На головну сторінку

 

Микола Чмир (Київ)

  

Державна варта Подільської губернії Української Держави:

однострій та знаки розрізнення (1918 р.)

 

Надруковано: Знак. – 2015. – Ч. 67. – С. 7-9.

 Період існування Української Держави (квітень-грудень 1918 р.) був вельми продуктивним в плані розвитку форми одягу та знаків розрізнення. Крім військовиків Української Армії і Флоту власний однострій мали посадовці цивільних відомств (зокрема, Міністерства закордонних справ), а також особовий склад Державної варти. Хоча Державній варті присвячено низку публікацій, питання форми одягу в них не розглядаються[1]. Побіжні згадки містять лише праці з історії українського військового однострою, причому без посилань на джерела[2].

         На відміну від Військового міністерства, яке приділяло значну увагу формі одягу та знакам розрізнення[3], Міністерство внутрішніх справ УД почало займатися цією проблемою лише восени 1918 р. До того часу в кожній губернії її вирішували на власний розсуд та в міру своїх можливостей.

         На момент гетьманського перевороту в Україні існувала міська та повітова міліція, діяльність якої регулювала постанова Тимчасового Уряду від 17 (30) квітня 1917 р.[4] Згідно з Тимчасовим Положенням про міліцію, затвердженим цією постановою, міліція мала статус виконавчого органу державної влади на місцях, що перебуває в безпосередньому віданні земських та міських громадських управлінь. Пункт 8 положення зобов’язував усіх чинів міліції носити під час виконання ними службових обов’язків встановлену форму[5]. Однак який саме орган влади мав право встановлювати форму для міліції, положення не визначало.

Тимчасовою постановою Ради Міністрів, затвердженою Гетьманом 18 травня 1918 р., на зміну і доповнення постанови Тимчасового Уряду від 17 (30) квітня 1917 р. та розпорядження Центральної Ради, міську та повітову міліцію надалі, “до утворення відповідних законів”, належало іменувати Державною вартою[6]. Державна варта передавалася під владу і розпорядження в адміністративному відношенні губерніальним та повітовим старостам. Інспекторів міліції належало надалі іменувати інспекторами Державної варти, міських та повітових начальників міліції – міськими та повітовими начальниками Державної варти, їх помічників – помічниками міських і повітових начальників Державної варти, участкових (так у тексті – М.Ч.) начальників міліції – участковими начальниками Державної варти, їх помічників – приказними Державної варти, старших та молодших міліціонерів – старшими та молодшими Державними вартовими. Встановлювався новий порядок призначення, переміщення та звільнення посадових осіб. Постанову було опубліковано в газеті “Державний Вістник” № 10 за 5 червня 1918 р.[7] Необхідно підкреслити, що про однострій Державної варти в постанові не згадувалося.

         Відтак на нараді повітових старост Подільської губернії під головуванням губерніального старости С.Кисельова було висловлено загальне побажання щодо введення форменого одягу як для чинів адміністрації, так і для чинів Державної варти. Згодом, 31 липня 1918 р., С.Кисельов так доповідав про це товаришу Міністра внутрішніх справ: “І ось я, не зустрічаючи в законі про державну варту яких-небудь вказівок на обов’язковість тої чи іншої форми і не вважаючи у той же час можливим залишати посадових осіб варти, що потребують і нагляду за їх діяльністю і нагляду за їх поведінкою ввів ту форму, котра описана в наказі, що додається”[8].

         Йшлося, очевидно, про обіжник Подільського губерніального старости від 9 червня 1918 р. № 4336 до повітових старост, присвячений питанням організації виконання тимчасової постанови Ради Міністрів від 18 травня 1918 р.[9] В ньому, зокрема, зазначалося: “Признаваючи велике значіння в справі підіймання поважністи державноі варти і впроваджування порядку і спокію зовнішнйому виглядові іі, особливо маючи на увазі користь людности, яка могла-би легко находити серед товпи потрібних службових особ, признаю необхідним негайно, до видання урядом окремого закону, встановити слідуюче літне умундурування державноі варти Подільськоі губерніі […]”[10].

