На головну сторінку

 

Максим Хорошунов
(Київ)

 

Пропозиції щодо службових прапорів для Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Надруковано: Знак. – 2015. – Ч. 65. – С. 10-11.

Тематика службових прапорів у Збройних Силах України вже давно відома та має різні форми свого прояву. Знайшла вона своє місце й у Військовій службі правопорядку Збройних Сил України (ВСП ЗСУ).
Вперше про цей елемент символіки для ВСП згадано у книзі автора “Військова служба правопорядку: символіка на рубежі десятиліть” (див.: Знак. – 2014. – Ч. 63). Там згадується лише про два проекти службових прапорів, які розроблялись окремо та створювались за ініціативи керівників структурних підрозділів. Проте з часом розробниками було вирішено значно розширити кількість таких прапорів та розробити цілий комплекс цієї символіки для всієї Військової служби правопорядку.
Так, в основі службових прапорів ВСП покладений базовий зразок Бойового Прапора військової частини (з’єднання) Збройних Сил України. Проте розміри полотна службового прапора менші за його “бойового” аналога, і складають 100х100 см (із запасом для прикріплення до древка). Лицьові сторони службових прапорів ВСП різняться відповідно приналежності до підрозділу. Так, для Головного управління ВСП, на лицьовій стороні службового прапора розміщений малюнок емблеми Військової служби правопорядку у Збройних Сил України на тлі золотих променів, які по три розходяться від центра між сторонами знака. Як і Бойовий Прапор, його службовий аналог по периметру має лиштву, обшиту золотим кантом та написи “ЗА УКРАЇНУ” зверху та “ЗА ЇЇ ВОЛЮ” знизу. Інші елементи лицьової сторони службового та Бойового прапорів також збігаються. При цьому лицьова сторона однакова для всіх службових прапорів ВСП, окрім Центру спеціального призначення ВСП ЗСУ.
Зворотна сторона службових прапорів схожа з лицьовою. Проте замість емблеми ВСП на них розміщені малюнки нагрудних знаків те елементи зображень нарукавних емблем частин, яким вони належать. Так, для Головного управління ВСП ЗСУ – зворотна сторона прапора містить малюнок нагрудного знака військовослужбовців Головного управління ВСП ЗСУ у центрі, та написи “ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” (зверху) і “ПРОФЕСІОНАЛІЗМ” (знизу) по периметру відповідно (мал. 1). Для Центрального управління ВСП ЗСУ по місту Києву та Київській області і Територіальних управлінь ВСП пропонується єдиний зразок службового прапора, який змінюватиметься лише за малюнком нагрудного знака, точніше, гербом міста де розташуванні управління (наприклад: Північне територіальне управління ВСП ЗСУ; мал. 2). При цьому написи “ЧЕСТЬ І ЗАКОН” зверху та “ПРОФЕСІОНАЛІЗМ” знизу залишаються єдиними для всіх прапорів цього рівня.
Рангом нижче – службові прапори для зональних відділів та відділень, які базуються на той самий зразок службового прапора, що і Головне управління ВСП разом з управліннями ВСП у регіонах. Різниця лише у малюнку нагрудного знака та написах. Якщо малюнки знаків також змінюються відповідно до герба міста, де розташовані підрозділи, то гасла “ЗАКОННІСТЬ” зверху та “ПРИНЦИПОВІСТЬ” знизу на зворотному боці прапорів єдині для всіх (приклад: Харківський зональний відділ ВСП ЗСУ; мал. 3).
Окремо в системі службових прапорів передбачені полотна для окремих структурних підрозділів, до яких належать: Центр спеціального призначення, Навчальний центр (або курси, які можуть бути створені замість вже розформованого навчального закладу) та Дисциплінарна частина. Останні два – аналогічні службовим прапорам управлінь та зональних відділень ВСП. Різниця полягає лише у малюнку на зворотній стороні. Для Навчального центру ВСП ЗСУ – це проект нереалізованого пам’ятного нагрудного знаку військовослужбовців частини (мал. 4). А для Дисциплінарної частини – центральний елемент не впровадженої нарукавної емблеми, яка так і залишилась на папері (мал. 5). При цьому написів на звороті прапорів не передбачено.
Для Центру спеціального призначення: на лицьовій стороні службовий прапор містить композицію реалізованої нарукавної емблеми, розміщену на чорному тлі. По периметру – написи девізу, розроблені у частині: “ЗА ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ” (зверху) та “ЗА ВІРУ І ВІРНІСТЬ” (знизу). На зворотному боці прапора – малюнок, в основі якого покладений нереалізований проект нагрудного знака військово-службовців підрозділів спеціального призначення ВСП ЗСУ (мал. 6). На додачу, як і у Бойового Прапора, на зворотній стороні службових прапорів ВСП по кутах розміщені емблеми ВСП ЗСУ, які вказують на приналежність прапорів до цієї служби.
Таким чином, розроблена система службових прапорів може гармонійно увійти до системи символіки військового відомства та стати хорошим прикладом для наслідування іншими структурними формуваннями Збройних Сил України.