На головну сторінку

 

Цей наказ є офіційним документом, який запровадив нову форму в Збройних Силах України. Хочу застерегти, що за десять років існування цього наказу до нього вносились різні зміни, а деякі його положення так і залишились "на папері". Тут я даю текст наказу без змін.

Є.Пінак


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Міністра оборони України

№ 150

12.06.95 р. м. Київ

 

Про введення в дію Правил носіння військової форми одягу військовослужбовцями Збройних Сил України

 

З метою виконання вимог Указу Президента України від 02.04.94 р. № 128/94 «Про військову форму одягу військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України»

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію Правила носіння військової форми одягу військовослужбовцями Збройних Сил України (додаток до наказу).

2. Заступникам Міністра оборони України, командуючим видами Збройних Сил України, військами військових округів, начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони України забезпечити плановий перехід військовослужбовців підлеглих об'єднань, з'єднань, військових частин, військово-навчальних закладів та установ Міністерства оборони України на носіння нової військової форми одягу.

3. Начальникам гарнізонів, командирам військових частин (кораблів) , начальникам військово-навчальних закладів та установ Міністерства оборони України:

виховувати у військовослужбовців почуття поваги та бережливого ставлення до військової форми одягу і відповідальності за дотримання Правил її носіння;

повсякчас здійснювати контроль за дотриманням військовослужбовцями Правил носіння військової форми одягу і їх зовнішнім виглядом;

організувати ретельне припасування предметів форми одягу під час їх видачі військовослужбовцям та викорінити випадки знеособлення у користуванні речами, які закріплені за військовослужбовцями строкової служби та курсантами військово-навчальних закладів;

забезпечити своєчасне хімічне чищення, прання та ремонт предметів одягу;

з переходом на літню (зимову) форму одягу проводити стройові огляди з метою перевірки встановленої форми одягу, заправлення та зовнішнього вигляду військовослужбовців, стану предметів обмундирування та взуття. Виявлені недоліки, по можливості, усувати негайно;

усунути випадки носіння військовослужбовцями військового одягу, взуття і знаків розрізнення неустановлених зразків, брудного обмундирування та взуття.

4. Дозволити особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам сержантського і старшинського складу, солдатам і матросам, військовослужбовцям-жінкам, які проходять службу за контрактом, зберігати повсякденний, польовий і спеціальних одяг у шафах в підрозділах та службових кабінетах.

5. Заняття і роботи, пов'язані з обслуговуванням озброєння і військової техніки, а також господарські та будівельні роботи проводити тільки у спеціальному і робочому одязі.

6. Заборонити військовослужбовцям Збройних Сил України з'являтись у спеціальному і робочому одязі на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, крім випадків, які викликані службовою необхідністю.

7. Накази Міністра оборони України № 76 від 23.04.93 р. і № 113 від 25.04.94 р. вважати такими, що втратили чинність, а наказ Міністра оборони СРСР № 250 від 04.03.88 р., за винятком розділу 5,— таким, що не застосовується в Збройних Силах України.

8. Заступнику Міністра оборони України по тилу — начальнику тилу Збройних Сил України у місячний термін розробити та подати на затвердження План переходу військовослужбовців Збройних Сил України на носіння нової військової форми одягу та забезпечити його своєчасне виконання.

9. Командирам і начальникам усіх ступенів установити суворий контроль за дотриманням військовослужбовцями Правил носіння військової форми одягу.

10. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

В. ШМАРОВ


 

Додаток до наказу Міністра оборони України

№150 від 12.06.95 р.

 

ПРАВИЛА

носіння військової форми одягу

військовослужбовцями Збройних Сил України

Малюнки до тексту наказу

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу, вихованці військових ліцеїв, вихованці військових оркестрів, військові будівельники, а також генерали, адмірали, офіцери, прапорщики та мічмани, які перебувають у запасі або відставці і мають право на носіння військової форми одягу.

2. Військову форму одягу носять у суворій відповідності з даними Правилами. Предмети форми одягу повинні відповідати встановленим описам, бути ретельно припасованими й утримуватись у бездоганному стані.

3. Військову форму одягу встановлено: парадну;

парадно-вихідну,

повсякденну;

польову (у Військово-Морських Силах — для походу);

робочу (спеціальну).

Кожну з цих форм поділяють на літню та зимову.

4. Військову форму одягу носять:

Генерали, адмірали, офіцери, прапорщики, мічмани, військово-службовці-жінки (які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу):

парадну — на парадах, під час вручення військовим частинам, кораблям і з'єднанням державних нагород, бойових прапорів; під час одержання державних нагород, прийняття військової присяги; у складі почесної варти; в дні річних свят військової частини, корабля; під час відрекомендування безпосереднім начальникам при призначенні на посаду і присвоєнні військового звання; під час спуску корабля на воду; під час підйому Військово-морського прапора на кораблі, який стає до строю;

парадно-вихідну — у дні свят на урочистих засіданнях, офіційних прийомах і під час покладення вінків до пам'ятників і на могили воїнів.

Дозволяється носити парадно-вихідну форму одягу у вихідні дні та в позаслужбовий час;

повсякденну — на заняттях з бойової підготовки, під час роботи у штабах, управліннях, установах, підрозділах, на класних заняттях; в аудиторіях і майстернях, лабораторіях військово-навчальних закладів; на службових нарадах і зборах, а також у позаслужбовий час;

польову — на навчаннях, маневрах, бойових чергуваннях, заняттях у навчальних центрах, а також на заняттях з бойової підготовки та під час несення добових нарядів.

У Військово-Морських Силах України повсякденну форму одягу та форму одягу для походу носять під час виходу кораблів у море на навчання, маневри, на бойовому чергуванні й заняттях.

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, курсанти військово-навчальних закладів, військовослужбовці строкової служби, вихованці військових ліцеїв, вихованці військових оркестрів та військові будівельники:

парадну — на парадах;

парадно-вихідну — під час вручення військовим частинам, кораблям і з'єднанням державних нагород, бойових прапорів; під час отримання державних нагород; під час прийняття військової присяги; у складі почесної варти; у дні річних свят військової частини, корабля; у святкові та вихідні дні; під час спуску корабля на воду; під час вручення кораблю Військово-морського прапора України та його першому підйомі на кораблі; під час звільнення з розташування військової частини, під час перебування у відпустці та інших випадках за вказівкою командира військової частини (корабля);

повсякденну і польову ( у Військово-Морських Силах—для походу) — на всіх заняттях, під час несення добових нарядів; у вільний від занять час у розташуванні військової частини; навчаннях, маневрах, бойових чергуваннях і заняттях в навчальних центрах, а також в інших випадках за вказівкою командира військової частини (корабля);

робочу — під час виконання господарських, будівельних робіт, а також під час обслуговування техніки та озброєння.

5. Форма одягу для стройових оглядів, шикувань та службових нарад оголошується особами, що проводять ці заходи.

Форма одягу для несення патрульної служби, чергування на контрольно-перепускних пунктах, а також для військовослужбовців, які несуть контрольно-перепускну (вартову) службу в приміщеннях штабів військових округів, армій, армійських корпусів, з'єднань і частин, в установах і військово-навчальних закладах, оголошується начальниками гарнізонів (старшими морськими начальниками).

6. Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказами командуючих військами військових округів, командуючого Військово-Морськими Силами, начальників гарнізонів (старших морських начальників).

7. Форма одягу у Військово-Морських Силах оголошується на кожну добу:

штабом Військово-Морських Сил;

старшими морськими начальниками (начальниками гарнізонів);

старшими на рейдах;

командирами з'єднань кораблів, що перебувають у поході;

командирами кораблів, що перебувають в автономному плаванні.

8. Військовослужбовці Збройних Сил України носять форму одягу за видом Збройних Сил України й військовим званням.

9. Офіцери, прапорщики, військовослужбовці-жінки (які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу), військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, військовослужбовці строкової служби, вихованці військових оркестрів, підрозділів, що входять до складу військової частини (військово-навчального закладу), носять форму одягу, яка встановлена для цієї військової частини (військово-навчального закладу), але з емблемою своєї військової спеціальності.

10. Офіцери медичної та юридичної служб, які проходять службу у військовій частині (з'єднанні, військово-навчальному закладі та установі Міністерства оборони України), носять форму одягу за видом Збройних Сил України, до якого належить військова частина (з'єднання, військово-навчальний заклад, установа), але з емблемою своєї служби.

11. Генерали та офіцери Збройних Сил України, які переведені для проходження служби в центральний апарат Міністерства оборони України, штаби та управління військових округів, а також академії, військові кафедри (факультети військової підготовки, відділення військової підготовки) вищих цивільних навчальних закладів і курси вдосконалення офіцерського складу носять форму одягу, яку вони носили на день переведення.

Генерали та офіцери, які переведені для проходження служби до штабів, управлінь Військово-Повітряних Сил України і аеромобільних військ Збройних Сил України, носять форму одягу, що встановлена для Військово-Повітряних Сил та аеромобільних військ Збройних Сил України. Генерали та офіцери, які переведені до управлінь, штабів та установ Військово-Морських Сил України, де встановлена флотська форма одягу, носять форму одягу Військово-Морських Сил України.

Адмірали та офіцери корабельного складу, які переведеш для проходження служби у центральний апарат Міністерства оборони України, носять флотську форму одягу. Генерали та офіцери Військово-Морських Сил України, які переведені для проходження служби в інші види Збройних Сил України, носять форму одягу за видом Збройних Сил України, куди вони переведені. Адмірали, генерали і офіцери Військово-Морських Сил, які переведені для проходження служби у військово-навчальні заклади та кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки, відділення військової підготовки) вищих цивільних навчальних закладів, що готують офіцерів для Військово-Морських Сил, носять форму одягу, встановлену для Військово-Морських Сил України.

12. В академіях та на курсах удосконалення особи змінного офіцерського складу носять форму одягу, яку вони носили до прибуття на навчання.

Адмірали, генерали та офіцери Військово-Морських Сил, які навчаються у військово-навчальних закладах Збройних Сил України, носять форму одягу, встановлену для Військово-Морських Сил України.

Курсанти військово-навчальних закладів видів Збройних Сил України носять форму одягу за видом Збройних Сил України, до якого належить військово-навчальний заклад.

Курсанти (слухачі) академій, військово-навчальних закладів, військових кафедр (факультетів військової підготовки, відділень військової підготовки) вищих цивільних навчальних закладів, що не мають офіцерських звань, носять форму одягу, яка встановлена для курсантів військово-навчальних закладів за видом Збройних Сил України, до якого належить військово-навчальний заклад.

Курсанти (слухачі) військово-навчальних закладів з числа прапорщиків і мічманів зберігають право на носіння обмундирування, яке встановлене для цієї категорії військовослужбовців.