         Згідно обіжнику форму одягу вартових складали: літня гімнастерка захисного кольору або кольору небіленого полотна з металевими рівними ґудзиками; такого ж кольору штани; чорні високі чоботи або чорні справні обмотки; темно-синя або чорна шинель військового зразка з металевими рівними ґудзиками; кашкет (тулія такого ж кольору, як гімнастерка, околиця – блакитна з жовтими кантами). На тулії кашкета мала розміщуватися бляха з номером, на околиці – герб губернії (мал. 1). На гімнастерці та шинелі встановлювалося носіння плечових джгутів шириною 1/3 вершка (1 вершок – 4, 44 см) з двох конопляних або нитяних шнурів блакитного і жовтого кольору, з ґудзиком біля шиї. Комір шинелі прикрашали блакитні петлиці з жовтими кантами й ґудзиком. Спорядження складали пояс, портупея та кобура з жовтої шкіри. Озброєнням слугували револьвер (без шийного шнура, на ремені в кобурі), шашка й рушниця, причому у кінних вартових рушниця мала бути завжди, а у піших – в необхідних випадках.

         Для “вищих урядовців” (тобто начальницького складу) встановлювалося таке саме обмундирування, однак їм дозволялося, крім гімнастерки, носити кітелі та френчі військового зразка і штани “темного цвіту” з блакитними лампасами шириною 1/2 вершка. Ширина плечових джгутів становила 2/3 вершка, кожен джгут складався з двох джутів, встановлених для вартових. За допомогою кілець з брузументу на джгутах позначалися посади. Так, приказні мали носити 1 кільце, дільничні (в документі – “участкові”) начальники – 2, помічники повітових чи міських начальників – 3, повітові чи міські начальники – 4. Замість бляхи на кашкеті передбачалася “кокарда цівільного зразку” (мал. 2). Без сумніву, мова йшла про кокарду, встановлену у 1857 р. для чинів цивільного відомства Російської імперії. Вона відрізнялася від кокарди військовиків круглою формою та меншим розміром[11].

         Ґудзики та брузументні кільця для міської варти мали бути посріблені, для повітової – золочені; бляхи для міської варти білі, для повітової – жовті. Зазначалося також, що носіння форми є обов’язковим лише під час виконання службових обов’язків[12].

          Відсутність матеріалів, необхідних для виготовлення джгутів, зумовила необхідність заміни їх іншими наплічними знаками. З огляду на це 25 червня 1918 р. було видано обіжник Подільського губерніального старости № 230, який підписав помічник старости М.Лемені-Македон[13]. Цим обіжником носіння джгутів було скасовано, замість них встановлювалися погони синього сукна із жовтими кантами довкола. Ширина погона для вартових складала ½ вершка. По довжині розміщувався напис великими літерами “ДЕРЖ. ВАРТА”, нанесений білою (для міської варти) чи жовтою (для повітової варти) фарбою. Погон застібався на маленький кулястий ґудзичок: білого металу для міської варти, жовтого – для повітової (мал. 3). Старших вартових відрізняла поперечна брузументна нашивка біля ґудзичка (як у єфрейторів) – посріблена у міських, позолочена у повітових (мал. 4). Для начальників та їх помічників встановлювалися такі ж погони, але шириною ¾ вершка. Погон застібався на гладенький металевий ґудзичок малого розміру, нижню частину погона прикрашали металеві накладні літери “Д.В.”. Між ґудзичком та літерами вертикальним рядом розташовувалися посріблені зірочки: для помічників дільничних начальників (приказних) одна зірочка (мал. 5), дільничних начальників – дві (мал. 6), помічників повітових чи міських начальників – три (мал. 7), повітових чи міських начальників – чотири (мал. 8). Ґудзички та літери для міської варти мали бути посріблені, для повітової – позолочені. У разі неможливості придбати літери потрібного кольору, на перший час допускалося носіння таких, які є в продажу. Обмундирування Державної варти в місті та повітах належало закінчити в тижневий строк після отримання обіжника. В кінці документа зроблено приписку від руки: “Там, де виготовлені вже джгути, дозволяється їх доношувати”[14].

