від несення служби.

Капці казармені носяться лише у казарменому приміщенні та лазні.

Шкарпетки літні (зимові) для парадної та повсякденної форми одягу мають бути чорного кольору, для польової форми - кольору оливи або чорного кольору. Носити вицвілі шкарпетки, невстановленого кольору і зразка забороняється.

5. Спорядження і зброя

Польове спорядження кожен військовослужбовець носить (розміщує) в індивідуальному порядку.

Пістолет носять на поясному ремені на правому стегні під кітелем; під час бойових (навчально-бойових) завдань, а також бойових чергувань та несення служби в добовому наряді - у кобурі пістолетній універсальній, яка має стропи MOLLE/PALS для кріплення на спорядження або пояс. Носити зброю з повсякденною формою одягу забороняється.

Кортик носять у ВМС ЗСУ з парадною формою одягу під кітелем з лівого боку.

Окуляри захисні балістичні дозволяється носити з польовою формою одягу в сонячну погоду. Окуляри-маска захисні балістичні дозволяється носити за рішенням командира (начальника) під час бойових та навчально-бойових завдань.

V. Правила носіння погонів, емблем та нарукавних і нагрудних знаків

1. Носіння погонів

1. Погони за призначенням поділяються на погони для парадного (парадно-вихідного), повсякденного, польового обмундирування, а за способом кріплення - на погон-муфту та погон з текстильною застібкою.

2. Погон-муфту (кольору тканини костюма) носять на пальтах зимових, куртках зимових, плащах демісезонних, кітелях, куртках, пуловерах, джемперах, сорочках.

Погони з текстильною застібкою носять на куртках зимових, на куртках спеціального одягу, а також предметах польової форми одягу. На сорочці-поло та куртці костюма-утеплювача фон погона повинен бути на тон темніше кольору тканини, знаки мають бути кольору тканини.

3. На погонах військовослужбовців офіцерського складу (крім військовослужбовців, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ) відповідно до військового звання розміщується знак розрізнення “зірка” золотистого кольору розміром 18 х 18 мм (для парадного, парадно-вихідного і повсякденного обмундирування) і темно-зеленого кольору (для польового обмундирування та спеціального одягу). На погонах до пуловерів, джемперів, сорочок та польового обмундирування дозволяються вишиті знаки розрізнення.

4. На погонах вищого офіцерського складу на відстані 5 мм від нижнього краю погона розміщується знак розрізнення “зубчатка” визначеного зразка.

На погонах старшого офіцерського складу (крім військовослужбовців, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ) на відстані 5 мм від нижнього краю погона кріпиться знак “плетінка” визначеного зразка.

На погонах генерала армії України кріпиться знак “зірка з перехрещеними булавами та тризуб” на відстані 5 мм від верхньої точки “зубчатки” по центру.

Таблиця 1

Військове звання

Кількість зірок, шт.

Відстань від верхньої точки “зубчатки” до початку зірки, мм

Відстань від верхньої точки “плетінки” до початку зірки, мм

Відстань від нижнього краю муфти до початку знака, мм

Відстань між зірками, мм

1

2

3

4

5

6

Генерал армії України

1 (знак)

5

-

5

-

Генерал-полковник, адмірал

3

5

-

5

2

Генерал-лейтенант, віце-адмірал

2

5

-

5

2

Генерал-майор, контр-адмірал

1

5

-

5

-

Полковник

3

-

5

5

2

Підполковник

2

-

5

5

2

Майор

1

-

5

5

-

Капітан

4

-

-

10

2

Старший лейтенант

3

-

-

10

2

Лейтенант

2

-

-

10

2

Молодший лейтенант

1

-

-

10

-

5. Зірки (ромбічні) розташовуються на погонах від генералів до молодших лейтенантів на поздовжній осьовій лінії. Розміщувати будь-які інші символи забороняється.

6. На погонах сержантів, старшин, старших солдатів і старших матросів відповідно до військового звання розміщуються знаки золотистого кольору для парадно-вихідної та повсякденної військової форми одягу і темно-зеленого кольору (світло-сірого для військовослужбовців, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ) на погонах польового обмундирування та спеціального одягу.