13. Прапорщики, мічмани, сержанти і солдати змінного складу короткострокових курсів (шкіл) і навчальних зборів носять ту форму одягу, в якій вони прибували на ці курси (школи), збори.

14. Офіцери, прапорщики, сержанти і солдати штатних підрозділів охорони та забезпечення військово-навчальних закладів носять форму одягу за видом Збройних Сил України, до якого належить військово-навчальний заклад.

15. Офіцери, прапорщики, сержанти, солдати та вихованці військових оркестрів носять форму одягу за видом Збройних Сил України, до якого належить військова частина, з емблемою, яка встановлена для військових диригентів і музикантів.

16. Порядок носіння вартової форми одягу визначається Тимчасовим статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

17. Генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям-жінкам (які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу) і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, дозволяється носити цивільний одяг у позаслужбовий час, а за особливою вказівкою — у службовий час.

Курсантам військово-навчальних закладів дозволяється носити цивільний одяг у позаслужбовий час за межами військово-навчального закладу.

18. Військовослужбовцям-жінкам, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу в штабах і госпіталях, а також у військових частинах, де носіння військової форми одягу не є необхідним, за вказівкою старшого начальника (командира військової частини) дозволяється носити на службі цивільний одяг.

19. Теплі речі (кожухи, валянки, хутряні рукавиці, тілогрійки, шаровари) носять за вказівкою командира військової частини в зимовий час при низькій температурі на заняттях, навчаннях і на роботах.

20. Спеціальний одяг та льотно-технічне обмундирування носять військовослужбовці (кому той одяг передбачено за нормами забезпечення) на навчаннях, маневрах, заняттях з військовою технікою і під час виконання робіт у гаражах, парках, доках, майстернях, на аеродромах, в лабораторіях, лікувальних закладах, на складах, кораблях, у військових частинах, на території берегових баз корабельних з'єднань.

Дозволяється носити спеціальний одяг і льотно-технічне обмундирування на бойових чергуваннях (бойовій службі). В усіх інших випадках носити спеціальний одяг не дозволяється. Порядок і час носіння спеціального одягу визначає командир військової частини (корабля), начальник військово-навчального закладу, установи.

Спеціальний одяг зберігається поза спальними приміщеннями роти (батареї) у спеціальних шафах, кімнатах для зберігання речей, на окремих стелажах і вішалках.

Спортивний одяг і взуття Дозволяється носити на спортивних майданчиках, під час проведення спортивних занять і змагань.

21. Забороняється:

носити предмети військової форми одягу, спорядження і військові знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків;

носити підкомірці інших кольорів, крім білого;

носити підкомірець, кінці якого підшиті по лінії згину лацканів;

носити на військовій формі одягу нагрудні знаки, що не передбачені;

носити одночасно предмети різних форм одягу, а також предмети військової форми одягу з цивільними;

носити сітчасті сумки та сумки яскравих забарвлень.

 

2. ФОРМА ОДЯГУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

[За винятком військовослужбовців Військово-Морських Сил України]

2.1. ФОРМА ОДЯГУ ГЕНЕРАЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

22. Парадна форма одягу:

Літня (мал. 1) Парадно-вихідний кашкет з околом малинового (у Військово-Повітряних Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного) кольору, парадний мундир і брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчеревики чорного кольору.

Зимова (мал. 2) Папаха, пальто зимове кольору полину з каракулевим коміром сірого кольору, парадний мундир і брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички кольору полину, кашне білого кольору.

23. Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 3) Парадно-вихідний кашкет з околом малинового (у Військово-Повітряних Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного) кольору, парадно-вихідний мундир світло-сірого кольору, брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчеревики чорного кольору.

Зимова (мал. 2) Папаха, пальто зимове кольору полину з каракулевим коміром сірого кольору, парадно-вихідний мундир світло-сірого кольору, брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички кольору полину, кашне білого кольору.

24. Повсякденна форма одягу:

Літня (мал. 4) Повсякденний кашкет з околом малинового (у Військово-Повітряних Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного) кольору, повсякденний кітель і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, напівчеревики чорного кольору.

Зимова (мал. 5) Папаха, пальто зимове кольору полину з каракулевим коміром сірого кольору, повсякденний кітель і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

25. При парадній формі одягу на мундирі носять ордени, медалі та нагрудні знаки; при парадно-вихідній та повсякденній формі одягу на мундирі парадно-вихідному і повсякденному кітелі — знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках, нагрудні знаки.

26. Польова форма одягу:

Літня (мал. 6) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний.

Зимова (мал. 7) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Шапка-вушанка з каракуля сірого кольору, куртка хутряна і брюки утеплені камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

Літня (мал. 8) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний.

Зимова (мал. 7) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Шапка-вушанка з каракуля сірого кольору, куртка хутряна і брюки утеплені камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

27. На польових заняттях і на навчаннях польова форма одягу носиться з особистою зброєю і необхідним для роботи спорядженням (польова сумка, бінокль та ін.).

28. Погони носять:

на всіх пальтах, плащі, мундирі парадному, кітелі, куртці повсякденній шерстяній, сорочці кольору полину, джемпері — кольору полину;

 на мундирі парадно-вихідному — сірого кольору;

на куртці польовій літній (куртці хутряній) — камуфльованого кольору;

на сорочці білого кольору — білого кольору.

29. Дозволяється носити:

шапку-вушанку з каракуля сірого кольору при зимовій повсякденній формі одягу;

кашкет замість папахи при зимовій формі одягу;

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і галстуком та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука, без парадно-вихідного мундира при літній парадно-вихідній формі одягу (мал. 9);

куртку повсякденну шерстяну замість повсякденного кітеля при повсякденній формі одягу (мал. 10);

джемпер з сорочкою і галстуком кольору полину при роботі в службових приміщеннях (мал. 11);

сорочку кольору полину з довгими рукавами з погонами і галстуком та сорочку кольору полину з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука, без повсякденного кітеля при літній повсякденній формі одягу (мал. 12,13);

літнє пальто або плащ з кашне білого кольору при літній парадно-вихідній і з кашне кольору полину при літній повсякденній формі одягу, а також в теплу погоду весною — до переходу на літню форму одягу і восени — після переходу на зимову форму одягу (мал. 14, 15, 16); в літній період дозволяється носити плащ без кашне;

пальто зимове при літній парадній (парадно-вихідній, повсякденній) формі одягу в холодну погоду;

куртку хутряну камуфльованого кольору при літній польовій формі одягу в холодну погоду.

2.2. ФОРМА ОДЯГУ ОФІЦЕРІВ І ПРАПОРЩИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

30. Парадна форма одягу:

Літня (мал. 17) Парадно-вихідний кашкет з околом малинового (у Військово-Повітряних Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України—блакитного) кольору, парадно-вихідний мундир і брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчеревики (черевики) чорного кольору.

Зимова (мал. 18, 19) Шапка-вушанка (полковникам— папаха), пальто зимове кольору полину, парадно-вихідний мундир і брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички кольору полину, кашне білого кольору.

31. Парадно-вихідна форма одягу:

Літня (мал. 20) Парадно-вихідний кашкет з околом малинового (у Військово-Повітряних Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного) кольору, парадно-вихідний мундир і брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчеревики (черевики) чорного кольору.

Зимова (мал. 18, 19) Шапка-вушанка (полковникам— папаха), пальто зимове кольору полину, парадно-вихідний мундир і брюки навипуск кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички кольору полину, кашне білого кольору.

32. Повсякденна форма одягу:

Літня (мал. 21) Повсякденний кашкет з околом малинового (у Військово-Повітря-них Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України—блакитного) кольору, повсякденний кітель і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, напівчеревики (черевики) чорного кольору.

Зимова (мал. 22, 23) Шапка-вушанка (полковникам— папаха), повсякденна утеплена куртка кольору полину, повсякденний кітель і брюки навипуск кольору полину, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

33. При парадній формі одягу на парадно-вихідному мундирі носять ордени, медалі та нагрудні знаки; при парадно-вихідній формі одягу на парадно-вихідному мундирі і повсякденному кітелі — знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках, нагрудні знаки.

34. Польова форма одягу:

Літня (мал. 24) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний.

Зимова (мал. 25) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка і брюки камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний на куртці утепленій, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

Літня (мал. 26) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, Тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний.

Зимова (мал. 27) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка та брюки камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний на утепленій куртці, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

35. На польових заняттях і на навчаннях польова форма одягу носиться з особистою зброєю і необхідним для роботи спорядженням (польова сумка, бінокль та ін.).

36. Погони носять:

на всіх пальтах, повсякденній утепленій куртці, парадно-вихідному Мундирі, повсякденному кітелі, куртці повсякденній шерстяній, сорочці кольору полину, джемпері — кольору полину;

на сорочці білого кольору — білого кольору;

на польовій (десантній) куртці, польовій утепленій куртці — камуфльованого кольору.

37. Дозволяється носити:

полковникам шапку-вушанку при зимовій повсякденній формі одягу;

кашкет парадно-вихідний (повсякденний) при зимовій парадній, парадно-вихідній (повсякденній) формі одягу;

берет блакитного кольору замість польового кашкета при літній польовій формі одягу в аеромобільних військах Збройних Сил України — за Вказівкою старшого начальника (командира військової частини);

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і галстуком Та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука, без парадно-вихідного мундира при літній пара-дно-вихідній формі одягу (мал. 28);

куртку повсякденну шерстяну замість повсякденного кітеля при повсякденній формі одягу (мал. 29);

джемпер з сорочкою і галстуком кольору полину при роботі в службових приміщеннях (мал. ЗО);

сорочку кольору полину з довгими рукавами з погонами і галстуком та сорочку кольору полину з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука, без повсякденного кітеля при літній повсякденній формі одягу (мал. 31, 32);

кашкет повсякденний і берет кольору полину (в аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного кольору) при літній повсякденній формі одягу: у сорочці кольору полину з довгими рукавами і галстуком; у сорочці кольору полину з короткими рукавами і галстуком та без галстука; у повсякденній шерстяній куртці з сорочкою з довгими рукавами і галстуком кольору полину; у повсякденному кітелі з сорочкою з довгими рукавами і галстуком кольору полину;

літнє пальто з кашне білого кольору при літній парадно-вихідній і з кашне кольору полину при літній повсякденній формі одягу, а також у теплу погоду весною — до переходу на літню форму одягу і восени — після переходу на зимову форму одягу (мал. 33,34);

пальто зимове при літній парадній (парадно-вихідній) формі одягу в холодну погоду;

повсякденну утеплену куртку кольору полину при літній повсякденній формі одягу в холодну погоду;

пальто зимове кольору полину замість повсякденної утепленої куртки кольору полину при зимовій повсякденній формі одягу;

куртку шерстяну з центральною застібкою — тасьмою «блискавка»;

польову утеплену куртку камуфльованого кольору при літній польовій формі одягу в холодну погоду;

рукавички чорного кольору при зимовій парадній (парадно-вихідній, повсякденній і польовій) формі одягу;

парасольки чорного кольору у дощову погоду.