Отже, обіжники від 9 та 25 червня 1918 р. встановлювали однострій на основі похідного обмундирування колишньої Російської армії. Такий підхід був дуже практичним з точки зору організації забезпечення: на військових складах зберігалися відповідні запаси. Завдяки використанню предметів армійського зразка ця форма суттєво відрізнялася від однострою поліції царських часів. Певний вплив російського досвіду простежується лише в знаках розрізнення. Йдеться, зокрема, про герб губернії, а у вартових – також бляху з номером на кашкеті. Принцип розрізнення міської та повітової варти кольором металу (брузумента, фарби), очевидно, також був успадкований від царської поліції. Так, у 1884 р. класним чинам місцевої поліції були присвоєні погони за зразком поліції Санкт-Петербурга й Москви (існували з 1867 р.). Для міської поліції галун на погонах встановлювався срібний, для повітової (земської) – золотий[15]. Спроба запровадити наплічні знаки у вигляді джгутів могла бути зумовлена тим, що в поліції імперії їх носили городові та урядники (у решти чинів були погони)[16]. Однак російський вплив все ж не варто перебільшувати. По-перше, за царських часів, крім герба губернії, на головних уборах чинів поліції носилися військові кокарди: офіцерського або солдатського (для городових) зразка. Натомість в Державній варті Подільської губернії кокарду належало носити лише особам начальницького складу, причому ця кокарда була не військова, а цивільна. Використання цивільної кокарди було, ймовірно, пов’язано з тим, що начальницький склад варти не мав військових рангів – лише посади. Металева стрічка з номером городовими царської поліції носилася на околиці кашкета нижче герба, тоді як вартові державної варти мали носити бляху з номером на тулії. Наплічні знаки (джгути, згодом – погони) осіб начальницького складу хоча й відрізнялися від наплічних знаків вартових, однак не так сильно, як відрізнялися погони класних чинів російської поліції від джгутів городових та урядників. Оригінальним рішенням можна визнати напис на погонах вартових, а також літери Д.В.” на погонах осіб начальницького складу. В Російській імперії розміщення літер та цифр (т.зв. шифровок) на поліційних погонах не практикувалося.

Привертає увагу широке використання блакитного (синього) та жовтого кольорів. На жаль, документи не містять тлумачення цього кольорового сполучення. Можливо, воно відображало українські національні кольори, які на той час вже мали державний статус. А можливо, що просто використали кольори герба Подільської губернії: у лазуровому полі золоте сонце з шістнадцятьма променями, над ним хрест золотий[17]. Зауважимо, що обіжник від 9 червня 1918 р. написано українською мовою, тоді як обіжник від 25 червня 1918 р. – російською. Тож маємо черговий приклад вживання слова “блакитний” як українського відповідника російського слова “синий”[18].

У згаданій вище доповіді від 31 липня 1918 р. С.Кисельов зазначав: “Після обмундирування вартові і за зовнішнім виглядом і за відношенням до обов’язків служби стали незрівнянно вище і форма стала приваблювати на службу більшу кількість людей, що дає деякий простір вибору”[19]. Важко сказати, чи губерніальний староста мав на увазі тільки вартових м. Кам’янця-Подільського, де впровадження однострою могло бути здійснено відносно швидко, чи просто намагався додатково аргументувати своє рішення. У той же час документи свідчать, що забезпечення формою одягу виявилося справою непростою.

