На головну сторінку

 

Микола Чмир

кандидат історичних наук,
заступник начальника відділу
військової символіки та геральдики
Генерального штабу ЗС України

  

Символіка 1301 Головного військового представництва Міністерства оборони України


Надруковано: Знак. – 2011. – Ч.54. – С. 10-11

Малюнок 1

 

Малюнок 2

 

Малюнок 3

Малюнок 4


Військові представництва дісталися Україні “у спадок” від колишнього СРСР. Ці установи представляють Міністерство оборони на вітчизняних промислових, науково-дослідних, проектних, конструкторських та інших підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, які здійснюють розроблення, виробництво, модернізацію, постачання, монтаж і ремонт продукції оборонного призначення, виконують роботи і надають пов’язані з ними послуги. Основними завданнями військових представництв є контроль якості продукції оборонного призначення, приймання її від підприємств, контроль за підготовкою підприємств до виконання визначених їм мобілізаційних завдань на особливий період та за виконанням довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, участь у розробленні та організації виконання підприємствами заходів із забезпечення режиму секретності і технічного захисту інформації.
1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України веде свою історію з жовтня 1911 р., коли в Миколаєві було створено комісію з нагляду за будівництвом кораблів на Чорному морі. У 1934 р. комісію перейменовано на контрольно-приймальний апарат Управління кораблебудування Військово-Морських Сил на заводі ім. А.Марті, який у 1937 р. переформовано в контрольно-приймальний апарат Військово-Морського Флоту (ВМФ). У грудні 1945 р. установу перейменовано в контрольно-приймальний апарат Головного управління кораблебудування ВМФ, який у 1961 р. перейменували на військове представництво № 1301 Міністерства оборони СРСР, а у 1971 р. – на 1301 військове представництво Міністерства оборони СРСР. 1 лютого 1995 р. Апарат Уповноваженого Головного управління кораблебудування ВМФ та 1301 військове представництво Міністерства оборони України було переформовано в 1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України, якому 1 червня 1999 р. надано статус головного військового представництва за територіальною ознакою.
1301 Головне військове представництво та підпорядковані йому військові представництва контролюють приймання продукції оборонного й подвійного призначення по південному регіону України та в Криму в галузях кораблебудування, машинобудування та приладобудування. При цьому контролюється як серійна продукція, так і науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Крім того, військове представництво здійснює контроль за ремонтом основного й допоміжного флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Питання про символіку військового представництва постало у зв’язку з наближенням 100-річного ювілею з дня його заснування. Керівництво установи виступило з ініціативою створення герба, нарукавної емблеми та пам’ятного нагрудного знака. В процесі доопрацювання відповідних проектів було вирішено розробити два нагрудних знака – один для вручення під час святкування ювілею, інший же мають носити особи, які служитимуть у представництві в подальшому.
Проекти герба, нарукавної емблеми, а також пам’ятних нагрудних знаків “100 років 1301 Головному військовому представництву Міністерства оборони України” та “1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України” 17 травня 2011 р. затвердив заступник Міністра оборони України В.Омельянчук.
Герб представництва (мал. 1): Щит напівскошений обабіч і напіврозтятий; у верхньому чорному полі срібна шестерня, всередині якої срібний розкритий креслярський циркуль з вимірювальною дугою, вписаний у такий же правильний п’ятикутник; у правому золотому полі покладені навхрест сині штангенциркулі; у лівому синьому полі срібний адміралтейський якір у стовп, поверх якого покладені навхрест золоті гарматні стволи та чорний снаряд у стовп. На синій стрічці під щитом девіз золотом: PRIMUM QUALIS.
Чорний колір символізує гідність і могутність, освіченість і мудрість, силу і сталість у випробуваннях. У даному гербі чорний колір також символізує зв’язок установи з військово-морським флотом та інженерно-технічною сферою діяльності. Синій колір в геральдиці символізує славу, честь і вірність. Він є одним з кольорів Державного Герба та Державного Прапора України і, таким чином, відображає державницькі устремління установи, а саме – зміцнення обороноздатності Батьківщини. Крім того, синій колір відображає переважно військово-морський напрямок діяльності військового представництва. Золото в геральдиці символізує міцність і інтелект, велич і великодушність. Золотий (жовтий) колір є також одним з кольорів Державного Герба та Державного Прапора України. Срібло в геральдиці означає чистоту і досконалість, мудрість і добру волю. Шестерня відображає машинобудівне виробництво (стосовно цього герба – виробництво озброєння), циркуль символізує дослідні, проектні та технічні розробки. П’ятикутник, що нагадує контур фортеці, уособлює охорону, захист, а також означає знак якості продукції. Таким чином, п’ятикутник є символом “охорони якості” військової продукції. Схрещені штангенциркулі символізують контрольний та перевірочний бік діяльності військового представництва. Якір, схрещені гарматні стволи та нарізний снаряд відображають зв’язок діяльності установи з озброєнням та військовою технікою. Напис “Primum qualis” (“Якість перш за все”) є девізом 1301 Головного військового представництва.
Нарукавна емблема (мал. 2) являє собою круглий щит чорного кольору з кантом у вигляді стилізованого морського каната золотого (жовтого) кольору. Посередині зображено щит герба представництва на тлі схрещених якорів. Присутні також написи з номером представництва та його девізом.
В основу пам’ятних нагрудних знаків “100 років 1301 Головному військовому представництву Міністерства оборони України” (мал. 3) та “1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України” (мал. 4) покладено хрест з якорями між сторонами, який використовувався на Знаку ратників морського ополчення, призваних на службу на заводах морського відомства, затвердженому 10 червня 1916 р. Хрест покрито білою емаллю, пружки – жовтого металу. Посередині хреста медальйон, покритий синьою емаллю, із зображенням шестерні, циркуля та п’ятикутника. Медальйон оточує вінок з лаврової та дубової гілок. Зображення шестерні, циркуля, п’ятикутника, вінка, а також якорів – білого металу. Знаки відрізняються один від одного лише тим, що на “ювілейному” знаку розміщено написи “1911” та “2011”. Відповідно до затверджених положень, носять нагрудні знаки з лівого боку грудей.
Безсумнівно що, символіка 1301 Головного військового представництва може слугувати за зразок при розробці символіки для інших подібних установ Міністерства оборони України.