38. У військово-будівельних загонах (частинах) і установах під час виконання роботи на будівельних майданчиках дозволяється носити польову форму одягу.

2.3. ФОРМА ОДЯГУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСАДАХ СОЛДАТІВ І СЕРЖАНТІВ, СТАРШИН І ПРАПОРЩИКІВ ТА ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

39. Парадна форма одягу:

Літня (мал. 35) Берет кольору полину (в аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного кольору), парадно-вихідний мундир і спідниця кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, туфлі чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору.

Зимова (мал. 36) Шапка-вушанка (полковникам— шапка-вушанка з каракуля сірого кольору), пальто зимове кольору полину, парадно-вихідний мундир і спідниця кольору полину, сорочка білого кольору з галстуком кольору полину, чобітки (туфлі) чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, рукавички кольору полину, кашне білого кольору.

40. Парадно-вихідна форма одягу:

Літня (мал. 35) Берет кольору полину (в аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного кольору), парадно-вихідний мундир і спідниця кольору полину, сорочка

Зимова (мал. 36) Шапка-вушанка (полковникам— шапка-вушанка з каракуля сірого кольору), пальто зимове кольору полину, парадно-вихідний мундир і спідниця кольору полину, сорочка кольору з галстуком кольору полину, туфлі чорного кольору, світло-коричневого кольору.

41. Повсякденна форма одягу:

Літня (мал. 37) Берет кольору полину (в аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного кольору), повсякденний кітель і спідниця кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, туфлі чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору.

Зимова (мал. 38) Шапка-вушанка (полковникам — шапка-вушанка з каракуля сірого кольору), пальто зимове, повсякденний кітель і спідниця кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, чобітки (туфлі) чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

42. При парадній формі одягу на парадно-вихідному мундирі носять ордени, медалі та нагрудні знаки, при парадно-вихідній і повсякденній формі одягу на парадно-вихідному мундирі і повсякденному кітелі — знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках, нагрудні знаки.

43. Польова форма одягу:

Літня (мал. 39) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний.

Зимова (мал. 40) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка та брюки камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний на куртці утепленій, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

Літня (мал. 41) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний.

Зимова (мал. 40) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка та брюки камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний на зимовій куртці, рукавички кольору полину, кашне кольору полину.

44. На навчаннях і польових заняттях польову форму одягу носять з особистою зброєю.

45. Погони носять:

на всіх пальтах, парадно-вихідному мундирі, кітелі, сукні, сорочці кольору полину, джемпері — кольору полину;

на сорочці білого кольору — білого кольору;

на польовій (десантній) куртці, польовій утепленій і десантній зимовій куртці — камуфльованого кольору.

46. Дозволяється носити:

берет замість шапки-вушанки (шапки хутряної) при зимовій формі одягу;

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і галстуком та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука, без парадно-вихідного мундира при літній парадно-вихідній формі одягу;

сорочку білого кольору замість сорочки кольору полину при літній повсякденній формі одягу в позаслужбовий час;

сукню кольору полину при повсякденній формі одягу (мал. 42);

сукню кольору полину, ремінь поясний шкіряний і туфлі при польовій формі одягу;

джемпер з сорочкою і галстуком кольору полину при роботі в службових приміщеннях (мал. 43);

літнє пальто з кашне білого кольору при літній парадно-вихідній і з кашне кольору полину при літній повсякденній формі одягу, а також в теплу погоду весною — до переходу на літню форму одягу і восени — після переходу на зимову форму одягу (мал. 44);

сорочку кольору полину з довгими рукавами і галстуком та сорочку кольору полину з короткими рукавами і галстуком та без галстука без повсякденного кітеля при літній повсякденній формі одягу;

пальто зимове при літній парадній (парадно-вихідній) формі одягу в холодну погоду;

пальто зимове кольору полину при зимовій повсякденній формі одягу;

польову утеплену куртку при літній польовій формі одягу в холодну погоду;

рукавички чорного кольору при зимовій парадній (парадно-вихідній, повсякденній і польовій) формі одягу;

туфлі і чобітки чорного кольору цивільного зразка при парадно-вихідній і повсякденній формах одягу;

панчохи (колготи) коричневого і сірого кольорів при парадно-вихідній і повсякденній формах одягу.

2.4. ФОРМА ОДЯГУ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСАДАХ СОЛДАТІВ, СЕРЖАНТІВ І СТАРШИН, ВІЙКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ВИХОВАНЦІВ ВІЙЬКОВИХ ОРКЕСТРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

47. Форма одягу для парадів:

Літня (мал. 45) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Берет кольору полину, польові і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору з латунною пряжкою.

Зимова (мал. 46) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка та брюки камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору з латунною пряжкою на куртці утепленій, кашне кольору полину (для курсантів і вихованців оркестрів), рукавички кольору полину.

Літня (мал. 45) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Берет блакитного кольору, де-МШИ1 куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору з латунною пряжкою.

Зимова (мал. 46) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка і брюки камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору з латунною пряжкою на куртці утепленій, кашне кольору полину (для курсантів і вихованців оркестрів), рукавички кольору полину.

48. Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 47,48) Берет кольору полину (в аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного кольору), Парадно-вихідні куртка літня і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору покину, черевики чорного кольору.

Зимова (мал. 49, 50) Шапка-вушанка, парадно-вихідна куртка зимова, парадно-вихідна куртка літня і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, черевики чорного кольору, кашне кольору полину (для курсантів і вихованців оркестрів), рукавички кольору полину.

49. Повсякденна і польова форма одягу:

Літня (мал. 51, 52) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору.

Зимова (мал. 53, 54) (крім аеромобільних військ Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка і брюки камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору на куртці утепленій, кашне кольору полину (для курсантів і вихованців оркестрів), рукавички кольору полину.

Літня (мал. 55) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Польовий кашкет камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору.

Зимова (мал. 56) (в аеромобільних військах Збройних Сил України) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка і брюки камуфльованого кольору, десантні куртка і брюки камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний на десантній зимовій куртці, кашне кольору полину (для курсантів і вихованців оркестрів), рукавички кольору полину.

50. Ордени, медалі і нагрудні знаки носять при формі одягу для парадів — на польовій (десантній) куртці камуфльованого кольору.

Знаки особливої відзнаки, орденські стрічки і стрічки медалей на планках, нагрудні знаки носять:

при парадно-вихідній формі одягу — на парадно-вихідній літній куртці;

при повсякденній формі одягу — на польовій (десантній) куртці камуфльованого кольору.

51. На польових заняттях і на навчаннях польову форму одягу носять з польовим спорядженням (додаток 2 до Правил) і польовою сумкою (кому належить за нормою).

52. Робоча форма одягу солдатів і сержантів строкової служби:

Літня Кашкет польовий камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору.

Зимова Шапка-вушанка, куртка утеплена (тілогрійка) і брюки утеплені камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь

поясний коричневого кольору на куртці утепленій, рукавички кольору полину або рукавиці.

53. Погони носять:

Солдати, сержанти та старшини:

на парадно-вихідній куртці зимовій, парадно-вихідній куртці літній, сорочці кольору полину — кольору полину;

на польовій (десантній) куртці літній, польовій утепленій куртці — камуфльованого кольору.

Курсанти військово-навчальних закладів:

на парадно-вихідній куртці зимовій, парадно-вихідній куртці літній, сорочці кольору полину — кольору полину;

на польовій (десантній) куртці літній, польовій утепленій куртці — камуфльованого кольору.

54. Дозволяється носити за вказівкою командира військової частими (підрозділу):

берет кольору полину (в аеромобільних військах Збройних Сил України — блакитного кольору) замість кашкета польового камуфльованого кольору при літній повсякденній формі одягу (мал. 57);

берет блакитного кольору, парадно-вихідну куртку, тільник замість сорочки кольору полину і галстука при літній парадно-вихідній формі одягу — в аеромобільних військах Збройних Сил України (мал. 58);

сорочку кольору полину з погонами і галстуком кольору полину без парадно-вихідної куртки при літній парадно-вихідній формі одягу (мал.59);

парадно-вихідну куртку зимову при літній парадно-вихідній формі одягу в холодну погоду;

польову утеплену куртку при літній польовій формі одягу в холодну погоду;

плащ-намет у негоду при повсякденній формі одягу.

2.5. ФОРМА ОДЯГУ ВИХОВАНЦІВ ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЇВ І ЛІЦЕЇВ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

55. Парадна і парадно-вихідна форма одягу:

Літня (мал. 60) Берет кольору полину, парадно-вихідна куртка літня і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, черевики чорного кольору.

Зимова (мал. 61) Шапка-вушанка, парадно-вихідна куртка зимова кольору полину, парадно-вихідні куртка літня і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, черевики чорного кольору, кашне кольору полину, рукавички кольору полину.

56. Повсякденна і польова форма одягу:

Літня (мал. 62) Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору.

Зимова (мал. 63) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка і брюки камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору на куртці утепленій, кашне кольору полину, рукавички кольору полину.

57. Погони носять:

на парадно-вихідній куртці зимовій (літній) — кольору полину; на сорочці кольору полину та джемпері — кольору полину; на польовій куртці літній, польовій утепленій куртці — камуфльованого кольору.

58. Дозволяється носити за вказівкою начальника ліцею: парадно-вихідну форму одягу як повсякденну (на заняттях у класах); берет кольору полину при літній повсякденній формі одягу; черевики чорного кольору замість черевиків з високими берцями при повсякденній формі одягу;

сорочку з галстуком кольору полину без куртки парадно-вихідної при парадно-вихідній формі одягу;

польову утеплену куртку камуфльованого кольору при літній повсякденній формі одягу в холодну погоду;

сорочку кольору полину без галстука з розстебнутим верхнім ґудзиком на заняттях у класах.

2.6. ФОРМА ОДЯГУ ВІЙСЬКОВИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ

59. Парадно-вихідна форма одягу:

Літня (мал. 48) Берет кольору полину, парадно-вихідні куртка літня і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, черевики чорного кольору.

Зимова (мал. 50) Шапка-вушанка, парадно-вихідна куртка зимова, парадно-вихідна куртка літня і брюки навипуск кольору полину, сорочка з галстуком кольору полину, черевики чорного кольору, рукавички кольору полину.