7. На погонах офіцерів, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ (крім вищого офіцерського складу), розташовуються поперечні галуни золотистого кольору (відповідно до звання, як вказано в таблиці 2). На відстані 5 мм від верхнього краю галуна розташовується знак ВМС (тризуб, накладений на якір) розміром 20 х 30 мм.

Таблиця 2

Військове звання

Кількість галунів, шт.

Ширина галуна, мм

Відстань від нижнього краю муфти до нижнього краю галуна, мм

Відстань між галунами, мм

1

2

3

4

5

Капітан 1 рангу

4 середніх

14

5

2

Капітан 2 рангу

3 середніх
1 вузький

14
7

5

2

Капітан 3 рангу

3 середніх

14

5

2

Капітан-лейтенант

2 середніх
1 вузький

14
7

5

2

Старший лейтенант

2 середніх

14

10

2

Лейтенант

1 середній
1 вузький

14
7

10

2

Молодший лейтенант

1 середній

14

10

-

8. Тужурка чорного кольору для військовослужбовців, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ, носиться без погонів з нарукавними знаками розрізнення у вигляді галунів золотистого кольору.

Відповідно до військового звання число галунів встановлюється, як зазначено у таблиці 3.

Таблиця 3

Військове звання

Кількість галунів, шт.

Ширина галуна, мм

Відстань від нижнього краю рукава до нижнього краю галуна, мм

Відстань між галунами, мм

Адмірал

1 широкий
3 середніх

32
14

100

5

Віце-адмірал

1 широкий
2 середніх

32
14

100

5

Контр-адмірал

1 широкий
1 середній

32
14

100

5

Капітан 1 рангу

4 середніх

14

100

5

Капітан 2 рангу

3 середніх
1 вузький

14
7

100

5

Капітан 3 рангу

3 середніх

14

100

5

Капітан-лейтенант

2 середніх
1 вузький

14
7

100

5

Старший лейтенант

2 середніх

14

100

5

Лейтенант

1 середній
1 вузький

14
7

100

5

Молодший лейтенант

1 середній

14

100

-

9. Галуни нашиваються виключно на тужурках навколо рукава на відстані 100 мм від нижнього краю.

Над галунами нашивається знак ВМС (тризуб, накладений на якір) на відстані 30 мм від верхнього краю галуна до нижнього краю якоря.

Нарукавні знаки розрізнення - галуни нашиваються безпосередньо на рукава.

Таблиця 4

Військове звання

Кількість шевронів, шт.

Ширина шеврона, мм

1

2

3

Сержанти та старші солдати

Старший прапорщик

Один діагональний вузький,
один широкий,
один дуговий

7
14
7

Прапорщик

Один діагональний широкий,
один дуговий

14
7

Старшина

Чотири діагональних вузьких,
один дуговий

7
7

Старший сержант

Чотири діагональних вузьких

7

Сержант

Три діагональних вузьких

7

Молодший сержант

Два діагональних вузьких

7

Старший солдат

Один діагональний вузький

7

Старшини та старші матроси, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ

Старший мічман

Один діагональний середній,
три дугових

14
7

Мічман

Один діагональний середній,
два дугових

14
7

Головний корабельний старшина

Один діагональний середній,
один дуговий

14
7

Головний старшина

Чотири діагональних вузьких

7

Старшина 1 статті

Три діагональних вузьких

7

Старшина 2 статті

Два діагональних вузьких

7

Старший матрос

Один діагональний вузький

7

10. Розміщення шевронів на погонах:

на відстані 5 мм від нижнього краю погона до нижнього краю шеврона, наступні розміщуються вище першого шеврона з проміжками 2 мм;

на погонах старшого старшинського складу, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ, на відстані 5 мм від верхнього краю шеврона розміщується знак ВМС у вигляді тризуба, накладеного на якір, розміром 20 х 30 мм;

на погонах рядового та молодшого старшинського складу, які мають корабельні звання ВМС ЗСУ, на відстані 5 мм від нижнього краю погона розміщується знак ВМС у вигляді тризуба, накладеного на якір, розміром 20 х 30 мм, відстань до нижнього краю шеврона від верхнього краю знака ВМС 5 мм.

