На головну сторінку

 

Олександр Муравйов

начальник Відділу військової символіки

та геральдики Генерального штабу ЗС України

 

Емблема військового резерву Збройних Сил України

 

Надруковано: Знак. – 2012. – Ч. 56. – С. 10.

    

 Починаючи з 2007 р. в Україні функціонує принципово новий вид виконання військового обов’язку в запасі – служба у військовому резерві. Її проходять на добровільній основі військовозобов’язані, придатні до військової служби за станом здоров’я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у ньому. За задумом керівництва Міністерства оборони України, при переході до професійної армії резервісти повинні стати з’єднувальною ланкою між Збройними Силами і цивільною частиною суспільства. Вони роблять внесок у справу збереження мотивації до збройного захисту Батьківщини і поглиблюють усвідомлення взаємозв’язку між військовими та цивільним суспільством.

На початок 2012 р. у військовому резерві ЗС України  налічувалося 1700 резервістів, до кінця року їхня чисельність має зрости до 2700 осіб. Заплановане збільшення чисельної резервістів зумовило потребу у проведенні рекламно-агітаційних заходів. Вивчення досвіду ряду зарубіжних країн засвідчило використання під час проведення агітаційних кампаній рекламно-агітаційної продукції з символікою резерву збройних сил. Виходячи з цього 14 листопада 2011 р. тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Володимир Аскаров звернувся до начальника Відділу військової символіки та геральдики Генерального штабу ЗС України з проханням надати допомогу в розробці символіки військового резерву ЗС України.

Малюнок емблеми військового резерву ЗС України, розроблений фахівцями Відділу, 13 січня 2012 р. затвердив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенант Володимир Замана.

Емблема військового резерву ЗС України має вигляд круга синього кольору з кантом золотого (жовтого) кольору. У центрі зображено круглий щит Княжої доби червоного кольору з окуттям золотого (жовтого) кольору. На щиті розміщено поясне зображення воїна Княжої доби золотого (жовтого) кольору в кольчузі та шоломі, який тримає спис та сурмить у ріг.  По колу розміщено написи “ВІЙСЬКОВИЙ РЕЗЕРВ” (зверху) та “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ” (знизу) літерами золотого (жовтого) кольору. Написи розділено двома хрестами золотого (жовтого) кольору, які повторюють за формою хрест, покладений в основу емблеми ЗС України.

Cиній колір круга та золотий (жовтий) колір канта є кольорами Державного Герба та Державного Прапора України. Щит Княжої доби символізує захист Батьківщини та глибоке історичне коріння Українського війська. Воїн, що сурмить у ріг, символізує призов на військову службу.