60. Повсякденна форма одягу:

Літня (мал. 51) Польовий кашкет камуфльованого кольору, куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору.

Зимова (мал. 53) Шапка-вушанка, польові утеплені куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору на куртці утепленій, рукавички кольору полину.

За вказівкою командира військової частини дозволяється носити верет кольору полину при літній повсякденній формі одягу.

61. Робоча форма одягу:

Літня Польовий кашкет камуфльованого кольору, робочі куртка літня і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями.

Зимова Шапка-вушанка, куртка утеплена (тілогрійка) і брюки утеплені камуфльованого кольору, робочі куртка літня і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, черевики з високими берцями, ремінь поясний коричневого кольору на куртці утепленій (тілогрійці), рукавички або рукавиці кольору полину.

62. Погони носять:

на парадно-вихідній куртці зимовій, парадно-вихідній куртці літній, сорочці кольору полину — кольору полину;

на польовій камуфльованій куртці, польовій утепленій куртці (тілогрійці), робочій куртці літній — камуфльованого кольору.

 

3. ФОРМА ОДЯГУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ

3.1. ФОРМА ОДЯГУ АДМІРАЛІВ ТА ГЕНЕРАЛІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ

63. Парадна форма одягу:

Літня (мал. 64) Парадно-вихідний кашкет чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, черевики (напівчеревики) чорного кольору, кортик.

Зимова (мал. 66) Шапка хутряна з козирком, пальто зимове чорного кольору з каракулевим коміром чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору.

64. Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 67) Парадно-вихідний кашкет чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, черевики (напівчеревики) чорного кольору.

Зимова (мал. 66) Шапка хутряна з козирком, пальто зимове чорного кольору з каракулевим коміром чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору.

65. Повсякденна форма одягу:

Літня (мал. 68) Повсякденний кашкет чорного кольору, повсякденна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка кремового кольору з галстуком, черевики (напівчеревики) чорного кольору.

Зимова (мал. 69) Шапка хутряна з козирком, пальто зимове чорного кольору з каракулевим коміром чорного кольору, повсякденна тужурка та брюки чорного кольору, брюки чорного кольору, сорочка кремового кольору з галстуком чорного кольору, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору.

66. В літній період при парадній (парадно-вихідній, повсякденній) формі одягу носять літній кашкет з білим чохлом; при парадно-вихідній формі одягу замість парадно-вихідної тужурки чорного кольору носять тужурку білого кольору (мал. 65, 70).

67. При парадній формі одягу на парадній тужурці носять ордени, медалі та нагрудні знаки; при парадно-вихідній та повсякденній формах одягу на тужурках носять знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках і нагрудні знаки.

68. Адмірали та генерали Військово-Морських Сил України на козирку шапки хутряної, парадно-вихідного і повсякденного кашкета носять гаптування золотистого кольору.

69. Погони носять:

на всіх пальтах, плащі, тужурках (крім парадно-вихідної білого кольору), джемпері, куртці повсякденній шерстяній, куртці хутряній — чорного кольору;

на тужурці білого кольору та сорочці білого кольору — білого кольору;

на сорочці кремового кольору — кремового кольору.

70. Дозволяється носити:

парадно-вихідний (повсякденний) кашкет замість шапки хутряної з Козирком при зимовій формі одягу;

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і галстуком та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука, без тужурки при літній парадно-вихідній формі одягу (мал. 71, 72);

сорочку білого кольору замість сорочки кремового кольору з повсякденною тужуркою або курткою шерстяною при повсякденній формі одягу;

літнє пальто або плащ з кашне білого кольору при літній парадно-вихідній та повсякденній формі одягу, а також у теплу погоду весною — до Переходу на літню форму одягу та восени — після переходу на зимову форму одягу (мал. 73,74); в літній період дозволяється носити плащ без кашне;

тужурку білого кольору замість тужурки парадно-вихідної та повсякденної чорного кольору при літній формі одягу;

кашне білого кольору замість кашне чорного кольору при зимовій повсякденній формі одягу;

куртку повсякденну шерстяну чорного кольору замість тужурки повсякденної при повсякденній формі одягу (мал. 75);

джемпер з сорочкою кремового кольору і галстуком чорного кольору під час роботи в службових приміщеннях та на кораблях (мал. 76);

сорочку кремового кольору з довгими рукавами і галстуком чорного кольору та сорочку кремового кольору з короткими рукавами і галстуком та без галстука, без повсякденної тужурки при літній повсякденній формі одягу (мал. 77, 78);

пальто зимове при літній парадній (парадно-вихідній, повсякденній) формі одягу в холодну погоду;

куртку хутряну чорного кольору замість пальта зимового при зимовій повсякденній формі одягу.

3.2. ФОРМА ОДЯГУ ОФІЦЕРІВ, МІЧМАНІВ ТА ПРАПОРЩИКІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ

71. Парадна форма одягу:

Літня (мал. 79, 80) Парадно-вихідний кашкет чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, черевики (напівчеревики) чорного кольору, кортик (кому належить за нормою).

Зимова (мал. 81,82) Шапка-вушанка (капітанам 1 рангу та полковникам — шапка хутряна з козирком), пальто зимове чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору.

72. Парадно-вихідна форма одягу:

Літня (мал. 83) Парадно-вихідний кашкет чорного кольору, парадно-вихідна тужурка і брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, черевики (напівчеревики) чорного кольору.

Зимова (мал. 81,82) Шапка-вушанка (капітанам 1 рангу та полковникам — шапка хутряна з козирком), пальто зимове чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та брюки чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору.

Кортик носять за окремою вказівкою.

73. Повсякденна форма одягу:

Літня (мал. 84) Повсякденний кашкет чорного кольору, повсякденна тужурка і чорного кольору, сорочка кремового кольору з галстуком куртка чорного кольору, черевики (напівчеревики) чорного кольору.

Зимова (мал. 85) Шапка-вушанка (капітанам 1 рангу та полковникам — шапка хутряна брюки з козирком), повсякденна утеплена куртка чорного кольору, повсякденна тужурка і брюки чорного кольору, сорочка кремового кольору з галстуком чорного кольору, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору.

74. Форма одягу для походу та несення служби в нарядах (крім морської піхоти Військово-Морських Сил України):

Літня (мал. 86) Бавовняний кашкет чорного кольору, куртка бавовняна та брюки прямого покрою чорного кольору тільник, черевики(напівчеревики) чорного кольору, спорядження для зброї.

Зимова (мал. 87) Шапка-вушанка (капітанам 1 рангу та полковникам — шапка хутряна з козирком), куртка та кольору, брюки утеплені чорного кольору, куртка бавовняна та брюки прямого покрою чорного кольору, тільник, напівчоботи (черевики, напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору, спорядження для зброї.

На спеціальних чергуваннях в штабах (оперативне, по зв'язку та ін.), вахтах дозволяється носити: кашкет, куртку шерстяну чорного кольору (або без куртки), сорочку кремового кольору з галстуком чорного кольору, напівчеревики (черевики) чорного кольору.

75. Польова форма одягу (для морської піхоти Військово-Морських Сил України):

Літня (мал. 88) Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльо ваного кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний коричневого кольору.

Зимова (мал. 89) Шапка-вушанка сірого кольору, польові утеплені куртка і брюки камуфльованого кольору, польові куртка та брюки прямого покрою камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, рукавички чорного кольору, кашне кольору полину, ремінь поясний шкіряний коричневого кольору на куртці утепленій.

76. Форма одягу на вахті встановлюється за вказівкою старшого командира (начальника).

77. Літню повсякденну полегшену форму одягу носять під час плавання у районах, які знаходяться на південь від паралелі 40 градусів Північної широти: берет синього кольору або повсякденний літній кашкет, сорочку кремового кольору з короткими рукавами, брюки навипуск синього кольору, сандалети або напівчеревики чорного кольору.

78. В літній період при парадній (парадно-вихідній, повсякденній) формі одягу носять літній кашкет з білим чохлом; при парадно-вихідній формі одягу замість парадно-вихідної тужурки чорного кольору носять тужурку білого кольору (мал. 90).

79. При парадній формі одягу на тужурці парадно-вихідній носять ордени, медалі та нагрудні знаки; при парадно-вихідній та повсякденній формі одягу на тужурках носять знаки особистої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках і нагрудні знаки.

80. Погони носять:

на всіх пальтах, повсякденній утепленій куртці, тужурках (крім білого кольору), куртці повсякденній шерстяній, джемпері, куртці утепленій, куртці бавовняній чорного кольору — чорного кольору;

на тужурці білого кольору та сорочці білого кольору — білого кольору;

на сорочці кремового кольору — кремового кольору;

на польовій куртці утепленій та польовій куртці літній — камуфльованого кольору.

81. Дозволяється носити:

парадно-вихідний (повсякденний) кашкет чорного кольору замість шапки-вушанки чорного кольору (шапки хутряної з козирком) при зимовій формі одягу (мал. 91);

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і галстуком чорного кольору та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука без тужурки при літній парадно-вихідній формі одягу (мал. 92);

сорочку кремового кольору з довгими рукавами і галстуком чорного кольору, сорочку кремового кольору з короткими рукавами і галстуком та без галстука без повсякденної тужурки при літній повсякденній формі одягу (мал. 93,94);

сорочку білого кольору замість сорочки кремового кольору з повсякденною тужуркою або курткою шерстяною при повсякденній формі одягу;

тужурку білого кольору замість тужурки парадно-вихідної та повсякденної чорного кольору при літній повсякденній формі одягу;

літнє пальто з кашне білого кольору при літній парадно-вихідній та повсякденній формі одягу, а також в теплу погоду весною — до переходу на літню форму одягу та восени — після переходу на зимову форму одягу (мал. 95);

кашне білого кольору замість кашне чорного кольору при зимовій повсякденній формі одягу;

куртку повсякденну шерстяну чорного кольору замість тужурки повсякденної при повсякденній формі одягу (мал. 96);

джемпер з сорочкою кремового кольору і галстуком чорного кольору під час роботи в службових приміщеннях та на кораблях (мал. 97);

повсякденний кашкет, повсякденний літній кашкет і берет чорного кольору при літній повсякденній формі одягу: у сорочці кремового кольору з довгими рукавами і галстуком; у сорочці кремового кольору з короткими рукавами і галстуком та без галстука; у повсякденній шерстяній куртці з сорочкою кремового кольору і галстуком чорного кольору; у повсякденній тужурці чорного кольору з сорочкою з довгими рукавами і галстуком чорного кольору;

берет чорного кольору замість кашкета польового при літній польовій формі одягу у морській піхоті Військово-Морських Сил України — за вказівкою старшого командира (начальника);

пальто зимове при літній парадній (парадно-вихідній) формі одягу в холодну погоду;

повсякденну утеплену куртку чорного кольору при літній повсякденній формі одягу в холодну погоду;

пальто зимове чорного кольору замість повсякденної утепленої курсорного кольору при зимовій повсякденній формі одягу;

куртку утеплену чорного кольору при літній формі одягу для походу І сення служби в нарядах в холодну погоду;

куртку шерстяну з центральною застібкою — тасьмою «блискавка»;

польову утеплену куртку камуфльованого кольору (у морській піхоті) при літній формі одягу в холодну погоду.