11. На погонах до парадно-вихідного і повсякденного обмундирування курсантів військових навчальних закладів Збройних Сил України на відстані 2 мм від нижнього краю погона розміщується знак курсанта золотистого (матового) кольору або темно-зеленого кольору для польової форми одягу (мал. 129-153 додатка 2).

12. На погонах ліцеїстів на відстані 2 мм від нижнього краю погона розміщується знак ліцеїста золотистого (матового) (або темно-зеленого для польової форми одягу) кольору (мал. 154-173 додатка 2) та відповідно до звань розміщуються поперечні шеврони (завширшки 7 мм) на відстані 10 мм від верхнього краю знака ліцеїста, відстань між прямокутними смугами - 2 мм.

13. Знаки розрізнення курсантів військових навчальних закладів ВМС ЗСУ та ліцеїстів Військово-Морського ліцею тотожні знакам розрізнення військовослужбовців рядового та старшинського складу. Знак ВМС заміщується знаком курсанта золотистого (матового) або світло-сірого кольору для морського службового обмундирування.

2. Розміщення емблем

1. Емблеми носять військовослужбовці на комірах кітелів відповідно до своєї спеціальності (мал. 174-197 додатка 2).

2. Емблеми розміщують:

на комірах кітеля біля оздоблювальної строчки, що проходить вздовж зовнішнього і нижнього країв коміра. Осьова лінія емблеми має бути паралельною зовнішньому краю коміра (мал. 2 додатка 3);

на кітелях генералів нижче емблеми за спеціальністю та паралельно верхньому краю оздоблювальної строчки - емблема вищого офіцерського складу у вигляді двох схрещених булав (мал. 1 додатка 3).

3. Розміщення нарукавних та нагрудних знаків

1. Нарукавні знаки військовослужбовців, ліцеїстів:

на зовнішньому боці лівого рукава нашивається гаптований нарукавний знак “Державний Прапор України”, що має форму прямокутника розміром 30 х 45 мм. Колір окантовки знака має відповідати кольору кітеля. Нашивається (кріпиться) на лівий рукав форми одягу всіх категорій військовослужбовців на відстані 60 мм нижче плечового шва (мал. 1, 2 додатка 3);

на зовнішньому боці правого рукава на відстані 60 мм нижче плечового шва нашивається нарукавний знак відповідно до виду, роду військ або військової частини (підрозділу) чи навчального закладу (мал. 1, 2 додатка 3);

курсанти та ліцеїсти на парадній (парадно-вихідній), повсякденній формі одягу на зовнішньому боці лівого рукава носять нарукавні знаки за курсами навчання (мал. 8, 9 додатка 3).

2. Нарукавні знаки військовослужбовці ЗСУ носять особи офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу - на кітелі, сорочці-поло та польовій формі одягу (крім білизни, сорочок, куртки, куртки зимової, плаща демісезонного, пальта зимового) (мал. 198-222 додатка 2).

3. Нарукавні знаки “Державний Прапор України” носять особи офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу - на всіх предметах форми одягу (крім білизни, сорочок та куртки зимової, плаща демісезонного) (мал. 231-234 додатка 2).

4. Нарукавні знаки за курсами навчання курсантів військових навчальних закладів ЗСУ у вигляді діагоналі з галуна золотистого кольору у курсантів військових навчальних закладів ПС - на тканині блакитного кольору; у курсантів навчальних закладів ВМС - на тканині чорного кольору; у решти курсантів - на тканині зеленого кольору нашиваються (кріпляться) на зовнішньому боці лівого рукава парадно-вихідного пальта, бушлата, форменки, фланелівки, кітеля на відстані 10 см вище початку рукава впритул до зовнішньої оздоблювальної строчки (мал. 271-275 додатка 2).

