На головну сторінку

 

Микола Чмир

заступник начальника відділу

військової символіки та геральдики

Генерального штабу ЗС України

  

Символіка Військового коледжу сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”


Надруковано: Знак. – 2011. – Ч. 53. – С. 8-9.


 


Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”) створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 467 “Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”. Створення коледжу відбулося шляхом переформування Центру підготовки сержантів Збройних Сил України, що існував з 1 грудня 2008 р.
За своїм освітнім статусом коледж є вищим навчальним закладом ІІ-го рівня акредитації, призначеним для підготовки військовиків професійного сержантського (старшинського) складу всіх видів ЗС України. У складі коледжу є два відділення. На першому відділенні здійснюється підготовка професійних сержантських кадрів з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за спеціальністю “Адміністрування у військових підрозділах батальйон (рота)”. Термін підготовки – 2,5 роки. Випускники коледжу можуть обіймати посади головного сержанта роти, головного старшини батальйону. На другому відділенні сержанти проходять курси перепідготовки на посади вищого рівня (полк – бригада – корпус – вид Збройних Сил – Генеральний штаб ЗС України) терміном до 6 місяців.
Комплекс символіки Військового коледжу сержантського складу НТУ “ХПІ” побудовано за зразком 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗС України . Відповідно, символікою коледжу є герб, нарукавна емблема та пам’ятний нагрудний знак “Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Малюнки герба і нарукавної емблеми 27 грудня 2010 р. затвердив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Григорій Педченко.
Герб військового коледжу: У зеленому полі три золоті вузькі крокви (шеврони); над ними –два срібні схрещені мечі, праворуч від яких такі ж два схрещені якорі, ліворуч – такий же меч вістрям угору з крилами; під шевронами – срібна розгорнута книга, над якою сходить золоте сонце. Щит увінчує сталевий лицарський шолом, повернутий вправо і вкритий зеленим наметом із золотим підбиттям. На шоломі – зелено-золотий бурелет. На зеленій стрічці під щитом девіз золотом: НАВЧАЄМО ЛІДЕРСТВУ (мал. 1).
Зелений колір щита відповідає кольору щита герба Харкова і символізує розташування коледжу в цьому місті. Шеврони є традиційною, загальновизнаною ознакою сержантського (старшинського) складу . Крім того, шеврони використовуються в якості елементів знаків розрізнення військових звань військовиків професійного сержантського складу ЗС України, затверджених начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗС України 05-06 лютого 2009 р. Погони з новими знаками розрізнення першими одягнули випускники Центру підготовки сержантів ЗС України, на базі якого невдовзі було створено коледж . Схрещені мечі, меч з крилами та схрещені якорі уособлюють підготовку сержантського (старшинського) складу для усіх видів Збройних Сил. Розгорнута книга вказує на специфіку коледжу як навчального закладу, сонце є одним з символів військової освіти. Нарукавна емблема військового коледжу повторює щит його герба, доповнений кантом срібного (білого) кольору.
Пам’ятний нагрудний знак “Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (мал. 2) засновано наказом Міністра оборони України від 17 червня 2010 р. № 322 “Про встановлення системи пам’ятних нагрудних знаків військових коледжів сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України”. Згідно з положенням, право на носіння знака мають військовики, які закінчили коледж, а також військовики його постійного складу. При цьому випускники коледжу носять нагрудні знаки з правого боку грудей по центру кишені, а військовики постійного складу – з лівого боку. При носінні військовиками постійного складу коледжу нагрудного знака на кітелі, куртці та кітелі морської піхоти він розміщується на шкіряній підкладці, що кріпиться до ґудзика, яким застібається клапан кишені. Якщо військовик, котрий закінчив коледж, призначається на посаду його постійного складу, він продовжує носити знак на правому боці грудей.
Пам’ятні нагрудні знаки військових коледжів, встановлені згаданим вище наказом Міністра оборони, побудовано за єдиною схемою. В основі усіх знаків лежить прямий рівносторонній хрест жовтого металу, покритий емаллю відповідного кольору. Кінці хреста оформлено у вигляді розкритої книги. На верхньому промені хреста зображено три шеврони вістрям угору, на нижньому промені розміщено напис, що вказує на рік створення того чи іншого коледжу.
Хрест пам’ятного нагрудного знака “Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” має білий колір, який асоціюється з академічною освітою. Тим самим підкреслюється, що Військовий коледж сержантського складу НТУ “ХПІ” займає особливе місце у системі військових коледжів ЗС України як своєрідна “сержантська академія”. Червоний давньоруський щит у центрі хреста уособлює захист Батьківщини та глибокі історичні традиції Українського війська. Схрещені мечі, сокіл з пропелером в лапах і якір відображають види Збройних Сил. Лавровий вінок, на який накладено хрест, символізує славу.
Військовий коледж сержантського складу НТУ “ХПІ” став першим військовим навчальним закладом ЗС України, що має комплекс офіційної символіки.