3.3. ФОРМА ОДЯГУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСАДАХ МАТРОСІВ, СЕРЖАНТІВ І СТАРШИН, ПРАПОРЩИКІВ І МІЧМАНІВ ТА ОФІЦЕРКОГО СКЛАДУ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

82. Парадна форма одягу:

Літня (мал. 98) берет чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та спідниця чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, туфлі чорного кольору.

Зимова (мал. 99) Шапка-вушанка (полковникам— шапка-вушанка з каракуля) чорного кольору, пальто зимове чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та спідниця чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, чобітки (туфлі) чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору.

83. Парадно-вихідна форма одягу

Літня (мал. 98) берет чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та спідниця чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, туфлі чорного кольору.

Зимова (мал. 99) Шапка-вушанка (полковникам— шапка-вушанка з каракуля) чорного кольору, пальто зимове чорного кольору, парадно-вихідна тужурка та спідниця чорного кольору, сорочка білого кольору з галстуком чорного кольору, чобітки (туфлі) чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору.

84. Повсякденна форма одягу:

Літня (мал. 100) берет білого або чорного кольору, повсякденна тужурка та спідниця чорного кольору, сорочка кремового або білого кольору з галетуком чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, туфлі чорного кольору.

Зимова (мал. 101) Шапка-вушанка (полковникам— шапка-вушанка з каракуля) чорного кольору, пальто зимове чорного кольору, повсякденна тужурка та спідниця чорного кольору, сорочка кремового або білого кольору з галстуком чорного кольору, чобітки (туфлі) чорного кольору, колготи світло-коричневого кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору.

85. Форма одягу для несення служби в нарядах (крім морської піхоти Військово-Морських Сил України):

Літня (мал. 102) Бавовняний кашкет чорного кольору, куртка бавовняна та брюки прямого покрою чорного кольору, тільник, чобітки чорного кольору, спорядження для зброї.

Зимова (мал. 103) Шапка-вушанка (полковникам— шапка-вушанка з каракуля) чорного кольору, куртка і брюки утеплені чорного кольору, куртка бавовняна та брюки прямого покрою чорного кольору, тільник, чобітки чорного кольору, рукавички чорного кольору, спорядження для зброї.

86. Польова форма одягу (для морської піхоти Військово-Морських Сил України):

Літня Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний коричневого кольору.

Зимова Шапка-вушанка сірого кольору, польові утеплені куртка і брюки камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, рукавички чорного кольору, кашне кольору полину, ремінь поясний шкіряний коричневого кольору на куртці утепленій.

87. При парадній формі одягу на парадно-вихідній тужурці носять ордени, медалі та нагрудні знаки; при парадно-вихідній та повсякденній формі одягу на тужурках носять знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках і нагрудні знаки.

88. Погони носять:

на всіх пальтах, тужурках (крім білого кольору), сукні, джемпері, куртці утепленій, куртці бавовняній чорного кольору — чорного кольору;

на тужурці білого кольору та сорочці білого кольору — білого кольору; на сорочці кремового кольору — кремового кольору.

89. Дозволяється носити:

берет чорного кольору замість шапки-вушанки при зимовій формі одягу;

літнє пальто з кашне білого кольору при літній парадно-вихідній та Повсякденній формі одягу, а також у теплу погоду весною — до переходу літню форму одягу та восени — після переходу на зимову форму одягу;

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і галстуком сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і галстуком та без галстука без тужурки білого кольору при літній парадно-вихідній формі одягу;

сорочку білого кольору замість сорочки кремового кольору з повсякденною тужуркою при повсякденній формі одягу; тужурку білого кольору замість тужурки парадно-вихідної та повсякденної чорного кольору при літній парадно-вихідній та повсякденній формі одягу;

сукню при повсякденній формі одягу;

сукню, спорядження для зброї і туфлі при формі одягу для несення служби в нарядах;

джемпер з сорочкою кремового кольору і галстуком чорного кольору під час роботи в службових приміщеннях;

сорочку кремового кольору з довгими рукавами і галстуком чорного кольору та сорочку кремового кольору з короткими рукавами і галстуком та без галстука без повсякденної тужурки при літній повсякденній формі одягу;

пальто зимове при літній парадній (парадно-вихідній, повсякденній) формі одягу в холодну погоду;

куртку утеплену чорного кольору при літній формі одягу для несення служби в нарядах в холодну погоду;

панчохи (колготи) коричневого або сірого кольору при літній парадно-вихідній, повсякденній формі одягу та формі одягу для несення служби в нарядах;

туфлі (чобітки) цивільного зразка чорного кольору.

3.4. ФОРМА ОДЯГУ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСАДАХ МАТРОСІВ, СТАРШИН І СЕРЖАНТІВ, ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ

90. Парадна форма одягу:

Літня (мал. 104, 105) Берет чорного кольору, парадно-вихідні куртка літня та брюки навипуск чорного кольору, сорочка кремового кольору з галстуком чорного кольору, черевики чорного кольору, ремінь поясний чорного кольору на брюках.

Зимова (мал. 106, 107) Шапка-вушанка чорного кольору, парадно-вихідна куртка зимова чорного кольору, парадно-вихідні куртка літня та брюки навипуск чорного кольору, сорочка кремового кольору з галстуком чорного кольору, черевики чорного кольору, кашне чорного кольору (для курсантів і вихованців військових оркестрів), ремінь поясний чорного кольору на брюках, рукавички чорного кольору.

91. Парадно-вихідна форма одягу така ж, як і парадна.

92. Повсякденна форма одягу (крім морської піхоти):

Літня (мал. 108) Бавовняний кашкет чорного кольору, повсякденна куртка бавовняна та брюки прямого покрою чорного кольору, тільник, черевики чорного кольору, ремінь поясний чорного кольору.

Зимова (мал. 109) Шапка-вушанка чорного кольору, куртка та брюки утеплені чорного кольору, повсякденна куртка бавовняна та брюки прямого покрою чорного кольору, тільник, черевики чорного кольору, ремінь поясний чорного кольору на куртці утепленій, кашне чорного кольору (для курсантів і вихованців військових оркестрів), рукавички чорного кольору.

93. Повсякденна (польова форма) одягу у морській піхоті Військово-Морських Сил України:

Літня (мал. 110) Польовий кашкет камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний чорного кольору (польове спорядження коричневого кольору).

Зимова (мал. 111) Шапка-вушанка сірого кольору, польові утеплені куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, польові куртка і брюки прямого покрою камуфльованого кольору, тільник, черевики з високими берцями, ремінь поясний чорного кольору (польове спорядження коричневого кольору) на куртці утепленій, рукавички чорного кольору.

94. Робоча форма одягу (крім морської піхоти Військово-Морських Сил України):

Літня (мал. 112) Берет синього кольору, сорочка та брюки бавовняні темно-синього кольору, комір формений, тільник, черевики чорного кольору, ремінь поясний чорного кольору на брюках.

Зимова (мал. 113) Шапка-вушанка чорного кольору, куртка утеплена чорного кольору, сорочка і брюки бавовняні темно-синього кольору, тільник, черевики чорного кольору, ремінь поясний чорного кольору на брюках, рукавички чорного кольору.

95. Літню повсякденну полегшену форму одягу носять під час плавання у районах, які знаходяться на південь від паралелі 40 градусів північної широти: берет синього кольору, куртку з короткими рукавами і брюки короткі синього кольору, сандалети.

96. Курсанти 4, 5, 6-го курсів військово-морських навчальних загадів Міністерства оборони України носять кашкет та емблему офіцерського зразка (мал. 114).

97. Погони носять:

на куртці парадно-вихідній утепленій, бушлаті, куртці парадно-вихідній літній, куртці утепленій чорного кольору, куртці бавовняній чорного кольору — чорного кольору;

на сорочці кремового кольору — кремового кольору, на польовій куртці утепленій камуфльованого кольору,

польовій куртці літній камуфльованого кольору — камуфльованого кольору;

на сорочці бавовняній темно-синього кольору — темно-синього кольору.

98. При парадній формі одягу на парадно-вихідній куртці носять ордени, медалі та нагрудні знаки; при парадно-вихідній та повсякденній формі одягу на парадно-вихідній куртці, повсякденній куртці бавовняній та польовій куртці літній носять знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках, нагрудні знаки.

99. Дозволяється носити:

берет чорного кольору замість кашкета бавовняного чорного кольору при літній повсякденній формі одягу;

берет чорного кольору, парадно-вихідну куртку літню, тільник замість сорочки кремового кольору і галстука чорного кольору при парадній і парадно-вихідній формі одягу (мал. 115);

берет чорного кольору замість польового кашкета камуфльованого кольору у морській піхоті Військово-Морських Сил України при польовій формі одягу за вказівкою старшого командира (начальника);

сорочку кремового кольору з погонами і галстуком чорного кольору і парадно-вихідної куртки при літній парадно-вихідній формі одягу (мал. 116);

парадно-вихідну куртку зимову при літній парадно-вихідній формі одягу в холодну погоду;

бушлат чорного кольору з галстуком та берет чорного кольору замість парадно-вихідної куртки зимової при парадно-вихідній формі одягу і замість куртки утепленої чорного кольору курсантам і військовослужбовцям строкової служби (крім морської піхоти Військово-морських Сил України) при повсякденній та робочій формі одягу в теплу погоду весною — до переходу на літню форму одягу та восени — після переходу на зимову форму одягу (мал. 117);

куртку утеплену чорного кольору при літній повсякденній формі одягу в холодну погоду;

польову утеплену куртку при літній польовій формі одягу в холодну погоду (у морській піхоті);

плащ-намет при повсякденній і польовій формі одягу у негоду (у морській піхоті).

 

4. НОСІННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ОДЯГУ

4.1. ГОЛОВНІ УБОРИ

100. Папаху і берет носять з невеликим нахилом у правий бік. Шапку хутряну з козирком, шапку-вушанку, кашкет парадно-вихідний, кашкет повсякденний і кашкет польовий носять прямо, без нахилу, так, щоб козирок шапки хутряної та кашкета знаходився на рівні брів, а нижній край папахи, шапки хутряної жіночої, шапки-вушанки і берета — на відстані 2—4 см над бровами.