VІ. Правила носіння орденів, медалей, орденських стрічок і стрічок медалей на планках та інших відзнак на військовій формі одягу

1. З парадною формою одягу носять:

орден “Золота Зірка”, орден Держави та звання Герой України;

ордени та медалі України;

нагрудні знаки до почесних звань України;

нагрудні знаки до державних премій України;

відзнаки Президента України;

заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України;

почесні (пам’ятні) нагрудні знаки начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України;

заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Дозволяється носити за власним бажанням:

відзнаки Верховної Ради України;

відзнаки Кабінету Міністрів України;

нагрудний знак “Ветеран війни - учасник бойових дій”;

почесні (пам’ятні) нагрудні знаки, встановлені наказом Генерального штабу Збройних Сил України;

почесні (пам’ятні) нагрудні знаки командувачів видів ЗСУ;

заохочувальні відзнаки інших міністерств та відомств України;

пам’ятні нагрудні знаки військових частин;

заохочувальні відзнаки органів місцевої влади;

державні та відомчі нагороди іноземних держав;

нагороди Організації Об’єднаних Націй;

нагороди Європейського Союзу;

нагороди Організації Північноатлантичного договору;

державні та відомчі нагороди колишнього СРСР.

Носіння інших знаків у вигляді орденів та медалей заборонено.

2. Нагороди розміщують:

на однобортному кітелі - так, щоб нижні краї колодок (стрічок) нижнього ряду були на рівні клапана нагрудної кишені (мал. 2 додатка 3) при носінні не більше п’яти в одному ряді. При носінні двох рядів і більше - нижній край колодок верхнього ряду розташовується по зрізу верхнього краю нижнього ряду;

на кітелі військовослужбовців-жінок - так, щоб верхній край верхнього ряду колодок (стрічок) знаходився нижче рівня кута лацкана на 70 мм при носінні не більше п’яти в одному ряді (мал. 5 додатка 3). При носінні двох рядів і більше - нижній край колодок верхнього ряду розташовується по зрізу верхнього краю нижнього ряду;

на двобортному кітелі й тужурці - так, щоб верхні краї колодок (стрічок) верхнього ряду розташовувалися нижче рівня кута лацкана на 70 мм при носінні не більше п’яти в ряд (мал. 3, 4 додатка 3). При носінні двох рядів і більше - нижній край колодок верхнього ряду розташовується по зрізу верхнього краю нижнього ряду;

на форменці (фланелівці) - так, щоб верхній край колодок (стрічок) верхнього ряду розташовувався на відстані 120 мм від краю плеча. При носінні двох рядів і більше - нижній край колодок верхнього ряду розташовується по зрізу верхнього краю нижнього ряду.

3. Нагороди на колодках (стрічках), які носяться з лівого боку грудей (крім ордена “Золота Зірка”, ордена Держави та звання Герой України), розміщують горизонтальними рядами у порядку старшинства, починаючи з вищої. В одному ряду не може бути більше п’яти нагород при ширині стрічки 28 мм та не більше чотирьох при ширині стрічки 35 мм. Кількість рядів може бути не більше трьох.

4. Нагороди, які носяться з правого боку грудей, розміщують горизонтальними рядами (не більше 3 нагород) від центру грудей до краю у порядку старшинства, починаючи з вищої. При цьому умовні центри знаків нагород повинні бути на одному рівні. Відстань між рядами 10-15 мм. Нагороди вирівнюються по верхньому зрізу кишені в центрі (мал. 2 додатка 3). У верхньому ряду не може бути більше нагород, ніж у нижньому. За наявності заохочувальних відомчих відзнак двох і більше ступенів - носиться тільки відзнака вищого ступеня. Відстань між нагородами 3 мм (мал. 2 додатка 3).

5. Колодки (стрічки) нагород у верхньому ряду вирівнюють за верхніми краями колодок (стрічок) нижнього ряду зліва направо у порядку старшинства, починаючи з вищої.

6. Зірки орденів України носять з лівого боку грудей нижче знаків нагород на колодках (стрічках).

7. Знаки орденів України, які носяться на шийних стрічках, розміщують таким чином, щоб кільце, через яке проходить стрічка, знаходилося безпосередньо на вузлі краватки або трохи нижче нього. Стрічка повинна знаходитися під коміром сорочки. Одночасно дозволяється носити не більше двох знаків орденів на шийних стрічках, причому знак одного ордена може частково прикривати знак іншого.

8. Орден “Золота Зірка”, орден Держави та звання Герой України носять з лівого боку грудей вище інших державних нагород України. При цьому знак ордена може частково прикривати колодки (стрічки) інших нагород. За наявності обох орденів їх розміщують у порядку часу нагородження.