Велику проблему становила відсутність у продажу матеріалів, необхідних для виготовлення форми, або їх надто висока ціна. Останнє не давало можливості чинам варти вдягнутися навіть за власні кошти. Як повідомляв Гайсинський повітовий староста, вартові повіту “ходять обдерті і мають не гарний вид, а купити на своі гроші немають змоги бо дуже все дорого” (відношення від 24 червня 1918 р.)[20]. Так само було і у Вінниці (рапорт начальника міської варти від 27 червня 1918 р.)[21]. В Літинському повіті ситуація була дещо кращою. Нижні чини варти в більшості своїй були демобілізованими солдатами і вже носили захисні гімнастерки та шаровари. Необхідно було лише виготовити кашкети з бляхами й гербами та наплічні знаки. Натомість класні чини мали тільки цивільний одяг, жоден з предметів якого не підходив до встановленої форми. Відтак вони потребували грошової допомоги на придбання одностроїв (доповідь начальника повітової варти від 3 липня 1918 р.)[22]. Як зазначалося вище, на військових складах, розташованих на території губернії, зберігалися запаси обмундирування Російської армії та матеріали для його виготовлення. Однак спроби отримати їх навіть за оплату попервах не увінчалися успіхом через категоричну заборону головного інтенданта відпускати речове майно не військовим частинам[23]. Лише 22 липня 1918 р. губерніальний комендант на Поділлю повідомив С.Кисельову про дозвіл головного інтенданта на відпуск за гроші речей для повітових вартових сотень. Для цього належало надіслати губерніальному інтенданту вимогові відомості в трьох примірниках[24]. Очевидно, питання не було вирішене, оскільки 11 вересня 1918 р. губерніальний староста надіслав телеграму командиру ІІ корпусу з проханням дозволити терміновий відпуск зі складів предметів обмундирування на три тисячі чоловік для забезпечення варти[25].

Судячи з документів, закінчити обмундирування Державної варти в тижневий строк після отримання обіжника № 230 вдалося не всюди. Станом на серпень 1918 р. обмундированими за встановленою формою були вартові Гайсинського (донесення повітового старости від 13 серпня)[26] та Ушицького (донесення повітового старости від 20 серпня)[27] повітів. У той же час начальник Ямпільської повітової варти 3 вересня 1918 р. доповідав інспектору Державної варти губернії, що особи, які приймаються до варти, в більшості випадків не мають хоча б стерпного одягу, а заготівля для них обмундирування неможлива через відсутність у продажу необхідних матеріалів. Як наслідок в обмундируванні варти спостерігалася строкатість[28]. Не все гаразд в цьому відношенні було і в Камянець-Подільській повітовій Державній варті. Так, 5 жовтня 1918 р. для участі у похованні начальника 2-го району Кам’янецької міської Державної варти А.Ізбінського було виділено зведену півроту вартових міської варти та кінний взвод вартових повітової варти. Півротою піших вартових губерніальний староста залишився задоволений. Натомість вартові кінного взводу прикро вразили різноманітністю зовнішнього вигляду: “у одного кашкет з кокардою старого російського зразка, у другого кашкет без кокарди […]” (наказ інспектора Державної варти Подільської губернії від 6 жовтня 1918 р.)[29]. Втім, організація забезпечення Державної варти Подільської губернії обмундируванням – тема для окремої публікації.

Таким чином, під час перетворення міліції на Державну варту уряд залишив поза увагою питання однострою та знаків розрізнення. Тож керівництво Подільської губернії практично відразу після опублікування відповідної постанови вирішило це питання в ініціативному порядку. Обіжники від 9 червня 1918 р. № 4336 та 25 червня 1918 р. № 230 передбачали літню форму одягу на основі похідного обмундирування Російської армії. Цікавою вийшла система знаків розрізнення, на яку певний вплив справив досвід російської поліції. Нині постає завдання дослідити спроби вирішення питання форми одягу та знаків розрізнення Державної варти в інших губерніях Української Держави.            Примітки:

