На головну сторінку

 

Микола Чмир (Київ)

Розпізнавальний знак літальних апаратів авіації Української Держави (1918 р.)

 Надруковано: Знак. – 2016. – Ч. 70. – С. 9-10.

 

Висвітлюючи історію української військової авіації періоду Перших визвольних змагань, дослідники не могли обійти увагою розпізнавальні знаки на літальних апаратах. Вже у період між двома світовими війнами відомості про них вміщували в статтях, присвячених авіації Галицької Армії[1]. Ці відомості доповнюються у дослідженнях, опублікованих після Другої світової війни[2]. Крім того, робилися спроби узагальнити наявні дані про розпізнавальні знаки авіації всіх українських державних утворень 1917-1920 рр.[3] Інтерес до теми виявляли також англомовні періодичні видання, що подають інформацію про символіку на літаках та гелікоптерах[4]. Про розпізнавальні знаки літальних апаратів згадують і сучасні українські дослідники – зазвичай у більш загальному контексті становлення та розвитку вітчизняної авіації 1917-1920 рр.[5] або авіації окремих державних утворень того часу[6].

Однак можна стверджувати, що питання українських розпізнавальних знаків вивчено не повністю. Так, розповідаючи про авіацію Української Держави, Я.Тинченко наводить замітку з газети “Киевская Мысль” за 13 травня 1918 р. В ній повідомлялося, що за розпорядженням інспектора повітряного флоту встановлюється новий значок для авіаторів: чорний герб України на білому квадраті[7]. Дату і номер розпорядження, а також малюнок значка”, замітка не містить.

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України нам пощастило натрапити на наказ по корпусному району ІІІ-го корпусу Української Армії від 16 серпня 1918 р. ч. 120. Ним оголошувався § 1 наказу по повітряному флоту на Україні від 30 квітня 1918 р. ч. 15. Текст цього параграфу був такий: “Позаяк ще дуже необхідно мати осібні малюнкі для Украінськоі авіаціі пропоную, щоб такого був герба Украіни на білому полі квадратові, а герба кольору чорного. Про це обявляю кому належить за для виконання”. Підпис: Військовий льотник Горшков[8]. Більше того, до наказу додавався малюнок[9]. Як видно з малюнка, середня частина Тризуба має цибулеподібну форму, характерну для періоду Української Держави. Подібного вигляду Тризуб прикрашав кокарду на головні убори військовиків, введену наказом Військовій Офіції від 6 червня 1918 р. ч. 207[10]. На думку А.Харука, вибір чорного кольору для розпізнавального знака можна пояснити тим, що цей колір вважався стандартним для розпізнавальних знаків авіації країн Четверного союзу[11]. Це припущення видається вельми слушним.

За розпорядженням, що надійшло до авіаційних частин наприкінці вересня 1918 р., чорні Тризуби належало наносити на крила лише тих літаків, які не мали жодних розпізнавальних знаків. Інші ж літаки мали зберігати знаки колишньої російської авіації (червоно-синьо-білі кокарди)[12].

Таким чином, нещодавно виявлений документ дає можливість встановити точну дату затвердження розпізнавального знака літальних апаратів авіації Української Держави та його зовнішній вигляд. Це дозволяє поглибити знання з історії авіаційної символіки часів Перших визвольних змагань.Примітки:

[1] Див., наприклад: Франко П. Летунський відділ У.Г.А. // Літопис Червоної Калини. – 1937. – Ч. 11. – С. 9-12.

[2] Фостаковський І. Летунство // Українська Галицька Армія. У 40-річчя її участи у визвольних змаганнях в 1918-1920 рр. (матеріяли до історії). – Вінніпеґ, 1958. – С. 217-240.

[3] Трембіцький В. Повітряна фльота Української Держави (1917-1920) // Вісті комбатанта. – 1988. – Ч. 2. – С. 57-62.

[4] Insignia. – 1998. – № 10. – P. 70-71; Insignia. – 1999. – № 12. – P. 131-133, 143.

[5] Харук А. Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр. – К., 2008. – 96 с.; Тинченко Я. Герої Українського неба. – К., 2010. – 200 с.

[6] Тинченко Я. Галицкая авиация. 1918-1920 // Старый Цейхгауз. – 2009. – № 3 (31). – С. 44-49.

[7] Тинченко Я. Герої Українського неба… – С. 18.

[8] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.3732. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 67.

[9] Там само. – Арк. 67зв.

[10] ЦДАВО України. – Ф. 1077. – Оп. 5. – Спр. 10. – Арк. 134; Зразок кокарди див.: Семотюк Я. Українські військові відзнаки. Ордени, хрести, медалі та нашивки. – Торонто, 1991. – С. 39.

[11] Харук А. Крила України… – С. 39.

[12] Там само.