На головну сторінку

 

Максим Хорошунов (Київ)

Беретний знак для військових правоохоронців

Надруковано: Знак. – 2018. – Ч. 74. – С. 10-11.


Український військовий однострій продовжує стрімко розвиватись. Одним із головних результатів цього розвитку стало підписання наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 р. № 606 “Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв”. Серед численних новацій, які містить цей документ, варто відзначити берет, беретний знак та емблеми на комір для повсякденної форми одягу військовослужбовців Військової служби правопорядку у ЗС України. Проте, запровадити згадані предмети у цьому вигляді було дуже непросто.
Про реформування військової форми одягу в суспільстві почали говорити ще у 2015 р. Своєрідним підсумком обговорення став альбом малюнків предметів однострою та знаків розрізнення військовослужбовців ЗС України, який 5 липня 2016 р. затвердив Президент. Альбом підготувала група волонтерів на чолі з ведучим 5-го каналу Віталієм Гайдукевичем. З-поміж іншого в ньому містилось зображення беретного знака та емблем на комір для військовослужбовців ВСП. Однак ці малюнки у військових колективах не сприймали через відсутність розуміння призначення підписаного альбому та його місце у законодавстві України[1]. Адже відповідно до статті 7 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” зразки військової форми одягу та загальні вимоги до знаків розрізнення військовослужбов-ців розробляються та затверджуються Міністерством оборони. Відтак саме наказ Міністерства оборони мав ввести нові елементи військового однострою.
Розробку проекту наказу здійснювало Головне управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення (ГУ РСМЗ) ЗС України. До червня 2017 р. документ був готовий і розісланий на погодження до органів управління та структурних підрозділів, яких він стосувався, у т. ч. і до Головного управління ВСП.
Проектом наказу передбачалося затвердити беретний знак, вміщений в альбомі (мал. 1). Емблеми на комір виглядали аналогічно – різниця полягала лише в розмірах. Як знак, так і емблеми, мали бути жовтого металу. Слід зауважити, що на той момент беретний знак вже почало виготовляти приватне підприємство “Герольдмайстер”. Колір берета планувався темно-оливковий, як у “загального” берета Сухопутних військ. Цікаво, що згідно альбому, підписаному 5 липня 2016 р., ВСП належав малиновий берет.
До проекту наказу Головне управління ВСП висловило ряд суттєвих зауважень. По-перше, темно-оливковий колір берета для Служби правопорядку був неприйнятним, оскільки не відповідав світовій практиці. Адже на сьогодні більш ніж у двадцяти країнах світу та майже в усіх країнах-членах НАТО військовослужбовці військової поліції носять червоні берети різних відтінків. По-друге, в основі беретного знака лежала багатопроменева зірка, аналогічна тій, що становить емблему Національної поліції України.
З огляду на викладені вище зауваження і враховуючи той факт, що ЗС України перебувають на етапі реформування, в процесі чого відбудеться перетворення Військової служби правопорядку на Військову поліцію, розробникам запропонували ряд змін. Зокрема, берет зробити червоним або світло-червоним. Використання червоного кольору дозволяло перейняти традиції підрозділів військової поліції провідних країн світу та долучити до їх числа військовослужбовців ВСП. Що ж до беретного знака, то визнавалося доцільним взяти за основу багатопроменеву зірку білого металу з 8 великими, а між ними – 24 малими променями. Як відомо, ця зірка є частиною наявного комплексу символіки ВСП, який погоджений Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України і затверджений наказом Міністра оборони України від 12 березня 2004 р. № 81. До листа на адресу ГУ РСМЗ додавалися малюнки беретного знака (мал. 2), червоного берета та емблем на комір.
Однак враховувати зауваження та вносити зміни до проекту наказу його розробники не поспішали. Враховуючи значний вплив групи волонтерів В. Гайдукевича, які позиціонують себе як спеціалісти з військової символіки, брак відповідного досвіду та знань у фахівців ГУ РСМЗ, останні вирішили зібрати 17 липня 2017 р. свого роду “круглий стіл”. На ньому планувалося обговорити з представниками зацікавлених структурних підрозділів зауваження, які вони надали. Представників структурних підрозділів попросили взяти із собою на засідання підписані відповідними посадовими особами аркуші погодження, які не містили б зауважень. Натомість усі висловлені зауваження пообіцяли врахувати.
В результаті обговорення позиція Головного управління ВСП була прийнята. Єдине застереження стосувалося берета. Оскільки червоний берет повинні носити також артилеристи, військовослужбовців ВСП мала відрізняти чорна підкладка під беретним знаком. За приклад правили збройні сили Нідерландів. Згадане застереження було прийнято представником Головного управління ВСП, присутнім на зібранні.
Проте і це не означало завершення роботи над новими знаками розрізнення військових правоохоронців. Буквально через тиждень неофіційними каналами зв’язку група волонтерів надіслала до Головного управління ВСП новий малюнок беретного знака. На думку авторів малюнка, цей варіант краще гармонував з іншими беретними знаками. Важливо, що колір знака знов став жовтим. Одночасно відповідне зображення включили до проекту наказу.
У Головному управлінні ВСП пропозицію відкинули. Адже незрозуміло, навіщо було влаштовувати “круглі столи”, якщо волонтери самостійно вирішують кому і що носити. А головне – ігнорують усі процедури погодження документів і напряму працюють з ГУ РСМЗ, фахівці якого беззастережно їх слухаються. У відповідь до ГУ РСМЗ знову був надісланий малюнок беретного знака, який погодив начальник Військової служби правопорядку у ЗС України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку ЗС України генерал-майор Ігор Криштун. Однак у ГУ РСМЗ фактично відмовились дослухатись до керівництва ВСП. Врахували лише думку щодо кольору беретного знака та емблем на комір, який змінили із жовтого на білий (мал. 3). Єдине що вже не викликало протиріч – це колір берета. У кінцевому підсумку він був визначений як світло-червоний і без чорної підкладки. Подальші намагання ВСП затвердити беретний знак власної розробки були марними. Зображення, створені групою волонтерів, увійшли в додаток до наказу Міністерства оборони від 20 листопада 2017 р. № 606.
Очевидно, що всі ці процеси, ініціатором яких виступало Головне управління ВСП, дозволили Службі правопорядку хоч якось відстояти свою позицію під час реформи військового однострою і стати чи не єдиним військовим колективом, який зберіг власну ідентичність і традиційну символіку. Цей факт мав би бути прикладом для усіх видів та родів ЗС України, які зараз перебувають на етапі глибокого реформування.Примітки:
1 Див.: Хорошунов М. Новий однострій – нові підходи // Знак. – 2016. – Ч. 70. – С.10.