9. Порядок носіння державних нагород України та відзнак Президента України:

На шийній стрічці:

орден Свободи;

орден “За заслуги” І ступеня;

орден Богдана Хмельницького І ступеня;

орден “За мужність” І ступеня.

На лівому боці грудей:

орден “Золота Зірка”, орден Держави та звання Герой України (розміщуються вище інших державних нагород);

орден “За заслуги” ІІ, ІІІ ступенів;

орден Героїв Небесної Сотні;

орден “За мужність” ІІ, ІІІ ступенів;

орден княгині Ольги І - ІІІ ступенів;

орден Данила Галицького;

відзнака Президента України - Хрест Івана Мазепи;

медаль “За військову службу Україні”;

медаль “За бездоганну службу” І - ІІІ ступенів;

медаль “Захиснику Вітчизни”;

медаль “За врятоване життя”;

відзнака Президента України - медаль “За працю і звитягу”;

відзнака Президента України - ювілейна медаль “20 років незалежності України”;

відзнака Президента України - ювілейна медаль “25 років незалежності України”;

відзнака Президента України - пам’ятна медаль “25 років виведення військ з Афганістану”;

відзнака Президента України “За участь в антитерористичній операції”;

відзнака Президента України “За гуманітарну участь в антитерористичній операції”.

На лівому боці грудей нижче нагород на колодках (стрічках):

зірка ордена “За заслуги” I ступеня;

зірка ордена “За мужність” I ступеня.

На правому боці грудей:

орден Богдана Хмельницького ІІ, ІІІ ступенів;

нагрудний знак до почесного звання України;

нагрудний знак до Державної премії України.

Для ордена “Золота Зірка”, ордена Держави та звання Герой України, ордена “За заслуги”, відзнаки Президента України - ювілейної медалі “25 років незалежності України” передбачені мініатюри, які носять замість знака та зірки відповідного ордена (медалі) і розміщують з лівого боку грудей. Для відзнак Президента України “За участь в антитерористичній операції” та “За гуманітарну участь в антитерористичній операції” передбачені значки, які носять замість відзнаки і розміщують з лівого боку грудей.

Мініатюри ордена “Золота Зірка”, ордена Держави та звання Герой України носяться на парадно-вихідному (повсякденному) кітелі (тужурці), форменці (фланельці) і розташовуються вище планок орденських стрічок та стрічок медалей.

Носіння мініатюр передбачено на цивільному костюмі.

10. Нагрудний знак “Ветеран війни - учасник бойових дій” розташовується з правого боку грудей і розміщується вище державних нагород і відомчих відзнак. За їх відсутності - на їх місці.

11. Порядок носіння заохочувальних відзнак Міністерства оборони України:

заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України розміщують після державних нагород України та відзнак Президента України або нижче них;

відзнаки Міністерства оборони України - нагрудні знаки “За військову доблесть”, “Доблесть і честь”, “Знак пошани”, “За зразкову службу” носять з правого боку грудей.

12. Інші відзнаки Міністерства оборони України у вигляді медалей носять з лівого боку грудей і розміщують у такій послідовності:

відзнака “Знак пошани”;

медаль “За зміцнення обороноздатності”;

медаль “За розвиток військового співробітництва”;

медаль “Захиснику України”;

медаль “За зразкову службу” І - ІІІ ступенів;

медаль “За особисті досягнення” І, ІІ ступенів;

медаль “За сприяння Збройним Силам України”;

медаль “Ветеран служби” (відзнака “Ветеран військової служби”);

медаль “За миротворчу діяльність”;

ювілейна медаль “10 років Збройним Силам України”;

ювілейна медаль “15 років Збройним Силам України”;

медаль “20 років сумлінної служби” (медаль “За сумлінну службу” І ступеня);

медаль “15 років сумлінної служби” (медаль “За сумлінну службу” ІІ ступеня);

медаль “10 років сумлінної служби” (медаль “За сумлінну службу” ІІІ ступеня).