[1] Див., наприклад: Мироненко О. Державна варта//Історико-політичні уроки української державності. Енциклопедичний словник. – К.,Донецьк, 1998. – С. 70-76; Тимощук О.В. Державна варта Української Держави (історико-юридичний аналіз). – К., 1998. – 72 с.; Його ж. Охоронний апарат Української Держави (квітень–грудень 1918 р.): Монографія. – Харків, 2000. – 462 с.; Сідак В. Спецслужби Української Держави// Студії з архівної справи та документознавства. – К, 1999. – Т. 5– С. 116-123.

[2] Лепкий Л. Про однострій нашої Армії//Калєндар Червоної Калини на 1923 р. – Львів, 1922. – С. 139; Тинченко Я. Армии Украины 1917-1920 гг. – Москва, 2002. – С. 45.

[3] Вже 21 травня 1918 р. було затверджено склад комісії з розробки уніформ для Української Армії і Флоту, протягом червня-листопада 1918 р. видано понад двадцять наказів Військової Офіції щодо форми одягу та знаків розрізнення військовиків.

[4] Об учреждении милиции. Пост. 17 Апреля 1917 г.//Сборник указов и постановлений Временного Правительства. – Выпуск № 1. – Петроград, 1917 – С. 185-192.

[5] Там само. – С. 187.

[6] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.1064 – Оп. 1 – Спр. 78 – Арк. 1. Початковий варіант постанови, датований 16 травня 1918 р., передбачав перейменування міліції на “Кіш Гайдуків”  (Див.: Державний архів Київської області. – Ф. Р-2797. – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 9).

[7] Ухвалена Радою Міністрів тимчасова постанова про зміну істнуючих законів про міліцію і утворення державної варти//Державний Вістник. – 1918. – 5 червня.

[8] ЦДАВО України. – Ф.1793 – Оп. 1 – Спр. 9 – Арк. 72. Додаток у справі відсутній.

[9] Там само. – Арк. 22-23.

[10] Там само. – Арк. 22 зв.

[11] Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России XVIII – начало ХХ вв. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 236.

[12] ЦДАВО України. – Ф.1793 – Оп. 1 – Спр. 9 – Арк. 23.

[13] Там само. – Ф.1794 – Оп. 1 – Спр. 16 – Арк. 6-7.

[14] Там само. – Арк. 7.

[15] Полное собраніе законов Российской Империи. Собрание третье. – Т. І-ХХХІІІ. – Санкт-Петербург, Петроград, 1885-1916 (далі – ПСЗ-ІІІ). – № 2097; Попов С. Четыре типа русских галунных погон (Часть І)//Старый Цейхгауз. – 2011. – № 2-3 (40-41). – С. 70-71.

[16] ПСЗ-ІІІ.  – № 2097, 4989.

[17] Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год. – Санкт-Петербург, 1899. – С. 187.

[18] Інші такі приклади див.: Чмир М. Перший офіційний знак розрізнення українських військовиків, 1917 р.//Знак. – 2009. – Ч.48. – С. 9.

[19] ЦДАВО України. – Ф.1793 – Оп. 1 – Спр. 9 – Арк. 72-72 зв.

[20] Там само. – Ф.1794 – Оп. 1 – Спр. 40 – Арк. 3.

[21] Там само. – Ф.1793 – Оп. 1 – Спр. 112 – Арк. 1.

[22] Там само. – Ф.1794 – Оп. 1 – Спр. 40 – Арк. 9.

[23] Там само. – Арк. 1.

[24] Там само. – Ф.1793 – Оп. 1 – Спр. 112 – Арк. 3.

[25] Там само. – Ф.1794 – Оп. 1 – Спр. 40 – Арк. 26.

[26] Там само. – Арк. 16.

[27] Там само. – Арк. 20.

[28] Там само. – Арк. 40.

[29] Там само. – Спр. 13 – Арк. 83.