На головну сторінку

 

Микола Чмир

заступник начальника відділу

військової символіки та геральдики

Генерального штабу ЗС України,

кандидат історичних наук

  

Хорошого майстра впізнають здалеку


Надруковано: Народна армія. – 2010. – 27 липня    Створення сучасної моделі Українського війська зумовлює потребу в опрацюванні зовнішнього вигляду професіонала-сержанта чи старшини, який би відповідав європейським зразкам. Одним із важливих кроків у цьому напрямку можна вважати впровадження системи пам'ятних нагрудних знаків військових коледжів сержантського (старшинського) складу, положення про які разом з описами та малюнками затверджено наказом Міністра оборони України від 17 червня 2010 р. за № 322.
    Відомо, що в Російській імперії перші нагрудні знаки військових навчальних закладів з'явилися у другій половині ХІХ ст. На відміну від знаків про закінчення цивільних університетів, що виготовлялися за єдиним зразком, знаки військових академій, училищ, кадетських корпусів мали оригінальний зовнішній вигляд. Їх основою найчастіше були хрест, зірка або вінок. Право на носіння знаків мали як випускники військових навчальних закладів, так і військовослужбовці постійного складу. Для самих випускників нагрудні знаки завжди були як пам'ять про навчання, а для постійного складу – як згадка про проходження служби у навчальному закладі. Цю практику успадкували держави, що утворилися після розпаду Російської імперії: Польща, Латвія, Естонія, Фінляндія. Не стала тут винятком й Україна – у період існування Збройних Сил Української Держави та Української Народної Республіки наказами вищої військової влади було встановлено низку нагрудних знаків військових навчальних закладів, державні символи в яких зазвичай поєднувалися з елементами, пов'язаними з добою Козаччини: булавою, бунчуком, шаблею чи прапором.
    Відповідно до положень, затверджених наказом Міністра оборони України від 17 червня 2010 року, право носіння пам'ятних нагрудних знаків військових коледжів мають військовослужбовці, які закінчили відповідні коледжі, а також військові постійного складу цих навчальних закладів. При цьому випускники носять нагрудні знаки праворуч по центру кишені, а військовослужбовці постійного складу – з лівого боку. При носінні військовослужбовцями постійного складу коледжу нагрудного знака на кітелі, куртці та кітелі морської піхоти він розміщується на шкіряній підкладці, що кріпиться до ґудзика, яким застібається клапан кишені. Якщо ж військовослужбовець, який закінчив коледж, призначається на посаду його постійного складу, він продовжує носити знак на правому боці грудей.
    Пам'ятні нагрудні знаки військових коледжів розроблено за єдиною схемою, але при цьому вони чітко розрізняються між собою. В основу нагрудних знаків покладено хрест, кінці якого оформлено у вигляді розкритої книги, що свідчить про статус коледжів як навчальних закладів. Колір хреста відповідає тому, який традиційно пов'язують з певним видом Збройних Сил чи родом військ. Так, блакитний колір хреста пам'ятного нагрудного знака "Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба" свідчить про належність до Повітряних Сил. Колір хреста пам'ятного нагрудного знака "Військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова (місто Севастополь)" – синій.
    Три пам'ятні нагрудні знаки мають хрест чорного кольору: "Військовий коледж сержантського складу Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (місто Львів)", "Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", "Військовий коледж сержантського складу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка". Річ у тім, що чорний колір є традиційним для технічних та спеціальних військ (автомобільні і дорожні війська, війська зв'язку, інженерні, війська РХБ-захисту). Білий колір хреста нагрудного знака "Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" асоціюється з академічною освітою. У такий спосіб підкреслюється, що Військовий коледж сержантського складу НТУ "ХПІ" посідає особливе місце у системі військових коледжів ЗС України як своєрідна сержантська академія.
    У центрі хреста розташований герб міста, де знаходиться відповідний коледж (Львів, Харків, Севастополь, Полтава, Кам'янець-Подільський). Виняток становить лише пам'ятний нагрудний знак "Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". На цьому знакові в центрі хреста розміщено червоний давньоруський щит, що символізує захист Батьківщини та глибокі історичні традиції Українського війська. На щиті зображено поєднання схрещених мечів, сокола з пропелером в лапах і якоря, що символізує підготовку в коледжі сержантів та старшин для всіх видів ЗС України.
    На верхньому промені хреста зображено три шеврони вістрям догори, які є традиційною, загальновизнаною ознакою сержантського (старшинського) складу. Слово "шеврон", яке має французьке походження (chevron), буквально означає "кроква", або "дах". Щонайменше від XII ст. шеврон використовується в геральдиці як одна з так званих почесних геральдичних фігур, тобто таких фігур, які мають максимально просту форму. За легендою, шеврон зображався на гербі лицаря, який брав участь у взятті ворожого замку, міста чи будівлі. Таким чином, шеврони на лицарських гербах були визнаними символами честі. Можливо, саме тому, починаючи з XVIII ст. шеврони стали знаками розрізнення на форменому одязі - спочатку як відзнаки за довготривалу службу та належну поведінку, а згодом ними стали позначати військові звання сержантського (старшинського) складу. Шеврон є одним із елементів знаків розрізнення військовослужбовців професійного сержантського складу ЗС України, малюнки яких були затверджені начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗС України в лютому 2009 року. На нижньому промені хреста міститься напис, що вказує на рік створення відповідного коледжу.
    Між сторонами хреста чи на його бокових променях розміщено елементи, що відображають рід військ, до якого належать випускники коледжів, або їхню спеціальність. Так, на пам'ятному нагрудному знаку "Військовий коледж сержантського складу Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (місто Львів)" присутні зображення половини шестерні, молотка, гайкового ключа та коліс з крилами. Колеса з крилами свідчать про напрям підготовки сержантів (автомобільний транспорт), а шестерня, молоток і гайковий ключ – про їхню спеціальність (обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів). Пам'ятний нагрудний знак "Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба" прикрашають стилізовані крила, схрещені молоток та гайковий ключ – символи інженерно-авіаційної служби. Якорі на пам'ятному нагрудному знакові "Військово-морський коледж старшинського складу Академії Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова (місто Севастополь)" чітко вказують на військово-морську специфіку коледжу.
    Лаконічно, але виразно відображено підготовку сержантів-зв'язківців на пам'ятному нагрудному знакові "Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Адже
блискавки - давній символ військ зв'язку, виникнення якого пов'язано з іскровим радіотелеграфом. Пам'ятний нагрудний знак "Військовий коледж сержантського складу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка" поєднує символи інженерних військ (башта, сокири, гренада з палаючим вогнем) та військ РХБ-захисту (схема радіоактивного розпаду на тлі бензольного кільця). Справа в тому, що коледж готує сержантів для обох родів військ. На пам'ятному нагрудному знаку "Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" зображено лавровий вінок, що символізує славу.
    Однак наведені вище зразки нагрудних знаків не є обов'язковим елементом військової форми одягу. Військовослужбовці, яким надано право їх носити, при бажанні можуть придбати знаки за власні кошти. Отже, систему пам'ятних нагрудних знаків військових коледжів створено. На черзі – вищі військові навчальні заклади та військові ліцеї.