Пам’ятний нагрудний знак Міністерства оборони України “Служба шифрованого зв’язку і режиму секретності Збройних Сил України” розташовується після почесних (пам’ятних) нагрудних знаків начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Пам’ятний нагрудний знак “Воїн-миротворець” носять по центру на бантовій складці лівої нагрудної кишені на парадній, парадно-вихідній, повсякденній формах одягу. На тужурці, форменці (фланелівці) - нижче нагород або планок орденських стрічок та стрічок медалей на відстані 15-20 мм.

Пам’ятний нагрудний знак “5 років Збройним Силам України” носять по центру на бантовій складці лівої нагрудної кишені на парадній, парадно-вихідній, повсякденній формах одягу. На тужурці - нижче нагород або планок орденських стрічок та стрічок медалей.

За наявності у військовослужбовця пам’ятних нагрудних знаків “Воїн-миротворець” та “5 років Збройним Силам України” носиться один з них за власним бажанням військовослужбовця.

13. Порядок носіння почесних (пам’ятних) нагрудних знаків начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України:

почесні (пам’ятні) нагрудні знаки начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України розміщують після державних нагород України, відзнак Президента України та заохочувальних відзнак Міністерства оборони України або нижче них.

14. Почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України “Слава і честь” носять з правого боку грудей.

15. Інші почесні (пам’ятні) нагрудні знаки начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України носять з лівого боку грудей і розміщують у такій послідовності:

почесний нагрудний знак “За доблесну військову службу Батьківщині”;

почесний нагрудний знак “За заслуги перед Збройними Силами України”;

почесний нагрудний знак “За досягнення у військовій службі” І, ІІ ступеня;

почесний нагрудний знак “За заслуги у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”;

почесний нагрудний знак “За взірцевість у військовій службі” І - ІІІ ступенів;

пам’ятний нагрудний знак “Почесний військовий зв’язківець”;

нагрудний знак “Учасник військових навчань”;

нагрудний знак “Учасник АТО”.

16. Порядок носіння заохочувальних відзнак Головного управління розвідки Міністерства оборони України визначається відповідними положеннями Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

17. Порядок носіння почесних (пам’ятних) нагрудних знаків командувачів видів Збройних Сил України:

почесні (пам’ятні) нагрудні знаки командувачів видів Збройних Сил України у вигляді медалей носять з лівого боку грудей, у формі знаків - з правого боку грудей і розміщують відповідно до положень про почесні (пам’ятні) нагрудні знаки;

у разі наявності двох і більше почесних (пам’ятних) нагрудних знаків від командувачів видів Збройних Сил України послідовність їх розміщення визначається видом Збройних Сил України, в якому проходить службу військовослужбовець.

18. Порядок носіння заохочувальних відзнак інших міністерств і відомств України та заохочувальних відзнак органів місцевої влади визначається відповідними положеннями.

19. Пам’ятні нагрудні знаки військових частин розташовуються у порядку нагородження.

20. У разі одночасного носіння нагород Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору нагороди Організації Об’єднаних Націй розміщують перед нагородами Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору за часом нагородження.

21. З повсякденною формою одягу замість орденів, медалей, відзнак та нагрудних знаків, якщо це передбачено відповідними положеннями, на кітелі, тужурці, форменці носять орденські стрічки та стрічки медалей, відзнак і нагрудних знаків на планках на лівій стороні (мал. 6, 7 додатка 3).

При носінні двох і більше орденських стрічок і стрічок медалей на планках вони закріплюються в один ряд на загальній планці від центру грудей до краю. Стрічки, які не вміщаються на одній планці, переносяться на другу і так далі та прикріплюються нижче першої.

В одному ряду орденських стрічок і стрічок медалей на планках може бути не більше п’яти при ширині стрічки 28 мм та не більше чотирьох при ширині стрічки 35 мм. Кількість рядів - не більше трьох.

У разі наявності заохочувальних відомчих відзнак двох і більше ступенів носиться стрічка тільки відзнаки вищого ступеня.

22. На пальті зимовому, на куртці зимовій, плащі демісезонному, пуловері, джемпері, сорочці, а також на робочій формі одягу орденські стрічки, стрічки медалей на планках та нагрудні знаки носити заборонено.