Генерали, офіцери, прапорщики та військовослужбовці-жінки, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів, сержантів і старшин, прапорщиків та офіцерського складу, папаху, шапку-вушанку, кашкет (крім польового) носять з кокардою золотистого кольору (у Військово-Повітряних Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України — з кокардою і емблемою). Парадно-вихідний кашкет генерали носять з кокардою золотистого кольору і гаптуванням на околі, а генерали армії України та генерал-полковники — з кокардою золотистого кольору та гаптуванням на околі й козирку.

Адмірали, генерали, офіцери, мічмани, прапорщики, військовослужбовці-жінки, які проходять службу за контрактом на посадах матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу у Військово-Морських Силах України, шапку хутряну з козирком, шапку-вушанку, кашкет парадно-вихідний (повсякденний) носять з емблемою золотистого кольору.

Військовослужбовці строкової служби, курсанти військово-навчальних закладів, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, вихованці військових ліцеїв, вихованці військових оркестрів та військові будівельники шапку-вушанку, кашкет бавовняний чорного кольору (у Військово-Морських Силах України) носять з емблемою золотистого кольору.

На беретах військовослужбовці Збройних Сил України носять нашивну кокарду і прапорець малинового (у Військово-Повітряних Силах України і авіації Сил Протиповітряної оборони України — блакитного) кольору з зображенням емблеми своєї військової спеціальності.

Польовий кашкет всі військовослужбовці носять з кокардою захисного кольору.

Генерали, офіцери та прапорщики, які проходять службу у Військово-Повітряних Силах України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військах Збройних Сил України, росять на стінці парадно-вихідного та повсякденного кашкета емблему у вигляді розгорнутих крил та зірки над ними.

Центр кокарди (емблеми) повинен знаходитися над переніссям.

Носіння шапки хутряної з козирком з опущеними стінками і шапки-ушанки з опущеними навушниками дозволяється при зовнішній температурі повітря - 10 градусів і нижче. В строю стінки і навушники опускаються за вказівкою командира. При опущених навушниках кінці тасьми шапки-вушанки повинні бути зав'язаними під підборіддям, при піднятих навушниках зав'язані кінці тасьми заправляються під навушники. Дозволяється кінці тасьми навушників зав'язувати ззаду шапки-вушанки при обслуговуванні озброєння і військової техніки, на господарських роботах і в інших випадках за вказівкою командира підрозділу.

Навушники польового кашкета опускаються за вказівкою командира.

Знятий головний убір в строю і під час виконання стройових прийомів тримається так, як зазначено в Тимчасовому стройовому статуті Збройних Сил України. Поза строєм — у лівій вільно опущеній руці; шапка хутряна з козирком, шапка-вушанка, кашкет і берет повинні бути направлені кокардою (емблемою) вперед, а папаха — кокардою у лівий бік; нижній край папахи повинен бути направлений вниз, а кашкета, шапки хутряної з козирком, шапки-вушанки і берета — в правий бік (мал. 118,119,120,121).

При головних уборах носять три голки з нитками білого, чорного і захисного кольору довжиною до 2 м, які повинні знаходитись: у кашкетах — під начільником; у шапках-вушанках — під козирком.

4.2. ВЕРХНІЙ ОДЯГ

101. Пальто зимове носять при парадній (парадно-вихідній і повсякденній) формі одягу, застебнутим на всі ґудзики в правий (у військовослужбовців-жінок, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу, — лівий) бік з відгорнутими у вигляді лацканів бортами.

На погонах носять знаки розрізнення відповідно до військового звання.

Відстань від підлоги до низу пальта зимового — 40 см.

102. Повсякденну утеплену куртку (парадно-вихідну куртку зимову) носять офіцери, прапорщики, мічмани (курсанти, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, військовослужбовці строкової служби, вихованці військових ліцеїв, вихованці військових оркестрів та військові будівельники) застебнутою на ґудзики, крім верхнього, в правий бік з відгорнутими у вигляді лацканів бортами і поясом, а в холодну погоду Дозволяється носити застебнутою на верхній ґудзик.

Пояс повинен бути застебнутий на пряжку.

103. Плащ застібається на всі ґудзики в правий бік. Пояс плаща повинен бути застебнутий на пряжку.

Відстань від підлоги до низу плаща — 45 см.

104. Літне пальто застібається на всі ґудзики в правий (у військовослужбовців-жінок, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу, — лівий) бік.

Пояс літнього пальта повинен бути застебнутий на пряжку. Відстань від підлоги до низу пальта — 45 см.

105. Плащ-накидка застібається на всі ґудзики і носиться (з капюшоном або без капюшона) в негоду поверх предметів літнього і зимового верхнього одягу. Дозволяється носити плащ-накидку в скатці на плечовому ремені або (поза строєм) акуратно складеною, лицьовим боком назовні — на лівій руці.

106. Бушлат застібається на гаплик та на всі ґудзики і носиться з галстуком шерстяним чорного кольору, до якого підшивається підкомірчик білого кольору.

107. Парадно-вихідний мундир (кітель повсякденний), тужурка застібається на всі ґудзики в правий (у військовослужбовців-жінок — лівий) бік.

108. Парадно-вихідна куртка літня застібається на всі ґудзики. При носінні військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів, сержантів і старшин, солдатами і сержантами строкової служби, які проходять службу в аеромобільних військах Збройних Сил України, курсантами військово-навчальних закладів аеромобільних військ при парадно-вихідній формі одягу тільника замість сорочки з галстуком, куртка носиться з підкомірчиком білого кольору, верхній край якого повинен виступати на 1—2 мм над коміром куртки.

109. Куртка шерстяна застібається у генералів і адміралів на центральну застібку — тасьму «блискавка» до верхнього рівня верхніх поперечних прорізних кишень; у офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах сержантів і солдатів, матросів і старшин, — на всі ґудзики.

110. Брюки навипуск носять навипуск з напівчоботами, черевиками і напівчеревиками.

111. Сорочка флотського робочого вбрання в брюки не заправляється і носиться з тільником і форменим коміром.

112. Польову (десантну) куртку камуфльовану, куртку бавовняну чорного кольору носять з підкомірчиком білого кольору, верхній край якого повинен виступати на 1—2 мм над коміром. При літній формі одягу для участі в парадах і повсякденній літній формі одягу куртку носять з розстебнутим верхнім ґудзиком і відгорненими у вигляді лацканів бортами. За вказівкою командира військової частини дозволяється носити куртку без спорядження (ременя поясного), а в жарку погоду — з закачаними до нижнього краю нарукавних кишень рукавами.

В аеромобільних військах Збройних Сил України куртку десантну носять заправленою в брюки прямого покрою десантні.

113. Брюки прямого покрою польові (десантні) камуфльовані заправляються в черевики з високими берцями.

114. Польова утеплена куртка камуфльована застібається: у генералів на гаплик і центральну застібку — тасьму «блискавка», у решти військовослужбовців — на гаплик і всі ґудзики і носиться з польовими утепленими брюками камуфльованого (чорного) кольору, які заправляються в черевики з високими берцями. У негоду куртку носять з капюшоном і піднятим коміром. Дозволяється носити куртку з брюками прямого покрою польовими (десантними) літніми.

115. Предмети верхнього військового одягу повинні бути встановлених зразків, чистими і випрасуваними. Брюки повинні мати поздовжні складки. На решті предметів запрасовувати складки не дозволяється.

Клапани кишень мундира, кітеля, тужурки, куртки і брюк польових повинні бути назовні, знаки розрізнення правильно й охайно пришитими (прикріпленими).

4.3. СОРОЧКИ, ГАЛСТУКИ, КАШНЕ, РУКАВИЧКИ

116. Сорочки застібаються на всі ґудзики в правий (у військовослужбовців-жінок, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу, — лівий) бік і носяться з погонами та галстуком і з одягненим мундиром, кітелем, тужуркою, парадно-вихідною курткою літньою, курткою шерстяною (повсякденною) і джемпером. Комір сорочки позаду повинен бути на одному рівні з верхнім краєм коміра мундира (кітеля, тужурки, куртки) або виступати над ним не вище ніж на 0,5 см.

Дозволяється носити генералам, офіцерам, прапорщикам (мічманам), а також військовослужбовцям-жінкам, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу:

сорочку білого кольору з погонами і галстуком без мундира (тужурки) при літній парадно-вихідній формі одягу і без кітеля, в позаслужбовий час, при літній повсякденній формі одягу;

сорочку кольору полину (кремового кольору) з погонами і галстуком без кітеля (тужурки, куртки) при літній повсякденній формі одягу, а в службових приміщеннях, на заняттях в аудиторіях (майстернях) — У будь-яку пору року;

сорочку кольору полину (кремового кольору) з довгими рукавами з погонами без галстука, кітеля, тужурки, куртки і з розстебнутим верхнім ґудзиком в службових приміщеннях у будь-яку пору року;

сорочку кольору полину (кремового кольору) з короткими рукавами з погонами без кітеля (тужурки, куртки повсякденної) при літній повсякденній формі одягу і зовнішній температурі + 20 градусів і вище як без галстука, з розстебнутим верхнім ґудзиком, так і з галстуком.

Дозволяється носити за вказівкою командира військової частини (начальника військово-навчального закладу) сержантам (старшинам), солдатам (матросам), курсантам військово-навчальних закладів, військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, вихованцям військових ліцеїв і військових оркестрів, військовим будівельникам сорочку кольору полину (кремового кольору) з погонами і галстуком, без парадно-вихідної куртки літньої при літній парадно-вихідній формі одягу, а в службових приміщеннях, аудиторіях, класах — у будь-яку пору року.

Сорочки повинні бути встановленого зразка, чистими, ретельно припасованими і випрасуваними, з правильно підібраними погонами.

Носити сорочки, які вицвіли, не випрасувані, з деформованими та забрудненими погонами не дозволяється.

117. Галстук носять з сорочкою і прикріплюють до неї зажимом установленого зразка між третім і четвертим ґудзиком зверху. Галстук завжди повинен бути чистим і випрасуваним. Носити галстуки, які вицвіли і не випрасувані, не дозволяється.

118. Кашне носять акуратно заправленим під комір пальта, плаща, куртки зимової. Верхній край кашне повинен рівномірно виступати над коміром на 1—2 см.

119. Рукавички обов'язково носять при зимовій парадній формі одягу. Рукавички білого кольору можуть видаватися військовослужбовцям, що беруть участь у параді в м. Києві. При інших формах одягу носити рукавички не обов'язково.

Під час військового вітання рукавички не знімають.