23. Нагрудний знак про закінчення військового навчального закладу носять по центру на бантовій складці правої нагрудної кишені, на кітелі військовослужбовців-жінок, тужурці - на правому боці на відстані 70 мм від верхнього кута лацкану. У разі наявності у військовослужбовця нагрудних знаків двох і більше військових навчальних закладів носять тільки один нагрудний знак останнього закладу (мал. 1-7 додатка 3).

24. Нагрудний знак про закінчення військового ліцею дозволяється носити справа від нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу. На камуфльованій куртці нагрудний знак про закінчення військового ліцею розміщується над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався нагрудного знака з прізвищем та знаходився по центру кишені.

Нагрудний знак про закінчення цивільного вищого навчального закладу (університету, інституту) дозволяється носити у разі відсутності нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу.

25. Дозволяється носити державні та відомчі нагороди іноземних держав, нагород Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору, якщо військовослужбовець не нагороджений хоча б однією державною нагородою України, відзнакою Президента України або відомчими відзнаками міністерств і відомств України.

26. Нагрудний знак парашутиста дозволяється носити на правій кишені по центру зліва від нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу (мал. 1, 2, 5-8 додатка 3). Інші особисті відзнаки дозволяється носити на бантовій складці лівої кишені.

27. Нагрудний знак “Класний фахівець” для військовослужбовців офіцерського складу та прапорщиків (мічманів) видів ЗСУ носиться:

на кітелі - над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався клапана кишені, на парадному кітелі - по центру клапана правої нагрудної кишені;

на тужурці - з правого боку грудей вище нагрудного знака про закінчення навчального закладу.

28. Нагрудний знак “Класний фахівець” для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України носиться:

на кітелі - над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався клапана кишені, на парадному кітелі - по центру клапана правої нагрудної кишені;

на камуфльованій куртці - над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався нагрудного знака з прізвищем та знаходився по її центру;

на форменці та фланелівці - з правого боку грудей. За наявності нагрудного знака про закінчення навчального закладу нагрудний знак розміщується перед ним.

29. Нагрудний знак “Відмінник Збройних Сил України” носять:

на камуфльованій куртці - над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався нагрудного знака з прізвищем;

на форменці та фланелівці - з правого боку грудей.

30. Нагрудний знак “Класний фахівець” для військовослужбовців строкової служби носять:

на камуфльованій куртці - над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався нагрудного знака з прізвищем;

на форменці та фланелівці - з правого боку грудей.

За наявності нагрудного знака “Відмінник Збройних Сил України” нагрудний знак розміщується після нього.

31. Нагрудний знак “Воїн-спортсмен” носять:

на кітелі - на правій нагрудній кишені після нагрудного знака про закінчення навчального закладу;

на тужурці - з правого боку грудей після нагрудного знака про закінчення навчального закладу;

на камуфльованій куртці - над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався нагрудного знака з прізвищем;

на форменці та фланелівці - з правого боку грудей.

32. Носіння військовослужбовцями ЗСУ на військовій формі одягу державних нагород України, відзнак Президента України, заохочувальних відзнак Міністерства оборони України, почесних (пам’ятних) нагрудних знаків начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та інших нагрудних знаків, які не увійшли в цей розділ, визначатиметься окремими нормативно-правовими актами у міру їх затвердження.

33. Забороняється носіння нагород, не передбачених пунктом 1 цього розділу.

Начальник Головного
управління розвитку
та супроводження
матеріального забезпечення
Збройних Сил України
полковник


Д.О. МарченкоДодаток 1
до Правил носіння військової форми
одягу та знаків розрізнення
військовослужбовцями Збройних Сил
України та ліцеїстами військових ліцеїв

МАЛЮНКИ
військової форми одягу


Додаток 2
до Правил носіння військової форми
одягу та знаків розрізнення
військовослужбовцями Збройних Сил
України та ліцеїстами військових ліцеїв

МАЛЮНКИ
знаків розрізнення до військової форми одягу


Додаток 3
до Правил носіння військової форми
одягу та знаків розрізнення
військовослужбовцями Збройних Сил
України та ліцеїстами військових ліцеїв

МАЛЮНКИ
розташування на військовій формі одягу нагород та іншої символіки

[Догори]