Військовослужбовцям Збройних Сил України дозволяється носити рукавички чорного кольору при зимових парадно-вихідній, повсякденній та польовій формах одягу.

4.4. ВЗУТТЯ, ШКАРПЕТКИ

120. При носінні військової форми одягу взуття повинно бути чорного кольору, встановлених зразків, полагодженим і завжди начищеним; черевики і напівчеревики повинні бути акуратно зашнуровані.

Носити взуття з пошкодженим верхом і зношеними каблуками не дозволяється.

У літню пору року на кораблях дозволяється носити сандалети та спортивні туфлі поза строєм і в час, вільний від несення обов'язків по службі корабельних нарядів.

121. Шкарпетки повинні бути чорного чи темно-синього кольору. Носити шкарпетки, які вицвіли, не встановленого кольору і зразка

не дозволяється.

4.5. СПОРЯДЖЕННЯ І ЗБРОЯ

122. Ремінь поясний носять:

генерали, офіцери, прапорщики, мічмани та військовослужбовці-жінки, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу, на куртці літній (зимовій) камуфльованого (чорного) кольору та сукні по лінії талії;

сержанти, солдати, курсанти, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, крім осіб, які проходять службу в аеромобільних військах Збройних Сил України, а також матроси і старшини Військово-Морських Сил України, матроси і сержанти морської піхоти Військово-Морських Сил України, вихованці військових ліцеїв, вихованці військових оркестрів, військові будівельники — на польовій куртці літній (зимовій) камуфльованого (чорного) кольору при повсякденній формі одягу — по лінії талії;

курсанти, сержанти, солдати та військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин в аеромобільних військах Збройних Сил України, — на десантних брюках літніх камуфльованих при літній повсякденній і польовій формі одягу і на десантній куртці зимовій — при зимовій повсякденній і польовій формі одягу.

123. Польове спорядження носять курсанти, сержанти, солдати та військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, крім осіб, які проходять службу в аеромобільних військах Збройних Сил України, старшини, сержанти і матроси морської піхоти Військово-Морських Сил України на літній (зимовій) куртці камуфльованій. Ремінь поясний польового спорядження носять по лінії талії.

124. Пістолет носять на поясному ремені на правому стегні: поверх польової (десантної), польової утепленої куртки камуфльованого кольору та куртки бавовняної (куртки утепленої) чорного кольору;

під курткою повсякденною шерстяною і сорочкою.

125. Кортик носять у Військово-Морських Силах України при парадній формі одягу під тужуркою, з лівого боку.

126. Польову сумку носять на ремені, одягненому на праве плече обмундирування польової форми одягу.

 

5. НОСІННЯ ПОГОНІВ, ЕМБЛЕМ І НАРУКАВНИХ ЗНАКІВ

5.1. ПОГОНИ ТА ЕМБЛЕМИ

127. Погони за призначенням поділяються на погони для парадного, парадно-вихідного, повсякденного, польового та робочого обмундирування, а за способом кріплення — на нашивні, такі, що знімаються, вшивні (погони-хлястики) та погони-муфти на вшивні погони.

128. Нашивні погони носять на пальтах зимових, пальтах літніх, мундирах, кітелях, тужурках, бушлатах.

Погони, що знімаються, носять на куртках повсякденних шерстяних генералів, адміралів, офіцерів, прапорщиків та мічманів, сорочках білого кольору (кольору полину та кремового кольору) і сукнях військовослужбовців-жінок, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу.

Вшивні погони (погони-хлястики) носять на парадно-вихідних куртках зимових, парадно-вихідних куртках літніх військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, курсантів військово-навчальних закладів, військовослужбовців строкової служби, вихованців військових ліцеїв та військових оркестрів, військових будівельників; куртках польових всіх військовослужбовців (крім генералів та адміралів), джемперах.

Погони-муфти на вшивні погони генералів і адміралів носять на плащах, польових куртках літніх та зимових.

129. На куртках спеціального одягу для танкістів, ракетників, військовослужбовців аеромобільних військ Збройних Сил України, фахівців по обслуговуванню військової техніки і куртках робочих костюмів носять вшивні погони.

130. На сорочці робочого вбрання матросів, старшин і курсантів у Військово-Морських Силах України носять нашивні погончики.

131. На погонах генералів, адміралів, офіцерів, прапорщиків і мічманів відповідно до військового звання розміщуються зірки (зірочки) золотистого кольору (для парадного, парадно-вихідного і повсякденного обмундирування) і захисного кольору (для польового обмундирування та спеціального одягу) (таблиця 1).

Таблиця 1

Військове звання

Кількість

зірок (зірочок)

Відстань від нижнього краю погона до центру першої зірки (зірочки), мм

Відстань між

центрами зірок

(зірочок) вздовж погона, мм

Генерал армії України

1

45

_

Генерал-полковник, адмірал

3

35

30

Генерал-лейтенант, віце-адмірал

2

45

40

Генерал-майор, контр-адмірал

1

60

-

Полковник, капітан 1 рангу

3

30

25

Підполковник, капітан 2 рангу

2

30

-

Майор, капітан 3 рангу

1

45

-

Капітан, капітан-лейтенант

4

20

20

Старший лейтенант

3

30

25

Лейтенант

2

30

-

Молодший лейтенант

1

45

-

Старший прапорщик,

 

 

 

старший мічман

3

20

20

Прапорщик, мічман

2

30

25

132. Розташування зірок (зірочок) на погонах:

генерала армії України, генералів і адміралів — на поздовжній осьовій лінії;

полковників, капітанів 1 рангу і старших лейтенантів — дві нижні зірочки з обох боків від поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою, третя — вище перших двох на поздовжній осьовій лінії;

підполковників, капітанів 2 рангу, лейтенантів — з обох боків від поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою;

майорів, капітанів 3 рангу, молодших лейтенантів, старших прапорщиків, старших мічманів, прапорщиків і мічманів — на поздовжній осьовій лінії;

капітанів і капітан-лейтенантів — дві нижні зірочки з обох боків від поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою, третя і четверта — вище перших двох на поздовжній осьовій лінії.

133. На погонах сержантів, старшин, старших солдатів і старших матросів відповідно до військового звання розміщуються нашивки золотистого кольору на парадно-вихідному та повсякденному обмундируванні і захисного кольору — на вшивних погонах польового обмундирування та спеціального одягу (таблиця 2).

Таблиця 2

Військове звання

Кількість нашивок

Ширина нашивки, мм

Старшина (головний корабельний старшина)

Одна поздовжня

30

Старший сержант (головний старшина)

Одна поперечна

30

Сержант (старшина 1-ї статті)

Три поперечні

10

Молодший сержант (старшина 2-ї статті)

Дві поперечні

10

Старший солдат (старший матрос)

Одна поперечна

10

134. Розміщення нашивок на погонах:

поздовжня нашивка на погонах старшин (головних корабельних старшин) — посередині погона по всій його довжині, по осьовій лінії;

поперечні нашивки на погонах старших сержантів (головних старшин), сержантів (старшин 1-ї статті), молодших сержантів (старшин 2-ї статті) і старших солдатів (старших матросів) — на відстані 25 мм від нижнього краю погона до нижнього краю поперечної нашивки, наступні нашивки розміщуються вище першої нашивки з проміжками 2 мм.

135. На погончиках старшини 1-ї та 2-ї статті (сержантів, молодших сержантів) і старших матросів (старших солдатів) нашивки розміщуються на відстані 8 мм від нижнього краю погончика до нижнього краю першої нашивки знизу, відстань між поперечними нашивками — 2 мм.

На погончиках головних старшин (старших сержантів) нашивки розміщуються на однаковій відстані від верхнього і нижнього краю погончика.

На погончиках головних корабельних старшин (старшин) поздовжня нашивка розміщується посередині погончика по всій його довжині.

136. Поперечні нашивки за військовими званнями курсантів військово-навчальних закладів розміщують на відстані 55 мм від нижнього краю погона до нижнього краю поперечної нашивки, наступні нашивки розміщуються вище першої поперечної нашивки з проміжком 2 мм.

137. На погонах до парадно-вихідного і повсякденного обмундирування курсантів військово-навчальних закладів Збройних Сил України (крім курсантів, що мають звання старшини) на відстані 15 мм від нижнього краю погона розміщується літера «К» золотистого кольору висотою 30 мм.

138. На погонах та погончиках курсантів вищих військово-навчальних закладів Військово-Морських Сил України на відстані 10 мм від нижнього краю погончика розміщується металевий якір золотистого кольору висотою 43 мм.

139. На погонах вихованців ліцеїв на відстані 15 мм від нижнього краю погона розміщується літера «Л» золотистого кольору висотою 30 мм.

140. Емблеми носять:

в Збройних Силах України (крім Військово-Морських Сил України) генерали медичної служби та юридичної служби — на погонах; офіцери, прапорщики — на комірах пальта зимового, пальта літнього, мундира, кітеля, куртки польової камуфльованої і на погонах куртки повсякденної утепленої та шерстяної, сорочки білого кольору, сорочки кольору полину та сукні військовослужбовців-жінок, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і сержантів, прапорщиків та офіцерського складу; сержанти, солдати, курсанти, вихованці військових оркестрів і військові будівельники — на комірах куртки польової камуфльованої, на погонах сорочки кольору полину;

у Військово-Морських Силах України генерали медичної служби та юридичної служби, офіцери, прапорщики та військовослужбовці-жінки, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу авіації, артилерії, медичної служби та юридичної служби, — на погонах.

141. Емблеми розміщують:

на комірах пальта зимового, пальта літнього, мундира, кітеля, куртки польової камуфльованої на відстані 10 мм від оздоблювальної строчки, що проходить вздовж зовнішнього і нижнього країв коміра. Осьова лінія емблеми повинна бути паралельною зовнішньому краю коміра;

на погонах повсякденної утепленої куртки та куртки літньої, сорочки білого кольору, сорочки кольору полину, сорочки кремового кольору та сукні — на відстані 10 мм від нижнього краю ґудзика до верхнього краю емблеми;

у Військово-Морських Силах України на погонах пальта зимового, пальта літнього, тужурки парадно-вихідної (повсякденної) генералів медичної служби та юридичної служби, офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців-жінок, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу авіації, артилерії, медичної служби та юридичної служби, — на відстані 100 мм від нижнього краю погона до центра емблеми.

142. У Військово-Морських Силах України на парадно-вихідній тужурці носять:

офіцери — орнаменти з якорями;

мічмани і прапорщики — якорі.

Орнамент розміщується на відстані 3 мм від зовнішнього і 3 мм від нижнього краю коміра. Якір розміщується: для офіцерів на відстані 10 мм від внутрішнього кута вигину орнамента; для мічманів та прапорщиків — на відстані 10 мм від кута коміра.

5.2. НАРУКАВНІ ЗНАКИ

143. Нарукавні знаки розрізнення адміралів і офіцерів корабельного складу Військово-Морських Сил України — галуни золотистого кольору — відповідно до присвоєного військового звання носять:

адмірали — один широкий і три середніх;

віце-адмірали — один широкий і два середніх;

контр-адмірали — один широкий і один середній;

капітани 1 рангу — один широкий;

капітани 2 рангу — чотири середніх;

капітани 3 рангу — три середніх;

капітан-лейтенанти — два середніх і один вузький;

старші лейтенанти — два середніх;

лейтенанти — один середній і один вузький;

молодші лейтенанти — один середній.

Галуни нашиваються з зовнішнього боку обох рукавів паралельно їх нижнім краям довжиною 130 мм на парадно-вихідних, повсякденних тужурках та тужурках білого кольору (тільки для адміралів).

Ширина галунів: широкого — 30 мм; середнього — 13 мм; вузького — 6 мм.

Відстань від низу рукава тужурки до нижнього краю першої галунної нашивки — 100 мм, відстань між галунними нашивками — 5 мм.

Для адміралів над галунами нашивається стилізоване зображення малого герба України золотистого кольору висотою 30 мм, яке облямоване двома гілками золотистого кольору. Відстань від верхнього краю верхнього галуна до низу малого герба України — 30 мм. Для офіцерів — ромб золотистого кольору із стороною 40 мм, який кутом спирається на нижній край верхнього галуна.

144. Нарукавні знаки військовослужбовців Збройних Сил України, вихованців військових ліцеїв і військових оркестрів встановлюються:

для військовослужбовців Збройних Сил України (крім Військово-Повітряних Сил України, авіації Сил Протиповітряної оборони України, аеромобільних військ Збройних Сил України і Військово-Морських Сил України) та вихованців військових ліцеїв — малинового кольору;

для військовослужбовців Військово-Повітряних Сил України, авіації Сил Протиповітряної оборони України та аеромобільних військ Збройних Сил України — блакитного кольору;

для військовослужбовців Військово-Морських Сил України, морської піхоти Військово-Морських Сил України — чорного кольору.

Нарукавні знаки носять:

генерали, адмірали, офіцери, прапорщики, мічмани — на повсякденній утепленій куртці, парадно-вихідному мундирі, повсякденному кітелі та куртці повсякденній шерстяній;

курсанти військово-навчальних закладів, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, військовослужбовці строкової служби, вихованці військових ліцеїв і військових оркестрів та військові будівельники — на парадно-вихідній куртці зимовій (літній) та бушлаті. Військовослужбовці аеромобільних військ Збройних Сил України та морської піхоти Військово-Морських Сил України, крім того, — на польовій утепленій (десантній, польовій) куртці камуфльованого кольору.

Нарукавний знак нашивається:

з зовнішнього боку лівого рукава повсякденної утепленої куртки, парадно-вихідного мундира, повсякденного кітеля, куртки повсякденної шерстяної, парадно-вихідної куртки зимової і парадно-вихідної куртки літньої — на відстані 120 мм від верхньої точки рукава;

на кишені лівого рукава польової утепленої (десантної, польової) куртки камуфльованого кольору (у аеромобільних військах Збройних Сил України та морській піхоті Військово-Морських Сил України).

145. Нарукавні знаки по курсах навчання курсантів військово-навчальних закладів Збройних Сил України у вигляді кутів з галуна золотистого кольору у курсантів військово-навчальних закладів Військ Повітряної оборони — на сукні блакитного кольору; у курсантів військово-морських навчальних закладів — на сукні чорного кольору; у решти курсантів — на сукні кольору полину нашиваються на зовнішньому боці лівого рукава парадно-вихідної куртки зимової (літньої), бушлата на відстані 10 мм нижче нарукавного знака військовослужбовців Збройних Сил України.

 

6. НОСІННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ, ОРДЕНСЬКИХ СТРІЧОК І СТРІЧОК МЕДАЛЕЙ НА ПЛАНКАХ ТА ІНШИХ ЗНАКІВ ВІДЗНАКИ НА ВІЙСЬКОВІЙ ФОРМІ ОДЯГУ

146. Носіння орденів, медалей і нагрудних знаків України військовослужбовцями Збройних Сил України на військовій формі одягу буде визначено окремими наказами Міністра оборони України, по мірі їх затвердження.

Ордени та медалі, орденські стрічки та стрічки медалей колишнього СРСР та інших держав військовослужбовці Збройних Сил України носять за власним бажанням після орденів і медалей України і відповідно до вимог розділу 5 наказу Міністра оборони СРСР № 250 від 4.03.88 р.

147. Знаки особливої відзнаки — медаль «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу і золота медаль «Серп і Молот» Героя Соціалістичної Праці, а також нагрудний знак «Льотчик-космонавт СРСР» носять при всіх формах військового одягу, за винятком літньої парадно-вихідної (в сорочці), літньої повсякденної (в куртці літній чи в сорочці), польової та робочої форми одягу і відповідно до вимог розділу 5 наказу Міністра оборони СРСР № 250 від 4.03.88 р.

148. Генерали армії України при парадній і парадно-вихідній формі одягу носять на галстуці знак відзнаки генерала армії України — «Зірка генерала армії України».

149. При парадно-вихідній і повсякденній формі одягу замість орденів та медалей носять орденські стрічки і стрічки медалей на планках, а також знаки відзнаки і нагрудні знаки.

При парадно-вихідній (в сорочці), повсякденній (в куртці повсякденній шерстяній чи сорочці), польовій і робочій формах одягу орденські стрічки, стрічки медалей на планках та нагрудні знаки не носять.

150. Орденські стрічки і стрічки медалей на планках носять з лівого боку на грудях так, щоб:

на відкритому двобортному мундирі (кітелі, тужурці), а також на парадно-вихідному мундирі і повсякденному кітелі військовослужбовців-жінок, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу, верхній край верхнього ряду стрічок знаходився нижче рівня кута лацкану на 70 мм;

на відкритому однобортному кітелі офіцерів, прапорщиків нижній край нижнього ряду стрічок розміщувався впритул з верхнім краєм клапану нагрудної кишені;

на парадно-вихідній куртці літній курсантів, військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, військовослужбовців строкової служби, нижній край нижнього ряду стрічок розміщувався впритул з верхнім краєм клапану нагрудної кишені.

При носінні двох і більше орденських стрічок і стрічок медалей на планках вони закріплюються в один ряд на загальній планці справа наліво, але не більше чотирьох. Стрічки, які не вміщаються на одній планці, переносяться на другу і т. д. і прикріплюються нижче першої.

151. Нагрудний знак про закінчення військово-навчального закладу носять по центру над правою нагрудною кишенею, нижній край якого доторкується до клапану кишені. При наявності у військовослужбовця нагрудних знаків двох і більше військово-навчальних закладів носять тільки один нагрудний знак.

Нагрудний знак про закінчення цивільного вищого навчального закладу (університету, інституту) дозволяється носити при відсутності нагрудного знака про закінчення вищого військово-навчального закладу на його місці.

 

Заступник Міністра оборони України

по тилу — начальник тилу Збройних

Сил України

генерал-полковник Г. МІХАЙЛІЧЕНКО


 

ПОЛЬОВЕ СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ СОЛДАТІВ ТА СЕРЖАНТІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

1. До складу комплекту польового спорядження входять такі речі:

Назва речей

 

 

Кількість речей

для автоматника

для кулеметника ручного кулемета

Ремінь поясний

Лямка плечова

Сумка гранатна

Чохол для фляги

Чохол для малої лопати

Сумка для магазинів до автомата

Сумка для магазинів до ручного кулемета

Сумка для магазинів до ручного кулемета з плечовим ременем (видається автоматнику за вказівкою командира)

Мішок речовий

Чохол для захисних панчіх і рукавичок

1

1

1

1

1

1

-

 

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

 

-

1

1

Примітка. У комплект спорядження для сержантів і солдатів інших видів Збройних Сил України входять зазначені вище речі із змінами відповідно до належної їм зброї, згідно зі штатним призначенням.

2. Збирання і надягання спорядження здійснюється у такій послідовності:

на поясний ремінь надягають плечову лямку і предмети спорядження, як показано на малюнках;

припасовують за зростом довжину поясного ременя і плечової лямки так, щоб петля наспинного ременя розміщувалась посередині талії, а фігурна рамка лямки — у заглибленні між лопатками;

укладають боєприпаси, гранати, малу лопату, флягу у відповідні чохли і сумки;

при необхідності прикріплюють складений у скатку плащ-намет наспинним ременем плечової лямки, пропустивши кінці ременя у петлі плащ-намета;

одягають спорядження.

Чохол з захисними панчохами і рукавичками пристібають до поясного ременя праворуч позаду (за чохлом з лопатою) за вказівкою командира.

3. Складання плащ-намета здійснюється у такій послідовності: складають плащ-намет вчетверо (перегинаючи уздовж і впоперек) лицьовим боком назовні так, щоб петлі, які пришиті на нижньому його куті, були з зовнішнього боку полотна;

складене полотно перегинають двічі і потім згортають так, щоб петлі були з зовнішнього боку скатки.

4. У речовий мішок кладуть:

плащ-намет (у тих випадках, коли він не використовується);

запасні онучі;

казанок з вкладеними в нього кухлем і ложкою;

бойовий раціон продовольства (або сухий пайок);

стальний шолом (в тих випадках, коли він не використовується);

туалетне приладдя, рушник і речі господарського вжитку — в кишеню речового мішка.

Захисний плащ, захисні панчохи і рукавички поміщати у речовий мішок забороняється.

5. Речовий мішок військовослужбовцями не носиться, а перевозиться і зберігається в польових умовах в бойових і транспортних машинах, в місцях, визначених командиром.

6. Предмети польового спорядження зберігаються в підрозділах зібраними на поясному ремені без боєприпасів.

Спорядження підлягає періодичному огляду, розбиранню і чистці з усуненням виявлених недоліків.

7. Індивідуальні медичні засоби подання першої допомоги носять: індивідуальну аптечку — в лівій нагрудній кишені літньої польової

(десантної) куртки (при літній і зимовій формі одягу);

індивідуальні перев'язочні пакети — в нарукавних кишенях відповідно літньої чи утепленої польової куртки;

засоби знезаражування індивідуальних запасів води — в правій накладній кишені відповідно літніх чи утеплених польових брюк;

індивідуальний протихімічний пакет носять у сумці протигаза.

Начальник Центрального речового управління тилу Збройних Сил України

полковник Р. ПАЗЯК

[Догори]